Uniek verby, dis jy!

Dawid roep jubelend uit in Psalm 139:14 dat God ons wonderbaarlik aanmekaar gesit het. Ons is loshande die hoogtepunt, die magnum opus, van al God se handewerke. Daarom dat Vincent Van Gogh eenkeer gesê het Christus is die grootste kunstenaar wat daar is. Hy werk egter net in lewende gees en liggame; Hy maak unieke lewende mense in plaas van dooie standbeelde! Vreemd dus dat sommiges deesdae meer ontsteld is oor dooie standbeelde as om die beeld van God in lewende mense te laat herrys.

En lof aan God oor ons elkeen se uniekheid aan te moedig!

Bron:  ekerk.org