Wereldgeskiedenis

 

2. Waar het die naam vandaan gekom? Van die Romeine af. In ʼn poging om Judea van sy Joodse invloed te bevry, het die Romeine in die middel 130’s n.C. die gebied Filistea (Palestina) genoem. Hulle het genoeg gehad van die Joodse opstande en het besluit om die Jode te deporteer en die gebied se naam te verander. Die naam kom van die antieke Filistyne (wat geen verband het met hedendaagse Arabiere nie. Die Filistyne is in 1 200 v.C. uitgedelg ). Die gebied was ʼn streek, nie ʼn nasie nie. Voor Arafat was daar nog nooit ʼn president, of ʼn regering van Palestina nie. Dit kan vergelyk word met New England wat ʼn streek in Amerika is en geen regering het nie.

3. Die VN stemming het nie net aan Israel die outoriteit verleen om ʼn staat te stig nie, maar het ook aan die Arabiere wat aan die westekant van die Jordaanrivier gewoon het, die reg gegee om ʼn onafhanklike land te stig. Die Arabiere het dit verwerp. Hulle kon in 1948 hulle eie nasie gehad het, maar hulle het die aanbod van die hand gewys. Die Jode het dit aanvaar en op 14 Mei 1948 het Israel herleef. Die Arabiere wat agtergebly het, het deel van Jordanië geword.

4. Toe die PBO (Palestynse Bevrydingsorganisasie) gestig is, was Jordanië in beheer van die Wesbank. Die doel van die PBO was om Palestina te bevry. Die Wesbank was egter reeds in Arabiese hande. Hulle wou Israel hê. Met ander woorde, as hulle doel was om ʼn onafhanklike Palestynse staat in die Wesbank te stig, moes hulle Jordanië beveg het, nie Israel nie! Natuurlik was hulle uiteindelike doelwit die ondergang van Israel.

5. Voordat Israel in 1948 herleef het, is iemand wat in daardie streek gewoon het, as ʼn Palestyn beskou: hetsy hy ʼn Arabier of Jood was. Die Joodse koerant was die  ‘Palestine Post’. Waarom sou ʼn Joodse persoon sy koerant na ʼn ander bevolkingsgroep vernoem? Waarom sou enige Joodse persoon sy koerant na ʼn Arabiese land vernoem?

6. Jerusalem was die eerste hoofstad van Israel onder die koningskap van Dawid. Dit was nog nooit die hoofstad van enige ander land nie  ̶  insluitend Palestina. Dit was nog nooit van belang vir die Arabiese mense nie (nie tot Israel dit beheer het nie). Met ander woorde, jy sal nie hierdie woorde in die Koran vind nie, maar wel in die Hebreeuse Skrifte: “As ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak. Mag my tong aan my verhemelte vaskleef as ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie.” Psalm 137:5,6.

7. Toe Israel, Jerusalem in 1967 verower het, was dit nie van Palestyne nie, maar van Jordaniërs. Hoekom het Palestyne Jerusalem nie opgeëis toe Jordanië dit beheer het nie (1948-1967)? Hoekom het Jordanië nie ʼn onafhanklike Palestynse staat in die Wesbank  geskep nie? Dit was sekerlik binne hulle vermoë. Die rede hiervoor is eenvoudig  ̶  Jordaniërs het geen onderskeid getref tussen Arabiere wat oos of wes van die Jordaan gewoon het nie. Hulle was almal Jordaniërs.

8. Israel was nie van plan om Jordanië gedurende die Sesdaagse Oorlog aan te val nie. Koning Hoesein het egter die vals berigte van president Nasser geglo dat Egipte besig was om die oorlog te wen. Koning Hoesein het Israel aangeval in die hoop om meer grondgebied te bekom. Sy weermag is egter binne ʼn paar dae oor die Jordaanrivier teruggedryf. Dit is hoe Jerusalem in 1967 deur Israel verower is. 

9. Daar is geen taal wat as Palestyns bekend staan nie. Die Palestyne praat Arabies, soos die Jordaniërs, Siriërs en Egiptenare, die tale wat hulle praat is almal net streeksdialekte van Arabies.

Ron Cantor is die direkteur van ‘Messiah’s Mandate International. Volg hom op @RonSCantor op Twitter.

 

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.