Hoe Moet Ons Hulle Eer?

Dit sou soveel makliker gewees het as God net van ons verwag het om ons ouers te eer as hulle gaaf, vriendelik en liefdevol is, maar die opdrag van Eksodus 20:12 is: “Eer jou vader en jou moeder,” punt.

Efesiërs 6:1 beveel ons om hulle te “gehoorsaam”. Daar is baie verwonde en beskadigde mense wat dit byna onmoontlik vind om hierdie gebod te gehoorsaam. Moet ons ouers wat ons mishandel en afkraak steeds eer en gehoorsaam? Waar trek ons die streep?

Innerlik geknak

Mishandeling kom in baie vorms voor. ‘n Kind kan grootword waar daar aan al sy fisieke behoeftes vir kos en klere voorsien word, maar nie aan die belangrikste behoefte – die behoefte aan liefde en goedkeuring nie. Hy is nooit fisiek aangerand nie, maar elke jaar verdor sy siel verder, soos ‘n plant wat verdor sonder reën; desperaat vir die geringste demonstrasie van liefde. Uiteindelik groei hy tot volwassenheid; alles blyk normaal te wees, maar hy is innerlik geknak deur sy ouers se onverskilligheid teenoor hom.

’n Kind kan ook op ’n jong ouderdom geknak word – selfs al word hy nie fisiek mishandel nie – deur voortdurend te hoor dat hy hopeloos en lomp is. Daar word smalende opmerkings gemaak oor alles wat hy aanpak, totdat hy niks meer wil doen nie. Omdat kindertjies van nature alles glo wat hulle ouers oor hulle sê, sal die kind wat hieronder deurloop, geleidelik in homself onttrek, agter ‘n onsigbare muur wegkruip en bloot bestaan, eerder as om voluit te leef.

Hierdie kinders word groot sonder om ooit fisiek aan die hande van hulle ouers te ly, maar is nietemin innerlik vermink. As grootmense, vind hulle dit moeilik om vriende te maak en is nie in staat om normaal met ander volwassenes om te gaan nie.

Uiterlike skade

Kindermishandeling kan dus baie subtiel wees. Daar is natuurlik ook die meer ooglopende tipe mishandeling – wanneer ‘n kind verwaarloos word, geskop en geslaan word en, erger nog, seksueel misbruik word. Die skade wat sulke mishandeling veroorsaak, kan ‘n leeftyd lank duur. Die groot vraag is nou: hoe kan ons God se gebod gehoorsaam om ouers, wat so wreed teenoor hulle kinders optree, te eer?

Diegene wat Jesus as hulle Verlosser vertrou, het ‘n ware Hemelse Vader wat net dit wat goed is vir hulle begeer en niks wat hulle kan benadeel nie. Hy is “die Vader van die wese”. Die Here sal alles gebruik, selfs verskriklike dade, om dit ten goede aan te wend vir diegene wat Hom liefhet. Wanneer ons oorgee en ons wil dit voor Hom neerlê, sal ons Sy handewerk in ons lewe sien. Om op God te vertrou kan onlogies of onmoontlik voel vir diegene wat nog nooit ervaar het wat dit beteken om lief te hê en te vertrou nie. Iemand in hierdie posisie hoef net een klein treetjie in God se rigting te neem en sê: “ Ek wil leer hoe om U lief te hê en te vertrou – help my asseblief.”

Jesus is “sagmoedig en nederig van hart”, en ons kan met vertroue na Hom toe gaan en ons probleme voor Hom uitstort, met die wete dat Hy ons sal hoor en antwoord. Dit sal nie lank wees voordat enige kind van God, wat bereid is om op Hom te vertrou, sal begin om die werking van die Heilige Gees in sy hart te voel nie. God sal die hart wat in klip, as gevolg van ’n mishandeling in jou kinderjare, vervang met een van vlees en emosie.

Bereid om te vergewe

Bereidwilligheid om te vergewe, is die volgende stap vir iemand wat mishandel is. Dit sal miskien heeltemal onmoontlik lyk, veral vir diegene wat die ergste vorme van mishandeling moes verduur. Bitterheid kan diep in hulle siel wortelskiet en hulle kan swaar daaronder gebuk gaan, maar daar is niks wat die Heilige Gees nie kan verlig en reinig nie. Vir God is alles moontlik. Ons Here verstaan ons pyn; Hy is “gekruisig in die swakheid van ’n mens, Hy leef uit die krag van God” (2 Kor 13: 4).

Jy hoef nie bang te wees om eerlik met God te wees nie. As jy dit moeilik vind om die bose gedrag van ‘n ouer te vergewe, vertel God daarvan. Dit is so dat onvergewensge-sindheid sonde is, maar net doelbewuste onvergewensgesindheid, waar jy jou hart verhard en sweer dat jy dit nooit eers sal oorweeg om diegene wat jou seergemaak het, te vergewe nie. ‘n Kind van God wat na Sy Vader gaan vir hulp met iets wat hy nie self kan doen nie, sal nie ’n grimmige, dreigende God aantref wat wag om hom te straf nie, maar ‘n Vader met ‘n hart vol liefde, deernis, genade en ‘n begeerte om te help.

Praktiese wenke

Wat beteken dit dan prakties om ’n ouer wat jou mishandel het te eer? Hier is ‘n paar praktiese wenke: bel jou ouers en luister na hulle, selfs al het jy dieselfde stories al herhaaldelik gehoor. Bly stil, eerder as om jouself te verdedig wanneer kwetsende dinge gesê word. Laat vaar verwagtinge dat jou ouer ooit die ouer sal wees wat jy wil hê hy of sy moet wees; vervang jou teleurstelling en hartseer met aanvaarding van wie die persoon is. Kweek ‘n gesindheid van deernis vir die dinge wat jou ouers wel reg gedoen het en spreek dankbaarheid uit vir selfs die geringste pogings om liefde te bewys. Weerhou jou daarvan om neerhalende aanmerkings oor jou ouer teenoor ander familielede te maak. Skep veilige grense sodat jy sondige versoekings vir jou en jou ouer kan beperk.

Disfunksionele gesinne

Een ding wat vergifnis en eer nié is nie, is ’n permanente onderdanigheid aan ouerlike gesag. Die Bybel beveel ons om hulle te eer, maar nie om ’n gevangene te bly in ’n disfunksionele gesin nie. Efesiërs 6: 2-3 beloof ’n lang lewe aan diegene wat hulle ouers eer, gebaseer op die ouers se vermoë om hulle kinders te leer hoe om ’n suksesvolle lewe te lei. Gesinne met ’n vernietigende kringloop van sonde is egter baie gevaarlik, en kinders wat wegbreek, moet veiligheid vind in die familie van God – wat elke Christen se ware familie is (Matteus 10:35-38). Disfunksionele gesinne is vol mede-afhanklikheid, verslawing, geweld, en ’n gebrek aan veilige interpersoonlike grense. Hierdie eienskappe sal soos ’n meulsteen om die nek wees en die kind meesleep na dieselfde sondige patrone. Dit is baie soortgelyk aan die oorkoming van verslawing; as iemand nugter wil wees, kan hy hom nie meer assosieer met mense wat dwelms misbruik nie.

Mishandeling deur ouers

In gevalle waar die kleinkinders blootgestel word aan die gevaar van fisieke of seksuele aanranding, is dit die volwasse kind se plig om hulle eie kinders te beskerm. ’n Mens hoef nie skuldig te voel wanneer jy jou afstand hou van ouers wat jou of jou kinders sal mishandel nie, solank die motief van die skeiding nie wraak is nie.

Jy kan jou ouers van ’n afstand af eer. Ongelukkig is dit waar dat sommige ouers nie genoeg waarde aan hulle verhouding met hulle kinders heg om die verhouding in stand te hou nie. Die leemte wat deur ‘n gebroke verhouding gelaat word, moet deur Christus gevul word eerder as om te hunker na ‘n verhouding met ’n ouer wat nooit bewaarheid sal word nie.

Deur te fokus op jou eie verhouding met Christus, kan jy ware genesing ervaar. Sonder om gered te word, is daar geen hoop nie, maar in Christus word ons nuut, in staat om enigiets te doen waartoe Hy ons roep. Dit is ook moontlik dat jou ouer berou sal hê en sodoende kan ’n nuwe verhouding gebou word op die grondslag van Christus se oorvloedige liefde en genade. Jy kan die lig wees wat jou ongeredde of geestelik verdwaalde ouer tot bekering en verlossing lei.

Genade en deernis

Net soos Jesus ons in ons sondige toestand liefgehad het, kan ons ‘n ouer wat ons mishandel het, eer. Dit behels om genade en deernis te betoon aan dié wat dit nie verdien nie, sodat God verheerlik kan word en jy as gehoorsame kind van God geseën en beloon word.

Onthou: “Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ’n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.“ Hebreërs 12:14. Die Here sal alles gebruik, selfs verskriklike dade, om dit ten goede aan te wend vir diegene wat Hom liefhet. Wanneer ons oorgee en ons wil voor Hom neerlê, sal ons Sy handewerk in ons lewe sien.

Bron:juig.co.za

Geheime vir ’n gelukkige huwelik deur Craig en Amy Groeschel [resensie]


Die Groeschels is ’n paartjie wat in Amerika ’n hele klomp gemeentes bestuur en invloed oor talle mense uitoefen. Craig het ook verskeie topverkoperboeke gepubliseer en bekend geword regoor die wêreld.

Die egpaar maak hulle harte oop en deel hulle persoonlike ervarings om die vyf belangrikste beginsels met hulle lesers te deel wat hulle meen al die verskil in hulle lewe gemaak het. Jy kan ook jou huwelik sterker maak deur hierop te konsentreer.

Eintlik is die beginsels so voor die hand liggend dat elkeen van ons dit kon uitdink. Die vraag is: het jy dit al in jou lewe begin toepas?

Die beginsels is: Stel God eerste, bo alle ander mense of besittings. Baklei regverdig. Maak altyd weer tyd vir pret. Bly rein deur getrou te bly. En moet nooit opgee nie.

En wat belangrik is: dit maak nie saak wat in die verlede gebeur het nie, en hoeveel foute van weerskante gemaak is nie, vandag kan ’n nuwe dag word. ’n Nuwe kans en ’n nuwe begin. Van vandag af vorentoe kan jy genesing vind wat jou in staat sal stel om intiem met iemand saam te leef. Van vandag af kan jy waarlik vergewe soos jy vergewe is. En kan jy nader aan jou huweliksmaat beweeg as ooit tevore.

Dit is ’n boodskap van hoop, dat God jou toekoms kan verander indien jy Hom vra en Hom toelaat. En hierin lê die groot waarde van die Groeschels se raad: jy kán, in Christus. In Hom is jy meer as oorwinnaar.

Hier het jy ’n gawe boek wat enige getroude mens se lewe gaan aanspreek en verryk. Ideaal as ’n geskenk vir mense wat trou of hulle huweliksherdenking vier. Of vir jouself, indien jy kans sien om jou huwelik se geluk eksponensieel te vergroot!

Bron:ekerk.org

Kinderdrome en die grootmenswêreld


Ek dink aan die vrou wat vertel hoe sy as dogtertjie skool–skool gespeel het — sommer in die tuin — en vandag ’n opvoedkundige is. Aan die seuntjie wat onder elke klip gevroetel en geloer het, en nou ’n bioloog is.

Ek dink ook aan die een wat as dogtertjie vir haar poppe stories vertel het; die een wat kleintyd prentjies teken in die fynste detail; die een wat radio’s uitmekaar gehaal het en sonder moeite weer kon opbou. Ek dink hoe hulle elkeen skamerig vertel van daardie kleintyd–droom, ’n simpel kinder–aktiwiteit.

Dan besef ek hoe God ons elkeen uniek bedraad het. Hoe Hy in elkeen van ons ’n vermoë gesit het om spesifieke take te verrig. En dit só te geniet dat ure kan verbygaan sonder dat ons daarvan bewus is. Hy het in ons ’n vermoë geplaas om dinge te doen wat sóveel vervulling bring dat ons behaaglik kan sug: “Dís waarvoor ek gemaak is om te doen.”

Ek wonder hoeveel anders die wêreld sou wees as grootmense die moed gehad het om daardie kinderdroom te gaan afstof. As hulle genoeg durf gehad het om hulle lewenskoers in daardie rigting te dwing …

Francine van Niekerk is redakteur van LiG.

Bron:  ekerk.org

Om as ouers te verander en opnuut in Jesus se spore te leef


Toe ons uitklim sit ek my kontant by ons voertuig se rathefboom neer. So ’n paar meter verder stop ’n netjies aangetrekte vrou ons en vra of ons haar nie asseblief kan help met taxi geld nie, haar beursie is gesteel verduidelik sy. Ek sê toe vir haar dat ek net my kredietkaart by my het en dat ons haar ongelukkig nie kan help nie. Ons koop toe die pizza en klim in die kar. Toe leer ek my les.

“Pappa,” sê my dogtertjie. “Jy het eintlik vir die tannie gejok want kyk hier is ’n tien Rand in ons kar.”

Net daar wil ek myself verdedig en verduidelik dat ek darem vir haar gesê het dat ek nie nou geld aan my het nie. Maar toe besluit ek dat hierdie ’n oomblik is waar ek vir my kinders kan wys dat ek self nog baie moet “verander en soos ’n kindjie word.” Ek gee toe vir my dogtertjie die tien Rand aan en ons ry verby die dame. Toe die dame die tien Rand vat begin sy huil en vertel dat sy so skaam voel want hierdie is die eerste keer in haar lewe wat sy só vir geld moes vra. Met trane in haar oë sê sy vir Tayla, “God bless you.” Met die reuk van pizza in die kar is ons drie toe sommer aangedaan. Ek het self ook skaam gevoel maar tog dankbaar dat ek in daardie moment deur ’n dogtertjie geleer is.

Paulus het eenmaal gesê dat mense hom moet volg soos hy Jesus volg. Dit geld vir ons as ouers ook, en soms is die realiteit dat ek nie Jesus volg nie en dat daar geleentheid is om opnuut my voetspore in die genade groewe van Jesus se lewe te plaas.

Bron:  ekerk.org

Kan te veel geld jou huwelik vernietig?

 

1 Timoteus 6:9-10 leer ons wat die waarheid rondom te véél geld of ’n begeerte na rykdom is: “Mense wat begeer om ryk te wees, val in die versoeking en strik van die satan. Daarby kom daar allerhande onverstandige begeertes wat hulle benadeel en hulle uiteindelik vernietig en in die dooie hel laat stort. Die liefde vir geld lei tot alle soorte slegte dinge. Party mense het geld hulle mikpunt gemaak en daardeur hulle vertroue op die Here verloor en die een smart na die ander oor hulle eie lewe gebring.”

Die leuen oor ons inkomste

So baie huwelike en kinders se harte bloei omdat Pappa heeldag net werk, werk, werk. En nee, daar is niks daarmee fout om as man aan jou gesin se behoeftes te wil voorsien nie, maar dalk moet ons besef dat God ons nie ten kóste van ons huwelike en gesinne finansieel mildelik sal seën nie.

Wanneer ’n man massas geld maak, maar sy vrou en kinders sien hom byna nooit, moet ons dalk vra of dit nie Mammon is wat hom vet voer en in Egipte hou nie – die plek van skuld, slawerny en afvalligheid nie. God se hartsbegeerte is dat ons huwelik en gesin héél en eensgesind sal wees, nie dat ons baie geld sal hê nie.

Geld wat status bring

Omdat aansien en erkenning soos ’n dwelm is wat jou laat goed voel, is daar ongelukkig nie ’n versadigingspunt nie. Jy smag altyd na meer en raak ingestel op dít wat ander het en jy ook wil hê.

Op die ou end koop ons dinge wat ons nie nodig het nie, met geld wat ons nie het nie, om mense te beïndruk wat nie regtig saak maak nie. As ons in hierdie net vasgevang is, moet ons besef dat geld nie vrede of blywende waarde kan bring nie.

Ons vrede word juis gesteel omdat ons langer ure en meer moet werk om ons uitgawes te dek – wat lei tot stres, frustrasie en te min tyd vir mekaar in die huwelik!

Wat sou van ons eiewaarde staande bly as ons alles verloor?

Met hope geld en genoeg arrogansie is dit maklik om te dink dat jy dit goed sal hanteer, dat niks jou van stryk sal bring nie…tot jy op jou knieë staan met niks in die hand nie! Ons moet versigtig wees dat ons nie ons huwelik en kinders ter wille van geldmaak verloor nie, en nog meer daarop bedag wees om nie ons siel in die proses te verloor nie.

Geld en geloof

Die maklikste manier om finansieel staande te bly, is om die beginsels van God se Woord te gehoorsaam; beginsels van saai en maai, eerlikheid en geregtigheid rondom geld en die betaal van jou tiende. Onthou, skuld wat nóú aangegaan word, verseker miskien vir jou ’n onmiddellike inkomste of uitkoms, maar plaas jou toekoms onder stres. Aan die ander kant verseker saai en die betaal van jou tiende nie noodwendig nóú vir jou ’n uitkoms nie, maar wel op die dag wat jy dit nodigste het.

Tiendes en gawes

• Baie mense redeneer oor die beginsel van tiendes – ’n Ou Testamentiese beginsel of iets wat saam met die koms van Jesus weggeval het. Moenie dat intellek of dogma God se finansiële seën in jou lewe weerhou nie. Vra die Heilige Gees om jou te oortuig. Glo my, Hy sal!

• Jy kan tiendes betaal en in oorvloed saai, maar as jy oneerlik is oor jou belasting, sal God jou nie finansieel seën nie. Jy sal ook nie finansieel vry word as jy mense ontduik vir wie jy geld skuld nie, of selfs net te veel kleingeld aanvaar sonder om die winkel-eienaar daarop te wys nie

• Jy kan kies om net te saai wanneer dit nie aan jou sak gaan vat nie en dus ’n gewone seën daarvoor ontvang. Om egter te saai omdat God dit op jou hart druk terwyl jy weet dat dit jou finansieel in ’n verknorsing kan plaas, sal ’n dubbele seën vir jou bring. Wees daarom sensitief vir die stem van die Heilige Gees. As God jou lei om te saai, sal Hy jou nie in die proses in die verknorsing laat nie

• As jy vir jou maat oor geld jok en dinge van hom/haar weerhou, kan God daardie leuens, ongehoorsaamheid en die volhar-ding daarin nie seën nie

• As jy jou maat met geld manipuleer of beheer, of minderwaardig hanteer, sal jou huwelik leeg loop as gevolg van jou oorvol beursie.

Soek allereers die koninkryk van God, en Hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Met ons hart op die regte plek, seën Hy ons huwelik en ons inkomste!

Bron:juig.co.za

Jesus se Woorde vir Mans


Elke dagstukkie begin met woorde wat Jesus gesê het. “Moenie soos die heidene ’n stortvloed woorde gebruik wanneer julle bid nie.” Dan kom ’n kort oordenking hieroor: Gebed is nie ’n toorformule nie. Dat baie mense so dink, hoor jy uit die manier waarop hulle bid. Jy moet die regte woorde gebruik, of die regte woorde net genoeg herhaal, en hoe langer jou gebed is, hoe gunstiger gaan die antwoord wees! Of jou woorde moet in die korrekte volgorde wees, of jy moet die Ons Vader–gebed in die regte volgorde herhaal. Jesus se raad gaan egter direk hierteen in: Praat met julle Váder — moenie probeer toor nie. Praat met God uit verhouding uit — moenie iets aan Hom probeer verkoop nie. Praat uit jou hart uit sonder om aan te sit. Niemand hou van aansit nie — God ook nie.

Die dagstukkie sluit dan met iets om oor na te dink: Luister volgende keer na jou eie gebede. Praat jy normaal? Is jy opreg? Praat jy uit verhouding uit? Praat jy met jou Vader of met ’n onpersoonlike God êrens ver? Praat jy soos ’n kind of ’n vreemdeling?

Riekert Botha het bekend geword deur sy Pleisters vir die Siel–reeks op RSG en boeke wat daaruit gevloei het. Hy tree wyd op en bereik talle mense deur sosiale media.

Sy dagstukkieboek gaan ’n nuttige geskenk wees om vir ’n besige man te gee wat graag na Jesus self wil luister. Die grootte van die boek en die formaat maak dit veral gerieflik om saam te neem waneer ’n mens reis.

Die boekie is ook in Engels beskikbaar.

Die avontuur van lewensmaats


Ons nooi Jesus binne ons vriendskap in. ’n Wyse oom het vir ons geleer dat ’n huwelik soos ’n driehoek is waar Jesus aan die boonste punt is, huweliksmaats is aan die twee kante van die driehoek. Soos ons nader aan Jesus beweeg, groei ons ook nader aan mekaar. Een manier om dit te doen is om saam na Jesus te luister. Hier is ’n vraag wat julle kan bespreek: “Hoe kan ons as vriende nader aan ons vriend Jesus groei?”

Ons kan ook opnuut die lewe saam geniet as mekaar se “lovers”. Ons doen dit deur iets te doen wat ons albei geniet. Albei. Dalk is dit om by ’n gunsteling restaurant te gaan eet of saam ’n fliek te gaan kyk. Miskien is dit om op ’n romantiese uitstappie te gaan. Dalk is dit om mekaar te verras met iets spesiaal. Hier is nog ’n vraag wat julle kan bespreek, “Hoe sal dit lyk om iets saam te doen as “lovers”?”

O, en as jy gewonder het waar daardie Hooglied vers is, nooi ek julle uit om die boek hardop vir mekaar te lees … dalk help dit om mekaar te herontdek as “lover” en “friend” 🙂

Bron:  ekerk.org

Drie danspassies vir families

Dallas Willard skryf dat,

“Die doel van God in die geskiedenis van die mens is die ontwikkeling van ’n inklusiewe gemeenskap van liefdevolle mense, met God ingesluit in hierdie gemeenskap as die hoofbron en mees roemryke inwoner.”

God dans ’n nuwe gemeenskap van liefde los en die gesin is die eerste groep. Soms strompel ons in ons gesin se dans en val ons oor mekaar se voete.

Hier is drie dans passies wat ons kan help om in ritme met mekaar en ons dansende God te kom:

Sê vandag vir die mense in jou lewe “Ek is lief vir jou” — doen dit terwyl jy jou geliefdes in die oë kyk. Victor Hugo het iets beetgehad toe hy gesê het, “To love another person is to see the face of God.”

Maak seker jy sê jammer wanneer jy op die mense in jou lewe se tone trap. Ouers, maak seker jy bely wanneer jy oorreageer of jou frustrasies op die kinders in jou lewe uithaal. ’n Hartlike jammer verenig ons weer in die dans van die lewe.

Wanneer iemand jammer sê vergewe. Henri Nouwen beskryf dit só mooi,

“Forgiveness is the name of love practiced among people who love poorly. The hard truth is that all people love poorly. We need to forgive and be forgiven every day, every hour increasingly. That is the great work of love among the fellowship of the weak that is the human family.”

Hierdie is drie danspassies wat ons kan help om ’n gemeenskap van liefdevolle mense te word wat deel in God se liefdesdans. Watter ander danspassies kan jy en jou familie nog aanleer?

Bron:  ekerk.org

Jou Huwelik En Die Skoonfamilie

Jy kán jou ouers eer én verlaat. Om jou ouers te ‘verlaat’ verwys nie na ’n fisieke verla-ting nie, maar dat jy jou ouers as die eerste prioriteit in jou lewe verlaat. Jou huweliksmaat word nou jou eerste verantwoordelikheid, jou belangrikste prioriteit in terme van verhoudinge, en die een op wie se kop die kroon te alle tye behoort te rus. Hierin moet julle mekaar aankleef (met ander woorde begeer om in alles deel van mekaar te wees) en soos een mens te lewe, wat beteken dat jou maat se behoeftes ook joune moet wees.

Stel grense op
Ouers of skoonouers kan manipuleer en verwerp wanneer dinge nie volgens hulle wil verloop nie, dan kan dit moeilik raak om jou maat se behoeftes bo dié van jou ouers te stel. Om ’n huwelik te verseker waarbinne jou maat geëer word, noodsaak grense – ’n gesonde verhouding waar manipulasie en verwerping van buitepartye teengestaan word. Daar moet grense wees wat kommunikeer dat ons ’n huwelikseenheid is en dat ons niks en niemand sal duld wat daardie eenheid bedreig nie.

Grense wat oorskry word
Daar is byvoorbeeld oumas wat voor aandete lekkergoed aan die kleinkinders uitdeel, al het Ma en Pa gesê dit mag nie. Soortgelyk is daar ouers wat gedurig rusie in hulle kinders se huwelike veroorsaak omdat hulle klein ‘stekies’ uitdeel wat soos goedbedoelde raad klink, of ander wat nooit hulle kinders se sieninge, besluite en tyd respekteer nie. Hulle daag op om te kuier al weet hulle dit is ongeleë, want hulle voel dit is hulle reg. Sulke voorbeelde is ’n realiteit vir baie paartjies – iets wat groot frustrasie en onmin in die huwelik veroorsaak. Dit is maklik om te sê: “Praat net met jou ouers daaroor!” Vir baie paartjies is dit nie so maklik nie.

Waarom is dit so moeilik?
• Vrees dat jou ouers julle sal verwerp
• Vrees dat jou ouers verwerp sal voel as die probleem aangespreek word
• Jy is bang vir konfrontasie en wil die vrede ten alle koste bewaar
• Die ydele droom dat die probleem sal verdwyn as julle die inmenging of manipulasie net ignoreer
• Die ouers het ’n finansiële of emosionele houvas
• Die wanpersepsie dat die daarstelling van ’n grens impliseer dat jy jou ouers nie eer nie
• Blindheid vir jou maat se frustrasie en pyn – jy dink jou maat is oorsensitief, of verstaan jou ouers verkeerd

Eer jou verbond
• Jou keuses moet bewys wie die belang-rikste in jou lewe is. As jy altyd jou ouers se kant kies, sal jou maat nie soos jou eerste prioriteit voel nie
• Sodra ons eie ouers seergemaak voel, vergeet ons soms van ons maat wat ook seer het. Jou maat bly jou eerste prioriteit – dit beteken nie dat jou ouers se gevoelens nie saak maak nie
• Te veel van enigiets buite jou huwelik is nooit ’n goeie ding nie – ook te veel kuier en kontak met jou ouers ten koste van jou maat
• Wanneer jou ouers finansiële beheer of ’n houvas op jou het, sal jou huwelik na hulle pype moet dans. Dit is maklik om te vergeet dat God ons voorsiener is, nie ons ouers nie
• Geloof en geld is dinge waaroor mense oorlog sal maak – maak seker dat julle in julle huwelik eenheid hieroor het
• ’n Probleem in die huwelik behoort binne die huwelik opgelos te word, nie by familie nie. Onthou dat jou ouers net die slegte dinge van jou maat hoor as jy jou huweliksprobleme met hulle bespreek. Hulle sal waarskynlik sukkel om jou maat te vergewe en dalk nooit weer met dieselfde oë na hom of haar kyk nie
• Wanneer ’n vrou haar pa altyd soos die held hanteer en haar man bewustelik of onbewustelik met hom vergelyk, sal haar man noodwendig in sy manlikheid gekrenk voel. Hy kan geïrriteerd raak met sy skoonpa en sy vrou dalk wys op die dinge wat haar pa verkeerd doen. Hy sal onbevoeg voel
• ’n Vrou sal sukkel om haar man as koning te eer as sy elke keer van haar eie kroon moet afstand doen wanneer die koninginmoeder by die voordeur instap
• As jy werklik verbond in die huwelik wil ervaar, sal jy skoonfamilie (en eie familie) volgens God se Woord moet hanteer. Eenheid in ’n huwelik kom nie van nature nie; dit is iets wat jy op alle terreine van jou huwelik moet kies en leef
• As jy weet dat jy ten koste van jou huwelik nog emosionele bande met jou ouers het, moet jy dit neerlê. Vra God om dit vir jou te wys. Hy is immers ’n kampvegter van beide verbond én familie. Met Sy hulp sal jy jou verbond kan red of verbeter sónder om jou familie vir ewig te verwond

As kind van God moet ons die balk eers uit ons eie oog haal, maar as jy voel dat jy aan die ontvangkant van ’n inmengerige skoonouer is, kan jy die volgende in jou hart bewaar:
• Sien jou skoonouers vir wie hulle is – ouers wat dalk voel hulle het beheer verloor; iemand wat miskien nog nie vrede gemaak het dat hulle kinders groot is nie. As jy jouself in hulle skoene van onsekerheid plaas, sal dit makliker wees om genadig teenoor hulle te wees. Onthou dat mense wat altyd in beheer wil wees, in wese eintlik baie onseker is. Bid vir hulle, al is dit moeilik. Weet ook dat gebed nie altyd ons omstandighede verander nie, maar dit verander altyd ons harte.
• Moenie vergeld nie. God se Woord leer ons immers dat sagte antwoorde grimmigheid afkeer
• Vang hulle onkant deur goed vir hulle te wees. Laat hulle belangrik voel. Spreek onverwags waardering uit.
As almal hierdie eenvoudige beginsels uitleef, sal hierdie onder-werpe nie meer in huweliksboeke aangespreek word nie en sou skoonma-grappies ook al opgedroog het. Mag God ons harte ondersoek, en dít wat nie binne Sy wil is nie, aan ons uitwys. Mag ons die nederigheid hê om te wil verander en die diepe begeerte om aan Hom gehoorsaam te wees en ons kinders se huwelike te eer.

Basiese riglyne vir die hantering van konflik binne die familie:
• As die probleem by jóú ouers lê, moet jý die probleem aanspreek. Bloed is dikker as water, bloedfamilie luister makliker na mekaar as na aangetroude familie
• Onthou dat ’n grens waarvan mense nie bewus is nie, nie bestaan nie. As jy nie daaroor praat nie, gaan die probleem nie verdwyn nie
• Wanneer jy ’n netelige saak met moeilike ouers bespreek, gaan daar waarskynlik seergemaakte gevoelens wees wat ’n rukkie gaan neem om te heel. As jy weet dat jou ouers maklik verwerp en seergemaak voel, is dit belangrik dat jy vooraf voor God stil raak vir wysheid oor jou woorde en jou houding. Met die sagtheid van die Heilige Gees kan ons ’n vyand stormloop sonder om seer te maak
• Onthou, jy en jou maat is in dieselfde span. Wanneer jy met jou ouers oor die probleem praat, verteenwoordig jy jou maat ook. Gebruik woorde soos: “Ons voel” of “ons wil” en nie: “Sy voel” of “Hy wil” nie
• Wanneer jy toelaat dat jou ouers jou maat kritiseer, ignoreer of manipuleer en hulle nie daaroor aanspreek en vir jou maat opkom (selfs in hulle afwesigheid) nie, sal jou maat seergemaak en uitgelewer voel en jou nie vertrou en glo dat hy/sy die belangrikste mens in jou lewe is nie

’n Toets vir elke skoonouer
Indien jy wonder of jy een van daardie skoonouers is wat jou kinders se huwelik skade berokken, kan jy jou hart aan die volgende vrae toets:
• Voel jy geïrriteerd as jou seun iets mooi van sy vrou sê? Het jy ’n onkeerbare drang om jouself daarmee te vergelyk?
• Kyk jy krities na haar huis en vertel dan hoe mooi jy of jou dogter julle sitkamers gemaak het?
• Probeer jy om gewilder by jou kleinkinders te wees as hulle eie ouers?
• Herinner jy jou kinders gereeld daaraan dat jy al baie keer goed vir hulle was, en dat jy hulle finansieel bystaan of onderhou?
• Lewer jy kommentaar oor hulle hantering van opvoedingsake (al bedoel jy dit net goed)?
• Deel jy geheimpies met jou kind terwyl jy jou skoonkind doelbewus uitsluit?
• Verwag jy van jou dogter of seun om jou emosionele kruk te wees?
• Gaan jy oor jou skoondogter se kop heen wanneer daar iets gereël moet word?
• Herinner jy jou kind soms aan sy/haar maat se foute (al dink jy dat jy net jou kind wil beskerm)?
• Voel jy dat jy reëlings eerder met jou eie kinders wil tref en nie met jou skoonkinders nie?

’n Toets vir elke skoonouer
Indien jy wonder of jy een van daardie skoonouers is wat jou kinders se huwelik skade berokken, kan jy jou hart aan die volgende vrae toets:
• Voel jy geïrriteerd as jou seun iets mooi van sy vrou sê? Het jy ’n onkeerbare drang om jouself daarmee te vergelyk?
• Kyk jy krities na haar huis en vertel dan hoe mooi jy of jou dogter julle sitkamers gemaak het?
• Probeer jy om gewilder by jou kleinkinders te wees as hulle eie ouers?
• Herinner jy jou kinders gereeld daaraan dat jy al baie keer goed vir hulle was, en dat jy hulle finansieel bystaan of onderhou?
• Lewer jy kommentaar oor hulle hantering van opvoedingsake (al bedoel jy dit net goed)?
• Deel jy geheimpies met jou kind terwyl jy jou skoonkind doelbewus uitsluit?
• Verwag jy van jou dogter of seun om jou emosionele kruk te wees?
• Gaan jy oor jou skoondogter se kop heen wanneer daar iets gereël moet word?
• Herinner jy jou kind soms aan sy/haar maat se foute (al dink jy dat jy net jou kind wil beskerm)?
• Voel jy dat jy reëlings eerder met jou eie kinders wil tref en nie met jou skoonkinders nie?

Sou dit nie wonderlik wees as alle skoonma’s en hul skoondogters ’n verhouding soos Naomi en Rut gehad het nie? Helaas, die duisende huwelike wat bloei as gevolg van inmengerige familie, bewys dat nie almal so gelukkig soos Rut-hulle is nie. As alle getroudes net die eenvoudige wysheid van Efesiërs 5:31 kon verstaan: “’n Man sal sy ouers verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een wees.” So basies, en tog vir sommige so moeilik om te verstaan en uit te leef.

Wat beteken ‘verlaat’?
Sommige mense vra hoe jy jou ouers kan verlaat as hulle weens ouderdom, siekte, of finansiële tekorte by jou in die huis moet bly. Ander redeneer weer die Woord sê jy moet jou ouers eer. Jy kán jou ouers eer én verlaat. Om jou ouers te ‘verlaat’ verwys nie na ’n fisieke verlating nie, maar dat jy jou ouers as die eerste prioriteit in jou lewe verlaat. Jou huweliksmaat word nou jou eerste verantwoordelikheid, jou belangrikste prioriteit in terme van verhoudinge, en die een op wie se kop die kroon te alle tye behoort te rus. Hierin moet julle mekaar aankleef (met ander woorde begeer om in alles deel van mekaar te wees) en soos een mens te lewe, wat beteken dat jou maat se behoeftes ook joune moet wees.

Stel grense op
Ouers of skoonouers kan manipuleer en verwerp wanneer dinge nie volgens hulle wil verloop nie, dan kan dit moeilik raak om jou maat se behoeftes bo dié van jou ouers te stel. Om ’n huwelik te verseker waarbinne jou maat geëer word, noodsaak grense – ’n gesonde verhouding waar manipulasie en verwerping van buitepartye teengestaan word. Daar moet grense wees wat kommunikeer dat ons ’n huwelikseenheid is en dat ons niks en niemand sal duld wat daardie eenheid bedreig nie.

Grense wat oorskry word
Daar is byvoorbeeld oumas wat voor aandete lekkergoed aan die kleinkinders uitdeel, al het Ma en Pa gesê dit mag nie. Soortgelyk is daar ouers wat gedurig rusie in hulle kinders se huwelike veroorsaak omdat hulle klein ‘stekies’ uitdeel wat soos goedbedoelde raad klink, of ander wat nooit hulle kinders se sieninge, besluite en tyd respekteer nie. Hulle daag op om te kuier al weet hulle dit is ongeleë, want hulle voel dit is hulle reg. Sulke voorbeelde is ’n realiteit vir baie paartjies – iets wat groot frustrasie en onmin in die huwelik veroorsaak. Dit is maklik om te sê: “Praat net met jou ouers daaroor!” Vir baie paartjies is dit nie so maklik nie.

Waarom is dit so moeilik ?
• Vrees dat jou ouers julle sal verwerp
• Vrees dat jou ouers verwerp sal voel as die probleem aangespreek word
• Jy is bang vir konfrontasie en wil die vrede ten alle koste bewaar
• Die ydele droom dat die probleem sal verdwyn as julle die inmenging of manipulasie net ignoreer
• Die ouers het ’n finansiële of emosionele houvas
• Die wanpersepsie dat die daarstelling van ’n grens impliseer dat jy jou ouers nie eer nie
• Blindheid vir jou maat se frustrasie en pyn – jy dink jou maat is oorsensitief, of verstaan jou ouers verkeerd

Eer jou verbond
• Jou keuses moet bewys wie die belang-rikste in jou lewe is. As jy altyd jou ouers se kant kies, sal jou maat nie soos jou eerste prioriteit voel nie
• Sodra ons eie ouers seergemaak voel, vergeet ons soms van ons maat wat ook seer het. Jou maat bly jou eerste prioriteit – dit beteken nie dat jou ouers se gevoelens nie saak maak nie
• Te veel van enigiets buite jou huwelik is nooit ’n goeie ding nie – ook te veel kuier en kontak met jou ouers ten koste van jou maat
• Wanneer jou ouers finansiële beheer of ’n houvas op jou het, sal jou huwelik na hulle pype moet dans. Dit is maklik om te vergeet dat God ons voorsiener is, nie ons ouers nie
• Geloof en geld is dinge waaroor mense oorlog sal maak – maak seker dat julle in julle huwelik eenheid hieroor het
• ’n Probleem in die huwelik behoort binne die huwelik opgelos te word, nie by familie nie. Onthou dat jou ouers net die slegte dinge van jou maat hoor as jy jou huwelikspro-
bleme met hulle bespreek. Hulle sal waarskynlik sukkel om jou maat te vergewe en dalk nooit weer met dieselfde oë na hom of haar kyk nie
• Wanneer ’n vrou haar pa altyd soos die held hanteer en haar man bewustelik of onbewustelik met hom vergelyk, sal haar man noodwendig in sy manlikheid gekrenk voel. Hy kan geïrriteerd raak met sy skoonpa en sy vrou dalk wys op die dinge wat haar pa verkeerd doen. Hy sal onbevoeg voel
• ’n Vrou sal sukkel om haar man as koning te eer as sy elke keer van haar eie kroon moet afstand doen wanneer die koninginmoeder by die voordeur instap
• As jy werklik verbond in die huwelik wil ervaar, sal jy skoonfamilie (en eie familie) volgens God se Woord moet hanteer. Eenheid in ’n huwelik kom nie van nature nie; dit is iets wat jy op alle terreine van jou huwelik moet kies en leef
• As jy weet dat jy ten koste van jou huwelik nog emosionele bande met jou ouers het, moet jy dit neerlê. Vra God om dit vir jou te wys. Hy is immers ’n kampvegter van beide verbond én familie. Met Sy hulp sal jy jou verbond kan red of verbeter sónder om jou familie vir ewig te verwond

As kind van God moet ons die balk eers uit ons eie oog haal, maar as jy voel dat jy aan die ontvangkant van ’n inmengerige skoonouer is, kan jy die volgende in jou hart bewaar:
• Sien jou skoonouers vir wie hulle is – ouers wat dalk voel hulle het beheer verloor; iemand wat miskien nog nie vrede gemaak het dat hulle kinders groot is nie. As jy jouself in hulle skoene van onsekerheid plaas, sal dit makliker wees om genadig teenoor hulle te wees. Onthou dat mense wat altyd in beheer wil wees, in wese eintlik baie onseker is. Bid vir hulle, al is dit moeilik. Weet ook dat gebed nie altyd ons omstandighede verander nie, maar dit verander altyd ons harte.
• Moenie vergeld nie. God se Woord leer ons immers dat sagte antwoorde grimmigheid afkeer
• Vang hulle onkant deur goed vir hulle te wees. Laat hulle belangrik voel. Spreek onverwags waardering uit.
As almal hierdie eenvoudige beginsels uitleef, sal hierdie onderwerpe nie meer in huweliksboeke aangespreek word nie en sou skoonma-grappies ook al opgedroog het. Mag God ons harte ondersoek, en dít wat nie binne Sy wil is nie, aan ons uitwys. Mag ons die nederigheid hê om te wil verander en die diepe begeerte om aan Hom gehoorsaam te wees en ons kinders se huwelike te eer.

Basiese riglyne vir die hantering van konflik binne die familie:

• As die probleem by jóú ouers lê, moet jý die probleem aanspreek. Bloed is dikker as water, bloedfamilie luister makliker na mekaar as na aangetroude familie
• Onthou dat ’n grens waarvan mense nie bewus is nie, nie bestaan nie. As jy nie daaroor praat nie, gaan die probleem nie verdwyn nie
• Wanneer jy ’n netelige saak met moeilike ouers bespreek, gaan daar waarskynlik seergemaakte gevoelens wees wat ’n rukkie gaan neem om te heel. As jy weet dat jou ouers maklik verwerp en seergemaak voel, is dit belangrik dat jy vooraf voor God stil raak vir wysheid oor jou woorde en jou houding. Met die sagtheid van die Heilige Gees kan ons ’n vyand stormloop sonder om seer te maak
• Onthou, jy en jou maat is in dieselfde span. Wanneer jy met jou ouers oor die probleem praat, verteenwoordig jy jou maat ook. Gebruik woorde soos: “Ons voel” of “ons wil” en nie: “Sy voel” of “Hy wil” nie
• Wanneer jy toelaat dat jou ouers jou maat kritiseer, ignoreer of manipuleer en hulle nie daaroor aanspreek en vir jou maat opkom (selfs in hulle afwesigheid) nie, sal jou maat seergemaak en uitgelewer voel en jou nie vertrou en glo dat hy/sy die belangrikste mens in jou lewe is nie

’n Toets vir elke skoonouer
Indien jy wonder of jy een van daardie skoonouers is wat jou kinders se huwelik skade berokken, kan jy jou hart aan die volgende vrae toets:
• Voel jy geïrriteerd as jou seun iets mooi van sy vrou sê? Het jy ’n onkeerbare drang om jouself daarmee te vergelyk?
• Kyk jy krities na haar huis en vertel dan hoe mooi jy of jou dogter julle sitkamers gemaak het?
• Probeer jy om gewilder by jou kleinkinders te wees as hulle eie ouers?
• Herinner jy jou kinders gereeld daaraan dat jy al baie keer goed vir hulle was, en dat jy hulle finansieel bystaan of onderhou?
• Lewer jy kommentaar oor hulle hantering van opvoedingsake (al bedoel jy dit net goed)?
• Deel jy geheimpies met jou kind terwyl jy jou skoonkind doelbewus uitsluit?
• Verwag jy van jou dogter of seun om jou emosionele kruk te wees?
• Gaan jy oor jou skoondogter se kop heen wanneer daar iets gereël moet word?
• Herinner jy jou kind soms aan sy/haar maat se foute (al dink jy dat jy net jou kind wil beskerm)?
• Voel jy dat jy reëlings eerder met jou eie kinders wil tref en nie met jou skoonkinders nie?

’n Toets vir elke skoonouer
Indien jy wonder of jy een van daardie skoonouers is wat jou kinders se huwelik skade berokken, kan jy jou hart aan die volgende vrae toets:
• Voel jy geïrriteerd as jou seun iets mooi van sy vrou sê? Het jy ’n onkeerbare drang om jouself daarmee te vergelyk?
• Kyk jy krities na haar huis en vertel dan hoe mooi jy of jou dogter julle sitkamers gemaak het?
• Probeer jy om gewilder by jou kleinkinders te wees as hulle eie ouers?
• Herinner jy jou kinders gereeld daaraan dat jy al baie keer goed vir hulle was, en dat jy hulle finansieel bystaan of onderhou?
• Lewer jy kommentaar oor hulle hantering van opvoedingsake (al bedoel jy dit net goed)?
• Deel jy geheimpies met jou kind terwyl jy jou skoonkind doelbewus uitsluit?
• Verwag jy van jou dogter of seun om jou emosionele kruk te wees?
• Gaan jy oor jou skoondogter se kop heen wanneer daar iets gereël moet word?
• Herinner jy jou kind soms aan sy/haar maat se foute (al dink jy dat jy net jou kind wil beskerm)?
• Voel jy dat jy reëlings eerder met jou eie kinders wil tref en nie met jou skoonkinders nie?

Sou dit nie wonderlik wees as alle skoonma’s en hul skoondogters ’n verhouding soos Naomi en Rut gehad het nie? Helaas, die duisende huwelike wat bloei as gevolg van inmengerige familie, bewys dat nie almal so gelukkig soos Rut-hulle is nie. As alle getroudes net die eenvoudige wysheid van Efesiërs 5:31 kon verstaan: “’n Man sal sy ouers verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een wees.” So basies, en tog vir
sommige so moeilik om te verstaan en uit te leef.

Wat beteken ‘verlaat’?
Sommige mense vra hoe jy jou ouers kan verlaat as hulle weens ouderdom, siekte, of finansiële tekorte by jou in die huis moet bly. Ander redeneer weer die Woord sê jy moet jou ouers eer. Jy kán jou ouers eer én verlaat. Om jou ouers te ‘verlaat’ verwys nie na ’n fisieke verla-ting nie, maar dat jy jou ouers as die eerste prioriteit in jou lewe verlaat. Jou huweliksmaat word nou jou eerste verantwoordelikheid, jou belangrikste prioriteit in terme van verhoudinge, en die een op wie se kop die kroon te alle tye behoort te rus. Hierin moet julle mekaar aankleef (met ander woorde begeer om in alles deel van mekaar te wees) en soos een mens te lewe, wat beteken dat jou maat se behoeftes ook joune moet wees.

Stel grense op
Ouers of skoonouers kan manipuleer en verwerp wanneer dinge nie volgens hulle wil verloop nie, dan kan dit moeilik raak om jou maat se behoeftes bo dié van jou ouers te stel. Om ’n huwelik te verseker waarbinne jou maat geëer word, noodsaak grense – ’n gesonde verhouding waar manipulasie en verwerping van buitepartye teengestaan word. Daar moet grense wees wat kommunikeer dat ons ’n huwelikseenheid is en dat ons niks en niemand sal duld wat daardie eenheid bedreig nie.

Grense wat oorskry word
Daar is byvoorbeeld oumas wat voor aandete lekkergoed aan die kleinkinders uitdeel, al het Ma en Pa gesê dit mag nie. Soortgelyk is daar ouers wat gedurig rusie in hulle kinders se huwelike veroorsaak omdat hulle klein ‘stekies’ uitdeel wat soos goedbedoelde raad klink, of ander wat nooit hulle kinders se sieninge, besluite en tyd respekteer nie. Hulle daag op om te kuier al weet hulle dit is ongeleë, want hulle voel dit is hulle reg. Sulke voorbeelde is ’n realiteit vir baie paartjies – iets wat groot frustrasie en onmin in die huwelik veroorsaak. Dit is maklik om te sê: “Praat net met jou ouers daaroor!” Vir baie paartjies is dit nie so maklik nie.

Waarom is dit so moeilik ?
• Vrees dat jou ouers julle sal verwerp
• Vrees dat jou ouers verwerp sal voel as die probleem aangespreek word
• Jy is bang vir konfrontasie en wil die vrede ten alle koste bewaar
• Die ydele droom dat die probleem sal verdwyn as julle die inmenging of manipulasie net ignoreer
• Die ouers het ’n finansiële of emosionele houvas
• Die wanpersepsie dat die daarstelling van ’n grens impliseer dat jy jou ouers nie eer nie
• Blindheid vir jou maat se frustrasie en pyn – jy dink jou maat is oorsensitief, of verstaan jou ouers verkeerd

Eer jou verbond
• Jou keuses moet bewys wie die belangrikste in jou lewe is. As jy altyd jou ouers se kant kies, sal jou maat nie soos jou eerste prioriteit voel nie
• Sodra ons eie ouers seergemaak voel, vergeet ons soms van ons maat wat ook seer het. Jou maat bly jou eerste prioriteit – dit beteken nie dat jou ouers se gevoelens nie saak maak nie
• Te veel van enigiets buite jou huwelik is nooit ’n goeie ding nie – ook te veel kuier en kontak met jou ouers ten koste van jou maat
• Wanneer jou ouers finansiële beheer of ’n houvas op jou het, sal jou huwelik na hulle pype moet dans. Dit is maklik om te vergeet dat God ons voorsiener is, nie ons ouers nie
• Geloof en geld is dinge waaroor mense oorlog sal maak – maak seker dat julle in julle huwelik eenheid hieroor het
• ’n Probleem in die huwelik behoort binne die huwelik opgelos te word, nie by familie nie. Onthou dat jou ouers net die slegte dinge van jou maat hoor as jy jou huweliksprobleme met hulle bespreek. Hulle sal waarskynlik sukkel om jou maat te vergewe en dalk nooit weer met dieselfde oë na hom of haar kyk nie
• Wanneer ’n vrou haar pa altyd soos die held hanteer en haar man bewustelik of onbewustelik met hom vergelyk, sal haar man noodwendig in sy manlikheid gekrenk voel. Hy kan geïrriteerd raak met sy skoonpa en sy vrou dalk wys op die dinge wat haar pa verkeerd doen. Hy sal onbevoeg voel
• ’n Vrou sal sukkel om haar man as koning te eer as sy elke keer van haar eie kroon moet afstand doen wanneer die koninginmoeder by die voordeur instap
• As jy werklik verbond in die huwelik wil ervaar, sal jy skoonfamilie (en eie familie) volgens God se Woord moet hanteer. Eenheid in ’n huwelik kom nie van nature nie; dit is iets wat jy op alle terreine van jou huwelik moet kies en leef
• As jy weet dat jy ten koste van jou huwelik nog emosionele bande met jou ouers het, moet jy dit neerlê. Vra God om dit vir jou te wys. Hy is immers ’n kampvegter van beide verbond én familie. Met Sy hulp sal jy jou verbond kan red of verbeter sónder om jou familie vir ewig te verwond

As kind van God moet ons die balk eers uit ons eie oog haal, maar as jy voel dat jy aan die ontvangkant van ’n inmengerige skoonouer is, kan jy die volgende in jou hart bewaar:
• Sien jou skoonouers vir wie hulle is – ouers wat dalk voel hulle het beheer verloor; iemand wat miskien nog nie vrede gemaak het dat hulle kinders groot is nie. As jy jouself in hulle skoene van onsekerheid plaas, sal dit makliker wees om genadig teenoor hulle te wees. Onthou dat mense wat altyd in beheer wil wees, in wese eintlik baie onseker is. Bid vir hulle, al is dit moeilik. Weet ook dat gebed nie altyd ons omstandighede verander nie, maar dit verander altyd ons harte.
• Moenie vergeld nie. God se Woord leer ons immers dat sagte antwoorde grimmigheid afkeer
• Vang hulle onkant deur goed vir hulle te wees. Laat hulle belangrik voel. Spreek onverwags waardering uit.
As almal hierdie eenvoudige beginsels uitleef, sal hierdie onder-werpe nie meer in huweliksboeke aangespreek word nie en sou skoonma-grappies ook al opgedroog het. Mag God ons harte ondersoek, en dít wat nie binne Sy wil is nie, aan ons uitwys. Mag ons die nederigheid hê om te wil verander en die diepe begeerte om aan Hom gehoorsaam te wees en ons kinders se huwelike te eer.

Basiese riglyne vir die hantering van konflik binne die familie:
• As die probleem by jóú ouers lê, moet jý die probleem aanspreek. Bloed is dikker as water, bloedfamilie luister makliker na mekaar as na aangetroude familie
• Onthou dat ’n grens waarvan mense nie bewus is nie, nie bestaan nie. As jy nie daaroor praat nie, gaan die probleem nie verdwyn nie
• Wanneer jy ’n netelige saak met moeilike ouers bespreek, gaan daar waarskynlik seergemaakte gevoelens wees wat ’n rukkie gaan neem om te heel. As jy weet dat jou ouers maklik verwerp en seergemaak voel, is dit belangrik dat jy vooraf voor God stil raak vir wysheid oor jou woorde en jou houding. Met die sagtheid van die Heilige Gees kan ons ’n vyand stormloop sonder om seer te maak
• Onthou, jy en jou maat is in dieselfde span. Wanneer jy met jou ouers oor die probleem praat, verteenwoordig jy jou maat ook. Gebruik woorde soos: “Ons voel” of “ons wil” en nie: “Sy voel” of “Hy wil” nie
• Wanneer jy toelaat dat jou ouers jou maat kritiseer, ignoreer of manipuleer en hulle nie daaroor aanspreek en vir jou maat opkom (selfs in hulle afwesigheid) nie, sal jou maat seergemaak en uitgelewer voel en jou nie vertrou en glo dat hy/sy die belangrikste mens in jou lewe is nie

’n Toets vir elke skoonouer
Indien jy wonder of jy een van daardie skoonouers is wat jou kinders se huwelik skade berokken, kan jy jou hart aan die volgende vrae toets:
• Voel jy geïrriteerd as jou seun iets mooi van sy vrou sê? Het jy ’n onkeerbare drang om jouself daarmee te vergelyk?
• Kyk jy krities na haar huis en vertel dan hoe mooi jy of jou dogter julle sitkamers gemaak het?
• Probeer jy om gewilder by jou kleinkinders te wees as hulle eie ouers?
• Herinner jy jou kinders gereeld daaraan dat jy al baie keer goed vir hulle was, en dat jy hulle finansieel bystaan of onderhou?
• Lewer jy kommentaar oor hulle hantering van opvoedingsake (al bedoel jy dit net goed)?
• Deel jy geheimpies met jou kind terwyl jy jou skoonkind doelbewus uitsluit?
• Verwag jy van jou dogter of seun om jou emosionele kruk te wees?
• Gaan jy oor jou skoondogter se kop heen wanneer daar iets gereël moet word?
• Herinner jy jou kind soms aan sy/haar maat se foute (al dink jy dat jy net jou kind wil beskerm)?
• Voel jy dat jy reëlings eerder met jou eie kinders wil tref en nie met jou skoonkinders nie?

’n Toets vir elke skoonouer
Indien jy wonder of jy een van daardie skoonouers is wat jou kinders se huwelik skade berokken, kan jy jou hart aan die volgende vrae toets:
• Voel jy geïrriteerd as jou seun iets mooi van sy vrou sê? Het jy ’n onkeerbare drang om jouself daarmee te vergelyk?
• Kyk jy krities na haar huis en vertel dan hoe mooi jy of jou dogter julle sitkamers gemaak het?
• Probeer jy om gewilder by jou kleinkinders te wees as hulle eie ouers?
• Herinner jy jou kinders gereeld daaraan dat jy al baie keer goed vir hulle was, en dat jy hulle finansieel bystaan of onderhou?
• Lewer jy kommentaar oor hulle hantering van opvoedingsake (al bedoel jy dit net goed)?
• Deel jy geheimpies met jou kind terwyl jy jou skoonkind doelbewus uitsluit?
• Verwag jy van jou dogter of seun om jou emosionele kruk te wees?
• Gaan jy oor jou skoondogter se kop heen wanneer daar iets gereël moet word?
• Herinner jy jou kind soms aan sy/haar maat se foute (al dink jy dat jy net jou kind wil beskerm)?
• Voel jy dat jy reëlings eerder met jou eie kinders wil tref en nie met jou skoonkinders nie?

Bron:juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Jou huwelik se 10 Gebooie


Want jy het nie met die verkeerde persoon getrou nie . . . “Goeie huwelike is gebou op veel meer as passie. Dit is gebou op beginsels.” Só sê die prediker Bayless Conley op crosswalk.com. Volgens hom bied die Skrif die heel beste riglyne ooit vir ’n gesonde huwelik en dit is alles opgesluit in die tien gebooie.

 

Die huwelik se eerste gebod: Eksklusiwiteit
In Eksodus 20:3 staan daar: “Jy mag naas My geen ander gode hê nie.” Hiermee sê God, in kort, dat hy ’n eksklusiewe verhouding met jou wil hê. Hoe gepas is dit nie vir die huwelik nie? Toe Henry Ford op sy vyftigste huweliksherdenking gevra is wat sy geheim tot ’n suksesvolle huwelik is, het hy gesê: “Die geheim van my suksesvolle huwelik is dieselfde geheim wat ek in besigheid het: I stick to the same model.” Besef dat jou lewensmaat geen kompetisie behoort te hê nie. Besluit vandag: Een God. Een man. Een vrou. Dis genoeg.

Die huwelik se tweede gebod: Moenie ’n plaasvervanger liefhê nie
Eksodus 20:4-6 gee jou die volgende beginsel vir ’n sterk huwelik. God beveel dat ons nie enige afgode mag dien nie. Want wat is ’n afgod anders as ’n plaasvervanger vir die ware God? Net so is jou man of vrou jou lewensmaat in vlees en bloed en mag jy nie jou vervulling soek in iets soos pornografie nie – dit beroof jou van ’n intieme verhouding met jou vlees-en-bloed perfekte ander helfte.

Die huwelik se derde gebod: Praat mooi van jou maat
In Eksodus 20:7 staan daar: “Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.” Dalk dink jy jou stukkie kritiek is skadeloos, maar daar is min dinge wat ’n huwelik só kan laat verspoel soos negatiewe woorde. Bayless sê woorde is houers wat liefde, haat, vreugde of bitterheid kan bevat. Jou woorde kan jou huwelik in ’n rigting stuur – kies watter rigting jy wil hê dit moet wees.

Die huwelik se vierde gebod: Bring eksklusief tyd saam deur
Die vierde gebod kom voor in Eksodus 20:8-11 en hierin beveel God ons om die Sabbat heilig te hou. Sabbat beteken intermissie – om jou werk neer te lê en te rus. Om asem te haal. Met hierdie gebod, meenBayless, vra God spesiale tyd saam met Hom vir ’n langtermyn verhouding. Op dieselfde manier het ’n man en vrou geskeduleerde tyd saam nodig vir hul huwelik om te floreer.

Die huwelik se vyfde gebod: Eer jou maat deur hom/haar te wys hoe dankbaar jy is
Eksodus 20:12 sê dat jy jou vader en moeder moet eer. Ouers belê tyd en moeite en geld in hul kind se lewe en dit is rampspoedig as daardie kind ondankbaar is. Deel van hierdie gebod herinner ons om dankbaar te wees teenoor ons ouers. En in die huwelik beteken dit om dankbaar te wees teenoor jou maat, vertelBayless. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Kyk na al jou maat se mooi eienskappe en komplimenteer hom of haar of wys hoe dankbaar jy is met ’n kaartjie, ’n bos blomme of mooi woorde.

Die huwelik se sesde gebod: Moenie jou maat vernietig nie, maar wees sag
Eksodus 20:13 beveel ons om nie moord te pleeg nie. Baie mense spot deur te sê: “Ek het nog nooit aan egskeiding gedink nie, maar aan moord? Baie!” Op ’n ernstiger trant is hierdie gebod meer van toepassing op die huwelik as wat jy dink. Jy mag nie jou maat vernietig nie. As jy ’n langdurige huwelik wil hê, moet jy leer hoe om sag te werk met jou maat. Gewelddadigheid en kort humeure vernietig verhoudings. Onthou dat jy jou maat se selfbeeld met jou woorde kan vernietig of kan bou.

Die huwelik se sewende gebod: Moenie egbreuk pleeg nie
Eksodus 20:14 gee waarskynlik die belangrikste huweliksgebod. Daar is seker niks so skadelik soos ’n affair nie. Waak ook teen die affairs wat in jou gedagtes gepleeg word, meen Bayless. In Matteus 5:28 staan die woorde: “Elkeen wat na ’n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.” Baylesssê daar is soveel plek vir liefde, maar geen plek vir lus in ’n huwelik nie. “Liefde gee, lus neem. Liefde dien, lus eis. Liefde voed, lus wurg.” Daarmee saam prys hy seks as ’n heilige instelling wat binne die grense en heiligheid van ’n huwelik geniet mag word.

Die huwelik se agtste gebod: Wees ’n persoon van integriteit
Eksodus 20:15 sê ons aan om nie te steel nie. As jy nie ’n persoon van integriteit is nie (as jy altyd cheat of kortpaaie wil vat), gaan dit vir jou maat moeilik wees om jou te respekteer. Jou eerbaarheid moet jou maat trots maak, want respek tussen huweliksmaats is só belangrik. Dis moeilik om jouself volkome aan iemand te wy wat nie integriteit het nie.

Die huwelik se negende gebod: Wees eerlik
Eerlikheid is sentraal tot ’n gelukkige huwelik, want iemand wat leuens vertel, is nie ’n goeie huweliksmaat nie, want, meen Bayless: “As jy sonder moeite vir iemand anders kan jok, kan jy ewe maklik vir jou maat jok. En as jy mense indoen, oneerlik is om bo uit te kom of in enige opsig vals is, gaan jou maat jou nie kan vertrou nie.”

Die huwelik se tiende gebod: Wees tevrede met wat jy het
Die tiende gebod in Eksodus 20:17 sê dat jy nie mag begeer nie. Dit is ’n direkte gebod. Wees tevrede met wat jy het. Beklemtoon dit waarmee jy en jou huweliksmaat geseën is. Dit beteken dat jy jou maat se giere en geite moet vier eerder as om te dink: “Ek wens hy was eerder só . . .” Gee jou maat se gawes vlerke en moenie dink die gras is groener aan die ander kant van die draad nie.

Leef jou lewe volgens die tien gebooie en voor jy sien, het jy ’n huwelik gebaseer op beginsels – en dan kom die passie só maklik!


Bron: http://intiem.co.za/in-geloof/10-huweliks-gebooie.html
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.