Beleef jy ‘n middeljarekrisis?BINNE-OORLOG

Een van die faktore wat ‘n rol speel, is veroudering. Gewoonlik voel die persoon dat hy/sy op daardie ouderdom baie meer moes bereik het. Marc Gerzon het die volgende stelling oor die verstaan van Volwasse Verande­ring/Metamorfose gemaak:
“I had a war going on inside me between the voice that said, ‘You’re finished growing, you’re done, it’s a done deal’, and another voice that said, ‘You’ve only begun to explore what life is about!”

TEKENS VAN DIE MIDDELJARE­KRISIS
Wat verklap beslis dat ‘n persoon midde-in die MJK is? Hier is ‘n paar tekens dat jy/jou eggenoot/’n geliefde dié krisis beleef:

 

 • Hy/Sy dra ‘jonger’ klere
 • Hy/Sy kies ‘n jonger vriend/vriendin
 • Hy/Sy koop ‘n sportmotor
 • Hy/Sy streef na maniere om sy/haar jeug te behou

In ernstige gevalle kan dit selfs na selfmoord of middelmisbruik lei.

DIE SIMPTOME
Wat nou van die persoon wat nié ‘n sportmotor koop of anders aantrek nie? Mis­kien is dit nodig dat jy die volgende simptoom-oorsiglysie deurgaan om vas te stel of jy/jou eggenoot/ ‘n geliefde moontlik ‘n grensgeval is:

 • Verveeldheid, moegheid of oormatige energie
 • Selftwyfel
 • Dagdromery
 • Geïrriteerdheid
 • Onverwagte woede-aanvalle
 • Reaksie op alkohol, dwelms of kos
 • Verlaagde of verhoogde seksdrang
 • Verhoudings, veral met ‘n jonger persoon.

Indien jy ongeveer 70% van hierdie lysie kon afmerk, is jy/jou eggenoot/’n geliefde baie beslis in ‘n MJK vasgevang.

INVLOED OP GEVOELENS
Hoe sal ‘n MJK ‘n persoon se gevoelens beïnvloed?

 • Jy is ontevrede met die lewe/jou leefstyl
 • Verveeldheid met dinge/persone wat nog altyd deel van jou lewe was
 • Avontuurlustig en ‘n begeerte na iets heeltemal ‘anders’
 • Twyfel oor die betekenis van die lewe en die geldigheid van besluite wat vroeër geneem is
 • Verwarring oor wie jy is en waarheen jou lewe oppad is


VERSKILLENDE INVLOEDE
Jy word nie net eendag wakker en besluit dat dit nou die regte tyd vir ‘n MJK is nie. Daar is gewoonlik verskeie invloede wat tot die toestand aanleiding gee. Daar is menige omstandighede wat daartoe aanleiding kan gee:

 • Mans/vrouens wat jonk getroud is
 • ‘n Ongelukkige huwelik
 • Leënes-sindroom
 • Ontevredenheid by die werk
 • Ouer word
 • Rebelse kinders
 • Depressie
 • Angs en stres
 • Twyfel
 • Skuld
 • Aansienlike verlies of verandering
 • Dood van ‘n ouer
 • Afdanking by die werk
 • Egskeiding

Hierdie tydelike toestand kan intern sowel as ekstern manifesteer.

EKSTERNE GEVOELENS

 • Fisieke verwaarlosing
 • Finansiële wanbestuur
 • Sosiale disfunksie
 • Prestasiedruk
 • Korreksie word as kritiek ervaar
 • Stryd om gesag te aanvaar
 • Skeiding van die eie omgewing


INTERNE GEVOELENS

Mense wat die MJK ervaar, raak soms betrokke by drastiese leefstylveran­deringe wat langtermyneffekte kan hê. Indien jy byvoorbeeld dink dat alles jou maat se skuld is, kan jy moontlik betrokke raak by ‘n verhouding, selfs ‘n vinnige egskeiding verkry, net om later uit te vind die probleem was eintlik maar jyself. Die volgende gevoelens is bewys van die effek wat die MJK op jou het:

 • Emosionele seer
 • Geestelike nie-funksionering
 • Angs/bekommernis
 • Vrees vir verwerping
 • Onsekerheid
 • Trots/perfeksie
 • Swak selfbeeld

Daar is natuurlik leefstylveranderinge wat baie positief is – jy kan dalk beter begin eet, oefen, meer slaap kry of van klein, onnodige verpligtinge ontslae raak. Indien jy of jou maat deur die MJK gaan, is dit baie belangrik dat jy nader aan God beweeg en ook na ander sterk godvresende persone, wat jou gedurende hierdie uitdagende tyd kan bystaan, gaan vir hulp.

‘N FILOSOFIESE PERSPEKTIEF
Sommige mans raak heel filosofies oor ‘n MJK – maar nie noodwendig wys op ‘n Bybelse manier nie! Volgens een anonieme heer: “Mans spandeer hulle twintigs deur glad nie om te gee wie hulle is nie, hul dertigs deur te word wie hulle is, hul veertigs deur te probeer agterkom wie hulle eint­lik is en hul vyftigs deur te probeer ver­ander wie hulle werklik is…” Dit is seker waarom hierdie spesifieke meneer sy Mercedes SLK Sport gekoop het, na rap-musiek luister én goue kettings in sy vyftigs dra?

WAT KAN EK DOEN AS EK DIE KRISIS BELEEF?

 • Erken die waarheid omtrent die situasie
 • Identifiseer waar jy nie regtrap t.o.v. verhoudings nie. Besluit wat om te doen om dit reg te stel of dit te laat staan
 • Wees baie realisties oor jou werklading ten einde uitbranding te voorkom
 • Kyk baie krities na jou gesondheid en besluit hoe jy jou leefstyl gaan verander om balans te kry
 • Plaas jou huislike lewe onder die ver­grootglas en besluit op ‘n aksieplan om herstel te bring

Leer uit jou ervaring en wees ook baie oop vir raad van ander. Dit is baie minder skadelik om op eie koste te leer. Wees teenoor iemand verantwoordbaar en versoek gebed en berading by jou kerkleiers. Dit is baie belangrik om oor die onderwerp op te lees en nie toe te gee aan tipiese MJK-gedrag nie. Vra ook hulp t.o.v. nuwe doelstellings, nuwe groei-areas in jou lewe en om jou te help om wyse besluite toe te pas.

HOE VOORKOM EK ‘N KRISIS?
Jy kan ‘n MJK voorkom deur weer op vier groot areas in jou lewe te fokus en dan al jou bekommernisse, vrese, hoop en drome na God toe te bring. Die vier areas is:

WERK AAN JOU VERHOUDINGS
Teen die middeljare is die meeste huwelike op hul laagste punt ooit. Die huwelik is vervelig en afgesaag omdat daar nie te veel aandag aan spandeer word nie. Te veel druk by die werk en te veel aktiwiteite met die kinders kan gehaltetyd met mekaar, en om ‘n warm huweliksverhouding te bou, verminder. Werk daaraan! ‘n Sterk huwelik sal help om ‘n MJK te verhoed.

DINK WEER OOR JOU LOOPBAAN
Wie het God jou geskep om te wees? Wat is jou gawes en ta­lente? Word dit in jou loopbaan gebruik en het jou loopbaan ‘n dimensie wat ander mense se lewens ten goede impakteer? Om iets vir ander te doen, gaan al hoe belangriker word namate jy ouer word. Jy wil tog sekerlik ‘n nalatenskap agterlaat?

HERONDERSOEK JOU WAARDES
Jy het drie belangrike bronne: tyd, geld en energie. Vra jouself: “Spandeer ek my tyd, geld en energie op die regte manier? Is ek waar God my bedoel het om as spesiale en unieke persoon te wees?” Moontlik sal jou MJK jou die moed gee om wéér oor jou loopbaan te dink en miskien, net miskien, te doen wat jy nog altyd wou doen.

TYD SAAM MET GOD
Gedurende die MJK het jy stabiliteit nodig. As jy ‘n Christen is, volg Christus – selfs al voel Hy vir jou by tye baie ver. Dit voel maar net so omdat jy ‘n krisis beleef. Hou aan om met God te praat en Sy Woord te lees. Lees Psalms en laat toe dat God jou hart masseer. Raak by ‘n klein Bybelstudiegroep betrokke. Teen die middeljare het baie mense maar min ware vriende.

Gebruik hierdie tyd om die ware vriendskappe te bou en te verstewig en ook om nader aan jou eie familie en jou familie in Christus te kom. Onthou – God gee werklik vir jou om. Indien jy nog nooit jou lewe aan die Here gegee het nie: die Bybel sê baie duidelik dat, indien jy jou hart en jou lewe vir Jesus oopmaak, Hy sal inkom en gemeenskap saam met jou hê.

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As jy My stem herken en die deur oopmaak, sal Ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. Elkeen wat aanhou oorwin, sal ek toelaat om saam met My op die troon te sit, net soos Ek oorwin het en saam met My Vader op die troon sit.” Openb 3:20-21.

IETS OM TE HERKOU…
Die middeljare is dié tyd van herevaluering. Die jong volwassene vra: ‘Wat gaan ek doen?’ Die middeljarige volwassene behoort te vra: ‘Waarom doen ek wat ek doen?’

Bron: juig.co.za