Wanneer jy in ‘n doodloopstraat is

Kom ons gaan staan vandag vir ‘n oomblik stil by die beloftes van Psalm 139 sodat ons kan onthou hoe getrou ons Vader werklik is:

  • “U weet wat gaan hier binne-in my aan. Ek kan niks wat ek doen vir U wegsteek nie.” (1b) Wéét dus: jou dierbare Here weet van alles. Ja, Hy is deeglik bewus van al jou paaie … ook van jou doodloopstrate.
  • “Oral hou U my vas. En U lei my op u pad. Al vou die donkerte my heeltemal toe, is U naby my.” (10,11) God is bý jou – selfs in jou heel donkerste uur. Dán hou Hy jou met ekstra deernis vas.
  • “Nog voordat ek mens geword het, het U my al beplan. U het my lewe toe al in u hand gehou. En U het besluit wat met my sou gebeur.” (16) Jy is vir God lewensbelangrik. Daarom kan jy weet dat, wanneer jy jou lewe op sy wil bou, Hy alles – ja alles – uiteindelik vir jou ten goede sal laat uitwerk.
  • “God, dit troos my om te weet dat U alles in u hand hou.” (17) God is altyd in beheer … ook wanneer jou lewe uit beheer voel!
  • “Help my op die regte pad.” (23b) In donker en onseker tye kan jy maar net jou Meester getrou volg. Hy sál jou die regte pad wys.

God is by uitstek ’n God vir mense wat soms swak, onseker, bang en rigtingloos voel. Ja, juis in doodloopstraattye kom God se krag, genade en goedheid na vore. Want dis in die donker oomblikke van ons lewens wanneer sy lig kans kry om werklik te skyn … en vir ons sý pad te wys. Vertrou Hom onvoorwaardelik.

Here, ek weet nie meer nie!
My antwoorde is op, my moed gebreek
en my hoop lê in stukkies op die grond.
Om my is dit nag.
Kom Here Jesus,
kom staan asseblief hier langs my
en verseker my van u liefde,
u sorg, goedheid en u seën.
Wys vir my die pad.
Die régte pad.
Ú pad.

Bron:  ekerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.