12 Huweliks-moordenaars


 

TE VEEL VERPLIGTINGE EN FISIESE UITPUTTING

Hierdie toestand kan nogal aansteeklik wees; veral by jong paartjies wat hul bes probeer om nog hul loopbane uit te kerf of wat studeer. Moet tog nie probeer om voltyds te werk, te studeer, ‘n baba te hê, restourasiewerk aan ‘n huis te doen en terselfdertyd ‘n besigheid van die grond af te kry nie. Dit klink belaglik, maar baie jong paartjies trap juis in dié slaggat en dan is hulle baie verras as die huwelik nie hou nie. Die enigste tyd wat hulle mekaar sien, is as hulle poot-uit is!

SELFSUG

Daar is twee soorte mense in die wêreld – diegene wat gee en dié wat neem. ‘n Huwelik tussen twee wat gee, is iets baie mooi om te aanskou. Friksie tussen iemand wat gee en iemand wat neem, is onvermydelik. Maar twee ‘nemers’ kan mekaar binne weke te gronde laat gaan.

ONGESONDE VERHOUDING MET DIE SKOONFAMILIE

Indien die man of die vrou nog nie die ouers ontgroei het nie, is dit beter om nie naby die skoonouers te woon nie. Dis vir sommige ma’s en pa’s baie moeilik om selfstandigheid aan hulle kinders te skenk.

ONREALISTIESE VERWAGTINGS

Sommige paartjies betree die huwelik met die verwagting dat alles net maanskyn en rose gaan wees. Daar is nie ‘n kans dat ‘n huwelik tussen twee onvolmaakte persone ooit perfek kan wees nie. Vrouens moenie meer van die mans verwag as wat hulle kan voorsien nie.

‘RUIMTEVRETERS’

Hier praat ek spesifiek van diegene wat nie hul maats ruimte gun om self asem te haal nie – hulle versmoor die maat en so-doende ook die aantrekking tussen hulle. Jaloesie is een van dié peste. Nóg een is ‘n swak selfbeeld wat daartoe lei dat die onseker maat in die verhouding die ander in ‘n hok’  gevange wil hou. Dit versmoor die verhouding. Liefde moet vry en vol vertroue wees.

OORMATIGE KREDIET EN KONFLIK OOR GELD

Betaal kontant sover moontlik – veral vir verbruikersgoed – of koop glad nie. Moenie meer op ‘n kar of huis spandeer as wat julle kan bekostig nie. Dit veroorsaak dat daar nie geld is vir uitgaan, kort uitstappies, babawagters, ens. nie. Spandeer jou geld wys!

SEKSUELE FRUSTRASie

Dit is ‘n dodelike kombinasie. Moenie daaraan toegee nie! Die ‘groener gras’-mentaliteit van ontrouheid is gevaarlik vir julle huwelik.

SAKE-FIASKO

Mislukking by die werk doen iets slegs aan ‘n man. Dikwels kom die mislukking en frustrasie wat daarmee gepaard gaan, tot uiting in woede-aanvalle tuis.

SAKE-SUKSES

Dit is amper net so gevaarlik om uiters suksesvol te wees as wat dit is om te faal. Salomo het geskryf: “Laat my nie ryk of arm wees nie, gee asseblief vir my net wat reg is.” Spr 30:8.

TE JONK GETROUD

Meisies wat tussen die ouderdomme van 14 – 17 jaar trou, se kanse op egskeiding is twee keer groter as diegene wat trou op 18 of 19 jaar.

Die wat op 18 of 19 trou, se kanse is weer 1.5 keer groter om te skei as die-gene wat eers in hul twintigs trou. Die druk van adolessensie en die druk van die huwelikslewe is nie goeie bedmaats nie. Voltooi eers die een fase voordat die volgende een aangepak word.

ALKOHOL- EN DWELMMISBRUIK

Hierdie is bekende ‘huweliksmoordenaars’. Dit vernietig ook die mens wat dit misbruik. Tot soveel as twee derdes van alle Amerikaners het naby familie wat alkoholiste is.

PORNOGRAFIE, DOBBELARY EN ANDER VERSLAWENDE GEWOONTES

Dit behoort aan almal baie duidelik te wees dat die menslike persoonlikheid baie gebreke het. Mense dink dikwels wanneer dit by die inlywingsfase is, dat hulle maar met enigiets kan ‘speel’, soos bv. pornografie, dobbelary, dwelms, ens. En dat hulle nie seer sal kry nie. Sommiges stap inderdaad ongeaffekteerd daaruit. Vir sommige is dit ‘n teer punt wat onbekend is totdat dit te laat is.

Diegene raak dan verslaaf aan iets wat die hele familie affekteer. Iets wat bloot as eksperiment begin het, veroorsaak só dikwels die verbrokkeling van ‘n huwelik of selfs die dood van ‘n persoon. Wees dus uiters versigtig

hiervoor!

DIE HUWELIK HET VASBERADENHEID NODIG

Bogenoemde is die ‘huweliksmoordenaars’ wat ‘n mens die meeste raakloop, maar om baie eerlik te wees, die lys is eintlik eindeloos. Die enigste ding wat nodig is om die grootste onkruid denkbaar te laat uitspruit, is ‘n klein ou saadjie in die grond. As jy ernstig daaroor voel om ‘n gelukkige, intieme, langtermynverbitenis met jou maat te hê, moet jy daaraan werk. Die natuurlike verloop van dinge sal julle uitmekaar dryf, nie na mekaar toe nie. Hoe kan ‘n mens dit egter voorkom?

Hoe kan jy verseker dat julle ‘n verhouding bou wat werklik tot ‘die dood ons skei’ is? Hoe kan julle verseker dat jul-le huwelik een van die minderwordende getal suksesvolle huwelike is? Hoe maak julle seker dat julle na 50 of 60 jaar nog met liefde na mekaar kan kyk en gelukkige herinneringe koester?

Daar is geen tyd te verspil nie. Versterk die hange van die huweliksrivieroewer, verstewig die bolwerke, verdiep die akker, hou die strome waar dit hoort. Slegs dié mate van vasberadenheid sal die liefde van ouds bewaar en daar is baie min wat daarmee kan kompeteer.

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.