Beleef jy ‘n middeljarekrisis?BINNE-OORLOG

Een van die faktore wat ‘n rol speel, is veroudering. Gewoonlik voel die persoon dat hy/sy op daardie ouderdom baie meer moes bereik het. Marc Gerzon het die volgende stelling oor die verstaan van Volwasse Verande­ring/Metamorfose gemaak:
“I had a war going on inside me between the voice that said, ‘You’re finished growing, you’re done, it’s a done deal’, and another voice that said, ‘You’ve only begun to explore what life is about!”

TEKENS VAN DIE MIDDELJARE­KRISIS
Wat verklap beslis dat ‘n persoon midde-in die MJK is? Hier is ‘n paar tekens dat jy/jou eggenoot/’n geliefde dié krisis beleef:

 

 • Hy/Sy dra ‘jonger’ klere
 • Hy/Sy kies ‘n jonger vriend/vriendin
 • Hy/Sy koop ‘n sportmotor
 • Hy/Sy streef na maniere om sy/haar jeug te behou

In ernstige gevalle kan dit selfs na selfmoord of middelmisbruik lei.

DIE SIMPTOME
Wat nou van die persoon wat nié ‘n sportmotor koop of anders aantrek nie? Mis­kien is dit nodig dat jy die volgende simptoom-oorsiglysie deurgaan om vas te stel of jy/jou eggenoot/ ‘n geliefde moontlik ‘n grensgeval is:

 • Verveeldheid, moegheid of oormatige energie
 • Selftwyfel
 • Dagdromery
 • Geïrriteerdheid
 • Onverwagte woede-aanvalle
 • Reaksie op alkohol, dwelms of kos
 • Verlaagde of verhoogde seksdrang
 • Verhoudings, veral met ‘n jonger persoon.

Indien jy ongeveer 70% van hierdie lysie kon afmerk, is jy/jou eggenoot/’n geliefde baie beslis in ‘n MJK vasgevang.

INVLOED OP GEVOELENS
Hoe sal ‘n MJK ‘n persoon se gevoelens beïnvloed?

 • Jy is ontevrede met die lewe/jou leefstyl
 • Verveeldheid met dinge/persone wat nog altyd deel van jou lewe was
 • Avontuurlustig en ‘n begeerte na iets heeltemal ‘anders’
 • Twyfel oor die betekenis van die lewe en die geldigheid van besluite wat vroeër geneem is
 • Verwarring oor wie jy is en waarheen jou lewe oppad is


VERSKILLENDE INVLOEDE
Jy word nie net eendag wakker en besluit dat dit nou die regte tyd vir ‘n MJK is nie. Daar is gewoonlik verskeie invloede wat tot die toestand aanleiding gee. Daar is menige omstandighede wat daartoe aanleiding kan gee:

 • Mans/vrouens wat jonk getroud is
 • ‘n Ongelukkige huwelik
 • Leënes-sindroom
 • Ontevredenheid by die werk
 • Ouer word
 • Rebelse kinders
 • Depressie
 • Angs en stres
 • Twyfel
 • Skuld
 • Aansienlike verlies of verandering
 • Dood van ‘n ouer
 • Afdanking by die werk
 • Egskeiding

Hierdie tydelike toestand kan intern sowel as ekstern manifesteer.

EKSTERNE GEVOELENS

 • Fisieke verwaarlosing
 • Finansiële wanbestuur
 • Sosiale disfunksie
 • Prestasiedruk
 • Korreksie word as kritiek ervaar
 • Stryd om gesag te aanvaar
 • Skeiding van die eie omgewing


INTERNE GEVOELENS

Mense wat die MJK ervaar, raak soms betrokke by drastiese leefstylveran­deringe wat langtermyneffekte kan hê. Indien jy byvoorbeeld dink dat alles jou maat se skuld is, kan jy moontlik betrokke raak by ‘n verhouding, selfs ‘n vinnige egskeiding verkry, net om later uit te vind die probleem was eintlik maar jyself. Die volgende gevoelens is bewys van die effek wat die MJK op jou het:

 • Emosionele seer
 • Geestelike nie-funksionering
 • Angs/bekommernis
 • Vrees vir verwerping
 • Onsekerheid
 • Trots/perfeksie
 • Swak selfbeeld

Daar is natuurlik leefstylveranderinge wat baie positief is – jy kan dalk beter begin eet, oefen, meer slaap kry of van klein, onnodige verpligtinge ontslae raak. Indien jy of jou maat deur die MJK gaan, is dit baie belangrik dat jy nader aan God beweeg en ook na ander sterk godvresende persone, wat jou gedurende hierdie uitdagende tyd kan bystaan, gaan vir hulp.

‘N FILOSOFIESE PERSPEKTIEF
Sommige mans raak heel filosofies oor ‘n MJK – maar nie noodwendig wys op ‘n Bybelse manier nie! Volgens een anonieme heer: “Mans spandeer hulle twintigs deur glad nie om te gee wie hulle is nie, hul dertigs deur te word wie hulle is, hul veertigs deur te probeer agterkom wie hulle eint­lik is en hul vyftigs deur te probeer ver­ander wie hulle werklik is…” Dit is seker waarom hierdie spesifieke meneer sy Mercedes SLK Sport gekoop het, na rap-musiek luister én goue kettings in sy vyftigs dra?

WAT KAN EK DOEN AS EK DIE KRISIS BELEEF?

 • Erken die waarheid omtrent die situasie
 • Identifiseer waar jy nie regtrap t.o.v. verhoudings nie. Besluit wat om te doen om dit reg te stel of dit te laat staan
 • Wees baie realisties oor jou werklading ten einde uitbranding te voorkom
 • Kyk baie krities na jou gesondheid en besluit hoe jy jou leefstyl gaan verander om balans te kry
 • Plaas jou huislike lewe onder die ver­grootglas en besluit op ‘n aksieplan om herstel te bring

Leer uit jou ervaring en wees ook baie oop vir raad van ander. Dit is baie minder skadelik om op eie koste te leer. Wees teenoor iemand verantwoordbaar en versoek gebed en berading by jou kerkleiers. Dit is baie belangrik om oor die onderwerp op te lees en nie toe te gee aan tipiese MJK-gedrag nie. Vra ook hulp t.o.v. nuwe doelstellings, nuwe groei-areas in jou lewe en om jou te help om wyse besluite toe te pas.

HOE VOORKOM EK ‘N KRISIS?
Jy kan ‘n MJK voorkom deur weer op vier groot areas in jou lewe te fokus en dan al jou bekommernisse, vrese, hoop en drome na God toe te bring. Die vier areas is:

WERK AAN JOU VERHOUDINGS
Teen die middeljare is die meeste huwelike op hul laagste punt ooit. Die huwelik is vervelig en afgesaag omdat daar nie te veel aandag aan spandeer word nie. Te veel druk by die werk en te veel aktiwiteite met die kinders kan gehaltetyd met mekaar, en om ‘n warm huweliksverhouding te bou, verminder. Werk daaraan! ‘n Sterk huwelik sal help om ‘n MJK te verhoed.

DINK WEER OOR JOU LOOPBAAN
Wie het God jou geskep om te wees? Wat is jou gawes en ta­lente? Word dit in jou loopbaan gebruik en het jou loopbaan ‘n dimensie wat ander mense se lewens ten goede impakteer? Om iets vir ander te doen, gaan al hoe belangriker word namate jy ouer word. Jy wil tog sekerlik ‘n nalatenskap agterlaat?

HERONDERSOEK JOU WAARDES
Jy het drie belangrike bronne: tyd, geld en energie. Vra jouself: “Spandeer ek my tyd, geld en energie op die regte manier? Is ek waar God my bedoel het om as spesiale en unieke persoon te wees?” Moontlik sal jou MJK jou die moed gee om wéér oor jou loopbaan te dink en miskien, net miskien, te doen wat jy nog altyd wou doen.

TYD SAAM MET GOD
Gedurende die MJK het jy stabiliteit nodig. As jy ‘n Christen is, volg Christus – selfs al voel Hy vir jou by tye baie ver. Dit voel maar net so omdat jy ‘n krisis beleef. Hou aan om met God te praat en Sy Woord te lees. Lees Psalms en laat toe dat God jou hart masseer. Raak by ‘n klein Bybelstudiegroep betrokke. Teen die middeljare het baie mense maar min ware vriende.

Gebruik hierdie tyd om die ware vriendskappe te bou en te verstewig en ook om nader aan jou eie familie en jou familie in Christus te kom. Onthou – God gee werklik vir jou om. Indien jy nog nooit jou lewe aan die Here gegee het nie: die Bybel sê baie duidelik dat, indien jy jou hart en jou lewe vir Jesus oopmaak, Hy sal inkom en gemeenskap saam met jou hê.

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As jy My stem herken en die deur oopmaak, sal Ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. Elkeen wat aanhou oorwin, sal ek toelaat om saam met My op die troon te sit, net soos Ek oorwin het en saam met My Vader op die troon sit.” Openb 3:20-21.

IETS OM TE HERKOU…
Die middeljare is dié tyd van herevaluering. Die jong volwassene vra: ‘Wat gaan ek doen?’ Die middeljarige volwassene behoort te vra: ‘Waarom doen ek wat ek doen?’

Bron: juig.co.za

Pornografie – die stille geheim


Desperate worsteling
Natuurlik begin genesing met belydenis aan God en om tyd in Sy teenwoordigheid te bestee. Tog is daar ’n skare Christene wat desperaat probeer vrykom, maar steeds voor hierdie verslawing swig. Mense wat nie die worsteling van versla-wing aan pornografie ken nie, oordeel dikwels vanuit hulle eie ‘heiligheid’. Sommige oordeel dat mense wat met pornografie sukkel, nie werklik gered is nie. Dalk moet ons onderskeid tref tussen regverdigmaking (‘justification’) en die proses van heiligmaking (‘sanctification’).

Hoekom kyk mense na pornografie?
Die logiese antwoord is dat mense dit vir seksuele stimulasie doen. Tog begin elkeen wat in pornografie vasgevang is, om verskillende redes daarmee. Baie mense is hierin vasgevang hoewel hulle huwelikslewe in die slaapkamer nie ongesond is nie. Waarom kyk mense dit dan?
• Blootstelling op jong ouderdom Baie kinders word op ’n ouderdom, wanneer hulle nuuskierig is oor hulle eie liggame en dié van die teenoorgestelde geslag, deur maats en media aan pornografie blootgestel. Pornografie word dan die basis van hulle seksuele kennis. Omdat die meeste kinders dit vanweë skuldgevoelens geheim hou en dikwels nie ouers het wat openlik oor seks praat nie, kry hulle nooit die waarheid as teenantwoord nie en bly lank vasgevang in die ‘geheim’ met gepaardgaande skuldgevoelens.
• Toevallige blootstelling Sommige mense swig voor pornografie by hulle werk of deur toevallige blootstelling op sosiale media. Hulle dink dat hulle net een keer sal kyk, maar een keer se kyk word maklik nog ’n keer, wat later in ’n probleem ontwikkel.
• Gevoelens van mislukking Wanneer ’n man soos ’n mislukking voel by sy vrou (veral op die seksuele gebied) en hy dikwels gekritiseer word, word pornografie maklik ’n seksuele uitla-ting sonder kritiek – in ’n wêreld waar die man goed genoeg kan voel. Met die anonieme vroue op die skerm of in ’n boek kan hy nie faal nie en hoef hy nie te vrees dat dít wat hy kan bied, te min is nie.

Deesdae is daar toenemend ook vroue wat onvervuld voel in hulle sekslewe of emosioneel verwerp voel en na liefde en aandag by mans op die internet soek. In die teenwoordigheid van hierdie mans – al is dit via tegnologie – voel hulle begeerlik. Iets wat as emosionele ontvlugting begin, kan later erotiese foto’s en meer behels.
• Emosionele ontvlugting Baie mense getuig dat pornografie ’n emosionele kruk is – soos sigarette en drank vir ander mense is – iets waarheen hulle vlug in oomblikke van verveeldheid; konflik; in tye van finansiële druk, stres, moedeloosheid of depressie.

Wortel nie altyd wellus nie
Daar is sekerlik nog redes waarom mense in pornografie verstrik raak, maar wat wel vir my belang-rik is, is dat ons besef dat daar Christene is wat met hierdie donker geheim saamleef en worstel. Die wortel van die probleem is nie altyd blote wellus of ’n swak karakter nie.

Die nagevolge van pornografie in die huwelik
• Baie paartjies getuig dat hulle verhouding aanvanklik baie vurig en passievol was, maar dat diep intimiteit mettertyd heeltemal gekwyn het
• Baie mense maak die fout om te dink dat ’n man meer begeerte vir sy eie vrou sal ontwikkel en andersom. Die teendeel is egter waar. Baie mans skram later van hul vroue weg as hulle vir hulle voorstelle en versoeke gekritiseer word; ook omdat hulle drange ontwikkel waaraan hulle vroue nie wil meedoen nie
• ’n Man wat wel ’n verhouding met God het, maar in die geheim met pornografie worstel, begin weens skuldgevoelens van God wegskram. Hy kruip weg soos ’n kind wat weet dat sy pa gaan raas oor wat hy aangevang het – iets wat die afstand tussen hom en God al groter maak. Soos met enige sondige geheim, ervaar hy die inspraak van die Heilige Gees al hoe moeiliker – en dít maak die proses om bevryding soveel moeiliker
• Hy voel soos ’n klug voor sy kinders, vrou, vriende en kollegas omdat hy ’n front moet voorhou dat hy moreel skoon lewe.
Skuldgevoelens vreet aan sy menswees, en sy dubbele lewe veroorsaak voortdurende spanning uit vrees dat hy uitgevang kan word
• Baie mans en vroue getuig dat die versla-wing hulle selfone en rekenaars oorneem, en dat dit baie van hulle werkstyd steel

Is jy of jou maat vasgevang?
• Jy is deel van God se genesingsplan vir jou maat! Vra God om jou die oop deur in jou of jou maat se gees te wys – wat was die oorsprong van die soeke na pornografie?
• Probeer vasstel of pornografie ’n emosionele kruk is. Dit is makliker om die versoeking te vermy as jy weet dat jy elke keer struikel wanneer jy byvoorbeeld finansieel sukkel
• Kry iemand aan wie jy verantwoordbaar is; teenoor wie jy eerlik kan oopmaak wanneer jy vasval
• Wees eerlik met jouself (of jou maat) oor die tye of plekke waar pornografie ’n probleem vir jou is. Hoe meer bewus jy van slaggate is, hoe makliker kan jy dit vermy
• Salf jou maat (selfs sonder hulle medewete). Proklameer daagliks God se waarheid oor verbond, reinheid en vryheid oor jou maat en julle huwelik
• Maak seker jou maat weet hy/sy is genoeg vir jou. Koester, waardeer en respekteer hulle in die klein dingetjies – emosioneel, geestelik én fisiek – al voel jy hy/sy verdien dit nie!
• Word ’n instrument van genade en liefde – geen veroordeling nie. As jou maat gered is, wil hulle vry wees. Hulle het stille, geestelike ondersteuning nodig
• Moenie in die slaapkamer emosioneel te veel druk op hulle plaas nie. Intimiteit sal saam met genesing kom
• Moenie jou maat peper met wat God van hulle verwag nie, dan hardloop hulle van jou én van God af weg! Dit help nie jy preek vir jou maat dat Jesus die Brood van die Lewe is, maar hulle kry nooit ’n krummel by jou te ete nie. Hulle moet Jesus in jou sien en hoor en nie met die Bybel geslaan word nie
• Jou geveg is nie teen jou maat se vlees en bloed nie. Staan in die Gees op vir hom/haar. Bid sonder ophou!
• Kry hulp voordat dit te laat is. Pornografie laat ’n bloedspoor van verwoeste lewens in baie gesinne – jou gesin en God se beloftes is te veel werd om net tou op te gooi!

Mag God ons huwelike en gees beskerm, ons gedagtes elke dag vernuwe en ons hart en oë gerig hou op alles wat goed, edel, rein en prysenswaardig is!

GRETHA WIID
is ’n verhoudingskenner, gasspreker en outeur. Kontak haar by: www.grethawiid.co.za of Facebook: Gretha Wiid

Bron:  www.juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Verdra Jy Onsedelikheid?


Onverskillig teenoor onsedelikheid
Natuurlik word daar nooit erkenning gegee aan die feit dat die verdraagsaamste konteks nog altyd die Christelike Weste is nie. Godsdiensvryheid, vryheid van spraak, en die vryheid om te leef volgens jou eie oortuiging was nog altyd kenmerkend van plekke soos Amerika en Brittanje, maar daardie definisie van verdraagsaamheid is onlangs ‘verbeter’.
Die nuwe verdraagsaamheid beteken nie bloot dat jy ruimte vir die verskille tussen mense of samelewings moet laat sonder kastyding of vervolging nie, daar word nou van ons vereis om alle leefwyses, gebruike en afwykings (sedelik of nie) positief te ondersteun, tot die punt toe van swartsmeerdery van die meerderheidskultuur.

Die nuwe verdraagsaamheid
Ons moet inderdaad verdraagsaam teenoor verskille wees; ons moet ’n vreemdeling altyd gasvry behandel en ruimte laat vir godsdienstige verskille. Ons moet dankbaar wees dat daar vryheid van spraak en denke is – ideale van die vroeëre Christen-kultuur wat nog te vinde is.
Maar die nuwe verdraagsaamheid strek verder en is in werklikheid taamlik wreed. ’n Voorbeeld hiervan is die moderne [gelatenheid teenoor en aanvaarding] van Islam. Die aanhangers van ’n kultuur met ’n inherente gebrek, word nie daardeur bevoordeel wanneer hierdie kultuur in so ’n mate verdra word dat dit as ’n voorbeeld van ’n ‘godsdiens van vrede’ voorgehou word nie. [Ons sien hoe die Amerikaanse regering dit dikwels sedert die 9/11-aanval in 2001 toegepas het.]

Regstelling, nie komplimente nie
Moslems moet dringend gekonfronteer word met die ernstige gebreke van hulle vals godsdiens. Die terreurdaad van 9/11 was ’n ideale geleentheid daarvoor, maar die nuwe verdraagsaamheid het ’n stokkie daarvoor gesteek. Ek is daarvan oortuig dat hierdie nie-veroordelende verdraagsaamheid wreed is omdat dit vals en neerhalend is.
Moslems het, ten spyte van die [onver-draagsame, gewelddadige] leringe van Mohammed, ’n gewete en weet dat wat op 9/11 gebeur het, ’n barbaarse kriminele daad was. Nie een van hulle sou wou hê dat dít [of enige ander boosaardige terreurdade soos die London-bomaanvalle of bloedbad by die Kenia-inkopiesentrum] met hulle, of iemand wat hulle ken, moet gebeur nie. Die nuwe verdraagsaamheid meng egter in met enige selfondersoek.

Ontneem van verantwoordelikheid
Die haas om Islam te regverdig, en om die ‘seergemaakte gevoelens’ van [gematigde] Moslems in Amerika en elders te paai, strek Moslems eintlik tot nadeel, want dit ontneem hulle hulle volle verantwoordelikheid as sedelike wesens. Islam en sy aanhangers het sedert 9/11 meer as 16 000 terreurdade gepleeg, maar met die nuwe verdraagsaamheid, moet diesulkes deur ons bejammer word.
[Dit is nie beperk tot godsdiens nie. Daar is ’n agenda wat kulturele verdraagsaamheid, van waardes en norme, wat teenstrydig met die Bybel is, bevorder.]

Dodelike aanvaarding
Ek sien die verwoesting van hierdie wrede nuwe verdraagsaamheid ook in homoseksualiteit. Diegene wat poog om daarop te wys dat homoseksualiteit [sondig en vernie-tigend volgens ons Skepper en soewereine God is,] word gemuilband deur die nuwe verdraagsaamheid wat hulle uitkryt as mense wat homoseksueles ‘haat’.
Wie is dit egter wat werklik die homoseksueles ‘haat’ en wie is dit wat hulle werklik ‘liefhet’? Diegene wat die nuwe verdraagsaamheid uitleef, haat in werklikheid die homoseksueles deur hulle tot hierdie ‘leefwyse’ te verdoem; deur hulle in dít wat [aardse genot, maar ewige lyding mag bring] te onderskraag.
Diegene wat die homoseksueles werklik liefhet, is dié wat in die Naam van die Here verklaar dat dit wat God skenk baie beter is; dat ons verantwoording sal moet doen as ons God se instelling van die huwelik verdraai en dat verandering moontlik is en so ook vergifnis.
Hierdie nuwe verdraagsaamheid het selfs die Christelike Kerk binnegedring. Daar is diegene wat verleë is oor Jesus, die apostels en die profete se Bybelse lering oor sodomie. Hulle sal liefs goedkeuring by die wêreld kry vir hulle ‘deernis’ as om een van daardie ‘veroordelende godsdienstige hui-gelaars’ te wees wat in liefde waag om die waarheid aan hierdie generasie te verkondig.

Korreksie en waarheid
Dit is hoe Christene mekaar en hulle Heer voortdurend verraai, deur hulleself as die ‘verdraagsame liefdevolle Christene’ voor te doen, eerder as om getroue getuies van waarheid te wees.
Ons moet hierdie dwaalleer meedoënloos noem wat dit is, ’n verdraaiing van die Bybelse lering van liefde wat op die waarheid en die openbaring van die heilige God gegrond is. Ware liefde is nie humanistiese ‘verdraagsaamheid’ nie; dit is heilig en staan die Waarheid van God voor. Liefde haat die bose en verheug dit in die Waarheid.
Die skynheiligheid van die nuwe verdraagsaamheid is dat dit eensydig is. Wees verseker dat diegene wat voorheen vir ‘verdraagsaamheid’ teenoor homoseksueles, Islam, ateïste, aborsie en pornografie gepleit het, in die nabye toekoms so onverdraag-saam teenoor Christene sal wees dat hulle ons sonder enige genade sal vervolg.

Bestem vir wanhoop
Ek sluit af met ’n aanhaling van Dorothy Sayers: ““In die wêreld word dit verdraagsaamheid genoem, maar in die hel word dit wanhoop genoem – die sonde wat in niks glo nie, vir niks omgee nie, niks wil weet nie, met niks inmeng nie, niks geniet nie, niks haat nie, geen doel vind nie, vir niks leef nie en wat lewend bly, want daar is niks waarvoor dit sal sterf nie.”

BILL RANDLES
is ’n pastoor van ’n Pinksterkerk. Vir meer inligting besoek: www.believersingrace.com

Bron: juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Kerk wil gay preker aanstel

 

Presies ’n jaar gelede het die NG Kerk ook met dié kwessie gestoei toe een van sy studente, Lulani Vermeulen, ook nie weens ’n homoseksuele verhouding gelegitimeer is nie.
Sy het geweier om te verklaar sy sal selibaat leef ten einde legitimasie moontlik te maak.
“As die VGK-verklaring beteken dat sy kuratorium ’n aanbeveling vir legitimasie gemaak het omdat Abé ‘nie-praktiserend’ gay is, is hul aanbeveling in ­wese presies dieselfde as die huidige NG standpunt,” het ­Hanekom by navraag gesê.
“Dit voel egter of daar tans steeds heelwat onsekerheid oor die kwessie van gay-legitimasie bestaan en dat kerke in 2013 ook met mekaar daaroor gesprek sal moet voer.”
Dr. Charles Flaendorp, voorsitter van die VGK-kurato­rium, het gesê die VGK het geen probleem met Pieterse se seksuele oriëntasie nie.
“Abé het ons verseker hy is nie in ’n verhouding nie. Hy is gay georiënteer, maar leef nie ’n homoseksuele leefstyl nie.”
Volgens hom “het die VGK ’n groot stap vorentoe gegee”.
Die kuratorium was baie positief dat Abé aan alle legitimasie-vereistes voldoen.
Daar is geen kerkordelike bepalings wat hom keer om gelegitimeer te word nie.
“Hy is ’n wonderlike kind van die Here met ’n ernstige roepingsbewustheid. Dis waarom ons eenparig was in ons besluit.”
Luidens ’n verklaring van dr. Natie Philander, skriba van die VGK-kuratorium, “meen die kuratorium dat die sinodale besluite van die VGKSA hom nie uitspreek teen die legitimasie van die logiese kandidate wat ’n lesbiese of gay oriëntasie het, maar wat nie praktiserende lesbiërs of gays is nie”.
Pieterse sê hy verstaan die aanbeveling van die kuratorium was “dat besluit is ek moet gelegitimeer word en dat daar op geen manier gediskrimineer gaan word teen enigiemand oor hul seksuele oriëntasie nie, hetsy praktiserend of nie”.
Pieterse het sy BTh-graad in 2005, ’n MDiv in 2006 en sy lisensiaat in 2007 aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf.
In 2007 was hy deel van ’n uitruilprogram in Swede vir “menseregte in ’n Benede-Sahara-konteks”. In 2008 het hy as laerskool-onderwyser gewerk en in 2009 in ’n administratiewe hoedanigheid by Maties.
“Vanjaar was moeilik, maar ek was betrokke by verskillende gemeentes, groepe en projekte.”
Die ASK sal vroeg volgende jaar ’n finale besluit neem, het Philander gesê.

Bron:  Rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.