Verreikende Profesiee oor Jesus

Volgens hierdie gedeelte word Josua met die dubbele kroon verheerlik. Hy sou natuurlik nie verstaan  waarom hy so vereer word nie en daarom verklaar die Here dit self. Hy word as tipe van Christus gebruik – dit is reeds in vers 12 baie duidelik: “Kyk daar kom die Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, en hy sal die Tempel van die Here bou.” Sag 6:12. Hier is dit asof die oog van die profeet alreeds die prototipe van 
hierdie boodskap raaksien. Dit is asof hy al die stem van Pilatus ’n paar honderd jaar later hoor toe Jesus uit sy paleis kom. Daar is ook verskeie verwysings in Jesaja en Jeremia na Jesus as die ‘Spruit’. (Jes 53:2; Jer 23:5-8; Jer 33:14-15).

Gestalte sonder heerlikheid
By die verskyning van die ‘Spruit’ op aarde, sal Hy ook geen gestalte of heerlikheid hê nie – hy sal verag word. Maar die ‘Tempel’ wat gebou word, en waarna hier simbolies verwys word, is die ‘Tempel’ van gelowiges wat deur die Heilige Gees opgerig sal word. En dit is juis na daardie toekoms wat Sagaria reeds die oog van die gelowiges gerig het. Ons lees in vers 13: “Ook sal Hy priester wees op Sy troon.”  Dit is nie ’n priesterskap wat voortspruit uit die aardse afstamming soos dié van Levi nie (Hebr 7:3), maar is die priesterskap van ’n beter verbond en het te doen met die ‘onvernietigbare lewe’ (Heb 7:22). Hierdie Koningskap en die verbonde priesterskap is ’n geheime voorneme aan die uitverkore mensdom wat vrede gaan bring. Alleen deur Sy priesterlike lyde is daar vergewing van sonde.

Die belofte aan die mensdom
Die krone moet deur die mense bewaar word om die volk aan die profesie wat uit die handeling gespreek het, te herinner – naamlik dat die man met die naam ‘Spruit’ op pad is, en dat hy kom vir dié wat “ver is” (Sag 6:15). Aanvanklik (in die ou bedeling) was die heidene ver van God en in ons bedeling is dit weer die Joodse volk wat ver van Hom af is. Maar wat ’n heerlike toekoms wag daar nie op hulle wat van ver gekom het nie! Hulle sal aan die tempel van die Here help bou (vergelyk v 15). Dan sal hulle wat van ver uit hulle eeue lange afvalligheid en verblinding gekom het, Hom sien soos die profete van ouds Hom gesien het, en hulle sal Hom ken – ken uit liefde! En dan sal hulle sien en erken wat hulle al die eeue nie wou erken nie, naamlik dat hierdie woorde van Sagaria inderdaad woorde van God wat deur Sagaria gespreek is, was.

Christus herbou die tempel
Dit is eers as ons weer nougeset begin luister, ook na die woorde van die profete, dat ons sal besef hoe daardie tempel deur Christus gebou word en hoe en waartoe hy werklik verrys het. Ons kan amper saam met Paulus hier uitroep: “Hoe ondeur-grondelik is Sy oordele en onnaspeurlik sy weë!” Rom 11:33.

was die seun van S.J. du Toit (een van die Bybelvertalers in Afrikaans) en het hierdie preek in ongeveer 1948 gelewer. Meer inligting beskikbaar by Faans Klopper – faansk@telkomsa.net

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.