Bid vir die reis


• Tot wie bid ons? 
“… die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees …” (Ef.1:17). Dit is God Drie-enig!

• Wat bid ons? 
Dat God aan ons die wysheid gee en Hom so aan ons openbaar dat ons “Hom werklik kan ken” (Ef.1:17).

• Wat kan ons verwag as hierdie gebed verhoor word?
Dat Hy ons “geestesoë so sal verhelder” dat ons kan weet:
1. “watter hoop sy roeping inhou”;
2. “watter rykdom … vir die gelowiges bestem is”; en
3. “hoe groot sy krag …in ons” is (Ef.1:18 en 19a).

• Hoe kragtig is hierdie gebed se uitkoms in ons?
“Dit is dieselfde … mag waarmee Hy Christus opgewek het en Hom …aan sy regterhand laat sit het …” (Ef.1:19b en 20).

• Kan ons deur hierdie gebed die bose oorwin?
Ja, deur die goddelike werking van God in ons, deel ons in die mag “hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag …” (Ef.1:21a).

• Wanneer sal hierdie gebed van ons verhoor word?
“… nie net in hierdie bedeling nie maar ook in die bedeling wat kom.” (Ef.1:21b)

• Wat is die kernrede vir ons gebed?
Dat God aan Christus “alles sal onderwerp, Hom bo alles sal verhef en Hom aanstel as hoof van die kerk.” (Ef.1:22)

• Wat is die rol van die kerk in hierdie gebedsreis?
Die kerk laat Jesus “volledig wees wat Hy is.” (Ef.1:23 uit Die Boodskap)

Geniet die reis!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.