Belangrikste

Hy vra vir die klas of hulle saam­stem dat die bot­tel nou vol is. Ja, hulle stem saam. Hy neem ‘n dosie vol albasters en gooi dit in die bottle, en dit rol in die holtes in. “Is die bottel nóú vol?” wil die pro­fesor voorts weet. “Ja,” stem die studente saam, “nou is hy vol.”

Die professor tel ‘n doos vol sand op en gooi die sand tot bo in die bottel. “Is die bottel nóú vol.” Die studente stem een­parig saam, nou ís die bottel vol. Van onder die tafel bring die pro­fessor twee koppies koffie te voorskyn. Hy gooi altwee koppies koffie in die bottel, en dit sypel in die sand en tussen al die hol­tes in. Die studente lag. “Goed,” sê die pro­fes­sor, toe die gelag bedaar, “ek wil hê julle moet elk­een die bottel as ‘n beeld van sy lewe beskou.

Die golfballe is die belangrike dinge in die lewe: jou ge­sin, jou gesondheid, jou vriende, jou voorlief­des. As alle ander dinge vergaan en hierdie dinge bly, sal jou lewe steeds sinvol wees. Die albasters is die ander dinge wat ook saakmaak: jou beroep, jou huis, jou motor. Die sand is al die ander dinge, klein goedjies wat die lewe kan vol maak. As jy die sand eerste ingegooi het, sou daar nie plek ge­wees het vir die albasters, en nog minder vir die golfballe, nie.

Gee aandag aan die dinge wat reg­tig belangrik is vir jou geluk. Bring tyd deur by jou kin­ders, by jou ouers, besoek jou grootouers, maak tyd vir roetine, mediese ondersoeke. Daar sal altyd nog tyd wees om die huis aankant te maak, die vullis te verwyder, tuinwerk te doen, koerant te lees, TV te kyk. Sorg vir die golfballe, die dinge wat reg­tig saakmaak. Besluit wat voorrang in jou lewe moet kry. Die ander dinge is die sand. Dit sal wel insypel.” Een van die studente steek sy hand op. “En die koffie?” Die professor glimlag. “Ek is bly jy vra. Die koffie wys dat hoe besig ‘n mens se dag ook mag wees, daar is altyd nog tyd vir ‘n koppie koffie saam met ‘n vriend.”
 

Dit is ‘n waardevolle storie, dink ek. Ons ervaar ‘n mens se dag kan so vol raak met algemene dinge, dat belangrike dinge uit­bly. Ek is net spyt die professor het nie eerste ‘n tennisbal ingesit en toe golf­bal­le, albasters en sand nie. En dan vir die student gesê, belang­rikste bo alle ander dinge is ons om­gang met God. As ons nie doelbewus tyd maak vir ons gebeds­le­we en die lees van God se woord nie, kry ons nie daarvoor tyd nie.

Hoeveel keer sê iemand nie: “Ek het vandag reg­tig nie tyd gekry om te bid of my Bybel te lees nie.” Dit is onuitspreeklik voordelig vir ‘n mens om die dag op die knieë en by die oop Bybel te begin. “Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae” (Ps.90:14 Ou Vert.).
 

“Here, vandag wil ek U eerste stel in my program.”

 
Bron: kragvirvandag.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.