Wat het van die New Age geword?Die ‘Nuwe Era’
Verskeie skrywers het oor die Nuwe Era begin skryf. Later is dit gepopulariseer deur liedjies wat baie gewild geword het. John Lennon het ons met sy ‘Imagine’ genooi om ons in te dink in ’n tyd waarin daar geen hemel of hel is nie, ook nie ’n lewe na die dood nie; om net vir vandag te lewe. Verbeel jou dat daar geen godsdiens is nie, sing hy. Selfs die gedagte aan verskillende lande wat landsgrense verdedig, moet weggedink word. ‘Imagine’ het een van die mees gewilde liedjies van alle tye geword. Dit was gevaarlik omdat dit so strelend en meesleurend is. In hierdie opsig het dit ‘The dawning of the age of Aquarius’ oortref. 

’n Ideologie
Maar wat is die New Age? Dit is nie ’n kerk, ’n geloof of ’n beweging nie. Die woord ‘beweging’ is juis vir die wanindruk verantwoordelik. Dit is eerder ’n ideologie wat op godsdienstige, ekonomiese en politieke verandering aandring. 
Die Christelike geloof is as vyand nommer een geïdentifiseer. Die tydperk van die Waterdraer sal gekenmerk word deur ’n universele godsdiens wat alle gelowe sal ver-enig. Oorheersing van een geloof deur ’n ander sal beëindig word. Allerlei esoteriese idees (die gebruik van kristalle, spirituele gidse, die beoefening van astrale projeksie) word aangemoedig.

Kosmiese Christus en panteïsme
Matthew Fox (’n Amerikaanse akteur) hou die Seun van God as die kosmiese Christus voor. Jesus het ’n Christus-bewussyn gehad, skryf hy. Hy was slegs een van baie wat só ’n Christus-bewussyn gehad het. Jesus staan dus gelyk aan Gandhi en Boeddha. Op die voorblad van sy boek ‘Creation Spirituality’ word die Drie-eenheid as drie vroue uitgebeeld. Hulle word deur ’n slang omkring om die eenheid voor te stel. Die slang verteenwoordig in hierdie voorstelling die god van kosmiese eenheid. Panteïsme (God is alles; alles is God) speel ’n groot rol in Fox se boek. Die implikasie is dat daar ’n kosmiese eenheid tussen onderskeie gelowe is. Fox praat van ‘deep ecumenism’. Op die internet kan ’n video besigtig word van so ’n kosmiese byeenkoms, waarby alle gelowe betrokke is.

New Age idees
Vandag word die idee dat die wêreld een met God is, al hoe meer verkondig. Panteïsme word al hoe meer aanvaar. Ekologie kry groot aandag. Hierdie wêreld moet gered en opgepas word, want daar is nie ’n hemel of ’n lewe hierna nie. Die leer van die eskatologie (die verwagting van Christus se wederkoms) word vervang met ’n aardse utopie. Brian McLaren praat van ’n ‘eu-topia’ (’n goeie plek). Ons word meegedeel dat geestelike byeenkomste uit die tradisie verlos moet word deur die vermenging van Oosterse en Westerse mistisisme.
Die Bybel word gestroop van sy heilige kleed en word ’n gewone boek soos ander. Geloof in die kruisiging van Christus word as die grusame storie van ’n bloeddorstige God afgewys. 
Die Inter Faith Movement, wat alle godsdienste gelyk stel, hou hierdie idees van die New Age aan die lewe. Die idee dat Jesus die enigste verlosser is, word verwerp. Sommige kerkleiers begin openlik verkondig dat Moslems dieselfde God as die Christene aanbid. Universalisme, wat propageer dat alle mense ‘gered’ sal word, is besig om die unieke verlossing deur Christus, te vervang. Politieke en sosiale korrektheid eis dat erkenning aan vroueregte gegee word terwyl diskriminasie teen seksuele oriëntasie met hand en tand beveg word. 

Gevaarlike misleiding
Gewoonlik sê mense wat hierdie idees onderskryf dat hulle nie aan die New Age behoort of daarvan weet nie. Omdat die New Age ’n ideologie is, beteken dit dat elkeen wat die idees van die ideologie onderskryf of verkondig, die ideologie bevorder. Jy sluit nie aan by die New Age nie; jy is ten gunste van die ideologie of jy is daarteen. 
En vir al hoe meer mense is die ideologie van wêreldvrede, geen diskriminasie teen enige geloof of oriëntasie nie, ’n aantreklike alternatief vir die eksklusiewe Christelike geloof. In hierdie sin het die voorspelling van dekades gelede in vervulling gegaan. Ons kan sê: “The New Age movement is alive and well today”. En steeds uiters gevaarlik in sy misleiding!

 

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.