Antwoord ‘n Jehova GetuienisI—I am Jehovah, and besides me there is no savior.”(43:11)

I am Jehovah, and there is no one else. With the exception of me there is no God. I shall closely gird you, although you have not known me (45:5)

Goed nou Jesaja wat so duidelik sê dat daar net een God is, noem dan ook vir Jesus God, dus is daar dan nou ‘n Vader en ‘n Seen as God.

Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —
Jes 9:5

Nou, kyk net wat staan in hulle NWT (in Jes 9 het hulle dit as vers 6)

For there has been a child born to us, there has been a son given to us; and the princely rule will come to be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace.

En dan oor die Heilige Gees

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Matt 28:19

En weet julle wat, die vers is dieselfde in die NWT

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
Joh 1:1

Nou die NWT sê die Woord was ‘n god. Dit is vir my snaaks, hulle wil die vers verdraai om Jesus se Goddelikheid weg te vat, maar daardeur gaan hulle heeltemal teen die Skrif wat sê daar is geen ander behalwe God nie.

Dan laastens dat ons van hierdie punt kan afstap:

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.
Joh 14:10

Nou daardie vers het die NWT wel verdraai, julle kan dit maar gaan opsoek

2. Jesus as skepsel

Nou hulle glo ook dat Jesus die eerste skepsel was. Die Woord is duidelik dat dit nie die geval is nie.

Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
Joh 1:3

Nou die NWT stem weer saam met die vers en het dit nie verdraai nie, so hulle vertaling erken ook dat alles deur Christus ontstaan het en nie dat hy geskep is nie, hoe kan Hy dan ontstaan het as hy ‘n skepsel is, maar alles het deur Hom ontstaan. As Hy nie daar was nie, sou Hy dan ook nie gewees het nie. Ek hoop ek maak sin, maar soos julle kan sien, hierdie ouens redeneer nie lekker nie

Ons kan aangaan:

wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.
Heb 1:2

NWT het die vers so effe verdraai, maar die idee is nog daar, alles het deur die Seun ontstaan.

want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.
Kol 1:16

Die NWT sê: “through him and for him”

So, Jesus is die een deur Wie geskep is en is dus nie ‘n skepsel nie, dit kan jy ook vir hulle uit hulle eie vertaling gaan bewys.

3. Die Heilige Gees

Hulle sê die Heilige Gees is net ‘n werkende krag. Ek vra, hoe kan ‘n krag voorspel?

Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
Hand 1:16

NWT sê die Heilige Gees het gepraat. Kan ‘n krag praat?

Kan jy vir ‘n krag lieg?

Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?
Hand 5:3

NWT het hom amper ook so

Of praat?

En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het.
Hand 13:2

Of getuig?

behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag.
Hand 20:23

4. Die wederkoms

Die Jehova Getuienis reken Jesus het in 1914 teruggekom, maar niemand kon Hom sien nie en dat ons nou die heerlikheid op aarde gaan kry, want Hy gaan nie weer kom nie.

O, maar wat staan daar dan omtrent die wederkoms?

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Op 1:7

In die NWT staan daar by Openbaring 1:

7 Look! He is coming with the clouds, and every eye will see him, and those who pierced him; and all the tribes of the earth will beat themselves in grief because of him. Yes, Amen.

Ek dog niemand het Hom gesien volgens hulle nie, maar hulle eie vertaling/verdraaiing weerspreek dit.

5. Die hel

Die Jehova Getuienis glo nie dat daar ‘n hel is soos ons dit ken nie, maar dat hel bloot ‘n rusplek is vir die dode, nie ‘n plek van straf nie.

Die Woord sê anders:

En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
Daniel 12:2

Die NWT bevestig hierdie vers.

maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.
Heb 10:27

NWT bevestig hierdie vers.

En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.
Op 20:15

NWT sê “hurled into the lake of fire.”

Dit is maar net so “vinnig” 5 punte wat ek wou aanraak. Jy sal sien dat seker 90% van die tyd weerspreek die Jehova Getuienis se eie vertaling hulle. Soos jy sal sien is kan jy vir ‘n Jehova Getuie uit sy eie New World Translation ook die waarheid openbaar, want dit staan daar, al wil hy stry met die ware Bybel.

Hier volg ook ‘n baie goeie skakel na die verskille in tabel vorm:  http://www.godandscience.org/cults/jwdiff.html


Bron:  http://bibleforums.org/showthread.php/100645-Antwoord-n-Jehova-Getuienis 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.