Fiksheid

 

Die Bybel het ook raad wanneer dit by fiksheid kom:

1 Tim 4:7: “Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen, het wel ‘n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat ‘n belofte van lewe, vir nou en die toekoms.”

Net soos met fisieke fiksheid is daar ook oefeninge en gewoontes wat ons kan help om ’n geestelike lewe te ontwikkel wat ons al nader aan God se Vaderhart sal bring. Net soos met enige fiksheidsprogram is dit nooit te laat om te begin nie en is daar verskeie maniere om geestelik fiks te word. Soek een wat by jou persoonlikheid en omstandighede pas en wat werkbaar is.

’n Paar voorstelle vir ’n geestelike oefenprogram is o a.:

1. Spandeer tyd in die Woord:

Begin met net 5 minute in die oggend of aand. Wat ookal by jou leefstyl inpas. Vermeerder die tyd soos jy fikser word.

2. Word sommer net stil in God se teenwoordigheid

Stilword is ’n baie goeie geestelike oefening en iets wat ons gejaagde Westerlinge baie moeilik vind.

3. Bid en oordink Sy Woord

Joshua 1:8: “Jy moet hierdie wetboek van vroeg tot laat lees. Dink dag en nag daaroor na en maak seker dat jy alles doen wat daarin geskryf staan. Dan sal dit met jou goed gaan. Dan sal jy sukses behaal.” (Die Boodskap)

4. Vernuwe jou manier van dink

Romeine 12:2: ”Moenie tuis raak in hierdie wereld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuutmaak. Laat Hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat Hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan Hom moet oorgee.”

5. Dien ander met jou tyd en liefde

Matteus 20:28: “So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.”

Om die lewe deur God se oë te sien is deursettingsvermoë en stamina nodig in jou oefenprogram, maar as jy aanhou met jou program kan verseker wees dat jy geestelike fiksheid sal bereik.

“There is a difference between interest and commitment. When you’re interested in something, you do it only when it’s convenient. When you’re committed to something, you accept no excuses, only results.” — Kenneth H. Blanchard.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

God se weermag

 

Petrus kom en herinner ons net so kortliks dat satan steeds in aksie is. Daarom is dit nodig dat ons bietjie praat oor God se weermag, waarvan ons natuurlik soldate is. Ons is deel van hierdie mag om die vyand op sy plek te hou. Met die oog op die feit dat satan oorwin is, is die vraag dan seker: wie is die vyand?

Ek het ‘n paar mense gevra wat hulle mening hieroor is, en die volgende punte vat alles so min of meer saam:

1. Satan – uit die aard van die saak. Die Bybel sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lug. Verder
2. Alles en almal wat teen Christus opstaan.
3. Die wêreld met sy ongeregtigheid.
4. Baie interessante mening van iemand was, soms is onsself ons eie vyand. My nogal laat dink. Eendag het iemand gesê dat die Christene nogal ‘n eienaardige weermag is – ons skiet ons eie soldate. Skinder, verneuk, swartsmeer, ondergrawe, ens.

Wat sê jy – wie is die vyand?

Ons is God se weermag. Hoe lyk ‘n weermag? Nou ja, as jy om ‘n braaivleisvuur begin gesels, kom die gesprek sommer gou by diensplig uit. Hoe weet jy iemand was in die weermag? Hy vertel dit vir jou – sonder dat jy hom gevra het. Ja – ek was ook daar. Twee jaar. ‘n Goeie weermag dek alle fronte. See, land en lug. Jy wil seker maak dat die vyand jou nie verras nie. Jy konsentreer die hardste op die plek waar jy die kwesbaarste is. ‘n Land sonder ‘n kuslyn hoef nie te veel daaroor bekommerd te wees nie. Net so moet ons as God se weermag alle fronte dek. Hierdie is nogal moeilik, want die vyand kom slaan ons daar waar ons dit die minste verwag. Dit is belangrik dat ons die vyand moet ken, meer daaroor netnou. ‘n Goeie weermag het ‘n goeie bevelstruktuur, wat gesag afdwing. God is die hoogste gesag, en as ons nie onsself ten volle aan hierdie gesag onderwerp nie, is ons soos ‘n weermag sonder ‘n bevelvoerder.

‘n Goeie weermag het goeie wapens, en ken sy slaankrag, en weet voor die tyd of hy ‘n goeie kans het. Nou ja, ons kan sê ons het nie ‘n probleem nie, want Gideon het met 300 ouens ‘n groot stryd gewen, maar dis nie altyd so maklik nie. Ons grootste wapen is die Woord van God – die Bybel – maar hoe goed ken ons dit? Hoeveel lees en bestudeer ons dit? Stefan Joubert sê, ‘n vrou sê eendag vir hom: Ds, ek staan op die Woord. Toe sê hy – klim eerder af en lees dit. ‘n Goeie arsenaal wapens beteken niks as dit in die stoor staan en stof opgaar nie.

Die belangrikste punt vir ‘n weermag is: Ken die vyand. Weet wie dit is.

1 Joh 2 : 18 – 27
18 Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar ‘n antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is.
19 Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geeneen van hulle werklik een van ons is nie.
20 Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid.
21 Ek skrywe nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie.
22 Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hý is die antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie.
23 Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader; wie die Seun erken, erken ook die Vader.
24 Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly.
25 En dít is wat die Seun ons belowe het: die ewige lewe.
26 Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei.
27 Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.
 

Hy is die antichris. Nie net die satan nie. Ook dié wat Jesus nie erken nie. Dis die vyand. En ja, Christus het aan die kruis gesterf en die satan is oorwin, maar net vir dié wat in Christus is.

Wat is die vyand se taktiek?

1. Téén inligting. In die weermag kry jy afdelings wat spesialiseer in teen inligting. Jy gee die verkeerde inligting so deur dat die vyand dit so half per ongeluk optel, en dan gebruik jy dit teen hom. So kom die satan – en hy is ‘n meester in teen inligting. Sommer in die paradys kom hy en vertel vir Eva dat God nie regtig ernstig was met sy opdragte nie. Vandag kom hy en oortuig ons dat ons nie nodig het om goed te doen nie. Los die goeie dade, want geloof is mos al wat nodig is. Ja, dis waar, maar in dieselfde Bybel is ‘n boek met die naam Jakobus en daarin staan: geloof sonder dade is dood. Ander vals inligting is: ons hoef nie by ‘n geloofsgemeenskap in te skakel nie, want kerk toe gaan red jou tog nie. Ag, en God is nie uniek nie, alle gode is tog maar een. 
2. Gorilla oorlogvoering. Slaan en hardloop weg. Die duiwel is goed daarin. Slaan ons kinders op maniere wat so onskuldig lyk. TV programme, media, ens, ens.
3. Sonde is nie so erg nie, want wat is daar om te vergewe as ons nie sonde doen nie. Nee jong, hierdie vyand is baie subtiel.

Hoe lyk die wapens van God se weermag?

Efes 6 : 10 – 20
10 Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.
11 Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.
12 Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
13 Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
14 Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,
15 en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.
16 Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
17 Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
18 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.
19 Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.
20 Ter wille van hierdie evangelie is ek ‘n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is.
 

1. Die gordel – die waarheid.
2. Die Borsharnas – God se vryspraak
3. Skoene – Die Evangelie verkondig!
4. Skild – Die geloof, brand pyle afweer.
5. Helm – Die verlossing van Jesus
6. Swaard – Die Woord van God.
NB: Die Bybel bo-oor alles, biddend. Om ten alle tye in kommunikasie met die bevelstruktuur te wees.

Ons kan nie ten volle toegerus wees as al hierdie elemente van ons wapenrusting nie in plek is nie.

Ps 18 : 30
“Met U hulp loop ek ‘n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie”

Bron:  heuning.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.