Die Bybel in ‘n neutedop


’n Oorsig
Uittog (Eksodus 1-18) – Verlossing
Wet (19-24) – Gehoorsaamheid
Tabernakel (25-40) – Aanbidding

Christelike pelgrimstog
Ons sien deurgaans in die boek Eksodus ’n sinnebeeld van die Christelike lewe, uitgebeeld in die pelgrimstog van Israel:
• Die Egiptiese slawerny: slawerny van sonde
• Moses as verlosser: ’n tipe Christus
• Die uittog: verteenwoordigend van die 
afstanddoen van sonde
• Die Paaslam (1 Kor 5:7): ’n Christus-voorbeeld, die Lam van God
• Die oopgaan van die Rooisee: God skep ’n uitweg
• Farao se agternajaag van Israel: tekenend van die bose wat die gelowige najaag
• Die vuurpilaar en wolkpilaar: God se teenwoordigheid en leiding van gelowiges
• Mara: bitter ervarings
• Die boom wat Mara soet gemaak het: Die Kruis
• Elim: soet ervarings
• Die manna (1 Kor 10:3): die Brood van die lewe
• Die kwartels: God se voorsiening
• Die water uit die rots (1 Kor 10:4): die lewende water van Christus
• Moses se opgehefde hande: gebed
• Die reis uit Egipte na Kanaän: ons dissipelskapsreis van die vleeslike na die geestelike lewe
• Verlaat Egipte vir die Beloofde Land: verlaat die slawerny van sonde na vryheid
• Bevryding van slawerny: Bevryding van slawerny tot die sonde
• Loop deur die Rooisee: doping
• Moses as profeet, leier, gewer van die Wet: ’n skadubeeld van Jesus as Profeet, Priester en Koning
• Moses gee die Wet: Jesus die Nuwe Verbond
• Om die manna te kry, moes die gelowiges vroeg opstaan om dit bymekaar te maak (voordat dit bederf). Hulle moes op hulle knieë gaan om dit te ontvang. Hulle moes dit daagliks doen. Dus is die manna in die wildernis ’n simbool van ons godsdienstige lewe. 
• Moses en die Wet kon dit nie haal om die land in besit te neem nie. Jesus (Joshua) het oorwin en die Beloofde Land binnegegaan.

Die name van God in Eksodus
Jahweh SHALOM: die Here is vrede
Jahweh NISSI: Die Here my banier / vaandel
Jahweh JIREH: Die Here wat voorsien
Jahweh RAPHEKA: Die Here wat genees
Jahweh ZEBAOTH: Die Here van die Leërskare
Jahweh EOYAN: Die Here die almagtige 
Jahweh ROE: Die Here my herder
Jahweh ZIDKENU: Die Here ons geregtigheid
Jahweh MEHADDISHKEN: Die Here wat heilig maak
Jahweh SHAMMAH: Die Here wat daar is, God is teenwoordig
EL-SHADDAI: God almagtig
EL ELYON: Die allerhoogste God
EL OLAN: Die ewige God 
EL BETHEL: Die God van vrede 
EL ROI: Die God wat sien wat gebeur 
EL ELOHE YISAIEL: God, die God van Israel
YHWH: Jahweh – Jehova – die Here God “Ek is”

“Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat Sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.”Eks 20:7

Die 10 plae
’n Teken van oordeel
Die Tien Plae wat Farao gedwing het om Israel te laat gaan, was ’n oordeel oor die vals godsdienste en afgodery van Egipte 
(Eksodus 7:4-5). God beskryf die plae as ’n oordeel wat oor “al die Egiptiese gode” gevel is (Eksodus 12:12).
1.   Toe die Here die water van die Nyl in bloed verander het, was dit ’n oordeel oor die god van die Nyl, wat die Egiptenare aanbid het
2.   Die paddaplaag was ’n oordeel oor die paddagode: Hapi en Heket
3.   Die luisplaag was ’n oordeel oor Seb
4.   Die vlieëplaag was ’n oordeel oor Scaralaeus
5.   Die pes onder die vee was ’n oordeel oor Apis
6.   Die plaag van swere was ’n oordeel oor Typhon
7.   Die hael en vuur was ’n oordeel oor Shu
8.   Die sprinkaanplaag was ’n oordeel oor Serapis
9.   Die duisternis was ’n oordeel oor Ra, die Songod
10. Die dood van die eersgeborenes, insluitende die seun van Farao, was ’n oordeel oor Farao wat as ’n god aanbid is.

Die Tien Plae het die krag van die Here God oor al die kragte van die natuur, Farao, Egipte en al hulle vals gode, openbaar.

Die Wet
vers 1-4: Ons verantwoordelikheid teenoor God
vers 5: Ons verantwoordelikheid teenoor ons ouers
vers 6-10: Ons verantwoordelikheid teenoor ander mense
“Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom sodat ons deur te glo, vrygespreek sou word.” Gal 3:24.

Dekaloog (Tien gebooie):
• Respek vir God
• Respek vir mense
• Respek vir eiendom
“Die Woord van die Here is volmaak: dit gee lewe.” Psalm 19:8.

Drie gedeeltes van die Wet:
1. Sedewet – Die Tien Gebooie (Eksodus 20)
2. Burgerlike wet – Sosiale verhoudings en regulasies (Eksodus 21-24)
3. Seremoniële wet – Voorskrifte vir aanbidding (Eksodus 25-40).

Volkome verlossing in Eksodus:
• God het die Hebreërs teen die oordeel van die plae beskerm
• God het Sy volk verlos van die dood deur die bloed van die Lam
• God het Sy volk uit slawerny bevry
• God het Israel van Farao en sy strydwaens gered
• God het die Israeliete van hongersnood gered deur manna, water en kwartels te voorsien
• God het Israel teen die vyandige leërmagte beskerm
• God het die Israeliete van hulle self verlos deur hulle te dissiplineer, reinig, suiwer en voor te berei vir aanbidding en diens

“Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het. As julle My gehoorsaam en julle aan My verbond hou, sal julle uit al die volke My eiendom wees, ’n koninkryk wat My as priesters dien, en ’n gewyde nasie.”
Eksodus 19:4-6.

 

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Ek sukkel geweldig om die bybel te lees, te konsentreer en verstaan.

 

27Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie.
 

Hier is sommer net ‘n praktiese wenk: Wanneer jy lees, plaas jouself bv. in die verhaal. As jy, sê nou maar, lees van Jesus se gelykenisse, dink hoe Jesus dit vir jou vertel en vra Hom, wie jy in die verhaal is. Vertrou dat die SPONTANE gedagtes wat dan by jou opkom, die influistering van die Heilige Gees is. Onthou net dat God in liefde praat en dat gedagtes van vrees en vernedering en die afbreek van jouself, nie van God kom nie. As Hy jou op iets wys wat nie reg is in jou lewe nie, is dit op ‘n aanmoedigende wyse. Op so ‘n manier dat jy graag wil regmaak en nie moedeloos oor jouself voel nie.

  

As jy aantekeninge hou van dit wat jy beleef en hoor, sal jy later ‘n patroon begin sien; en sien hoe God jou lei.

Ongelukkig is daar paar dinge wat kan veroorsaak dat ons kan lees, en lees en lees…. en tog nie verstaan nie:

Eerstens: As ‘n mens se verhouding met God nie reg is nie. Maw jy het nog nie tot bekering gekom nie en die Heilige Gees is nog nie in jou nie.

1 Kor 2:14 Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.

Indien ‘n gelowige volhard in sonde, kan dit ook tot gevolg hê dat hy sukkel om die Bybel te verstaan en om te konsentreer as hy lees. Die Bybel leer ons dat die sonde skeiding maak tussen ons en God.

Die derde rede is meer sensitief, maar ongelukkig is dit ‘n werklikheid. Betrokkenheid by enige okkulte aktiwiteite, al was dit lank terug, kan veroorsaak dat jy sukkel om die Bybel as ‘n lewende boek  te ervaar. In so geval is dit dalk nodig dat iemand wat kennis het saam met jou moet bid.

Ek bid dat jy selfondersoek sal doen, en indien een van bg. by jou voorkom,  jy dit sal kan regstel. Indien nie enige van die drie redes op jou van toepassing is nie, glo ek jy sal met die hulp van die Heilige Gees ‘n liefde en begrip vir die Woord kry.

HOU NET AAN LEES!!!!! Al verstaan jy nie alles dadelik nie.

Ek hoop regtig dit help, want daar is niks so wonderlik as wanneer jy beleef hoe God met jou persoonlik begin praat, as jy die Woord lees.

Bron: http://lewenssaad.co.za/vra%20wat%20pla%20ek%20sukkel%20om%20die%20bybel%20te%20lees.htm 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.