Bid gedurig met ontsag

In Openbaring 8:1 is daar ‘n dramatiese stilte. Die spanning verhoog net soos die terughou van die vier winde (Op. 7:1-3) en die verswyging oor wat die sewe donderslae gesê het (Op. 10:4). Na die stilte basuin die trompette die aanbreek van God se oordeel uit. Tog bly God met die gelowiges verbind deur gebed te midde van die spannende afwagting en aankondiging van sy teenwoordigheid.

Ons as Christene bevind ons vandag midde in sekulêre staatsomstandighede wêreldwyd – alles draai om mag, geld en selfsug. Die goddelose mens is besig om homself hier op die aarde te vernietig. Kos word skaarser vir die biljoene aardbewoners, skoon water sal nog net so lank beskikbaar wees, op die oog af vat elkeen vir homself wat hy kan kry, en so is daar baie voorbeelde van die oordeel van God oor die goddelose.

Midde in dit alles, is daar by die skoongewasde gelowiges ‘n gespanne afwagting van God se afrekening met die boosheid. Daarom is die gebede en die toewyding van die gelowiges, ‘n teken van ons groot ontsag vir God. Die wierook wat opstyg na God op die troon, is simbool van ons gebede waarmee ons in direkte kontak met God bly. 

Kom ons dink na oor:
• Noem die tekens van vernietiging wat daar vandag is.
• Watter rol speel gebed in moeilike tye vir gelowiges?
• Hoe kan ons as gelowiges meer ontsag vir God betoon?

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.