Om sonder antwoorde te leef

 

Die waarheid is dat geloof nie beteken dat ons alles begryp en antwoorde op al ons vrae het nie. Om ’n geloofskind te wees beteken ook nie dat ons altyd sy teenwoordigheid sal beleef en altyd ewe geloofsterk is nie. Om wérklik te glo is om heel dikwels nié te verstaan nie, nié antwoorde te kry nie, te voel dat jou gebede nié beantwoord word nie, selfs nie vrede te kry nie … en dan steeds uit te roep: “My God. My Vader … ek wéét U is daar. Ek gló in U as my Verlosser. En ek bly soek na U.”

Geloof gaan oor die feit dat ons hoop op die dinge wat ons nie kan sien nie, omdat ons in ons harte en in ons lewens beleef dat daar ’n God is wat ons nie hoef te sien nie.

Here, ek wéét net: U ís daar. Hy ís by my.

Bron:ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die houvas van jou verlede op jou toekoms


In hierdie proses word kinders groot wat dikwels nooit ooit weer hierdie juk van hulle verlede afgooi nie, want die letsels wat die verlede laat maak dat mense nooit tot hulle volle potensiaal ontwikkel nie. Dit lei tot ‘n swak selfbeeld, ‘n minderwaardigheidskompleks en dan die hartseerste deel is dat die geskiedenis homself dan begin herhaal. Want wat met my gebeur het, laat ek dan met my kinders gebeur. Want jy sien, wat agter my lê, laat ek dan toe om te dikteer wat voor my gebeur. Die meeste mense kry nie sommer dit reg om uit hulleself hierdie bande te verbreek nie. Maar Goddank, met die hulp van die Here, is dit moontlik.

Ek wil sover gaan om te sê, ek het nog nooit ooit iemand ontmoet wat die juk van die verlede kon afgooi sonder die Here nie, maar al baie mense gesien wat deur die werk van Jesus in hulle lewe dit kon regkry. Hoekom word ons so vasgehou daardeur, en hoe hanteer ek dit? Ek het ‘n beeld gehoor op ‘n tyd wat vir my verskriklik baie beteken het. Die persoon het gepraat van ‘n motor se voorruit. ‘n Groot stuk glas maak dat ek ‘n baie goeie uitsig het van wat voor my gebeur. Dis nodig om voor jou te kan sien, want dit is wat ek nodig het om veilig vooruit te beweeg. Maar voor my is ook ‘n spieëltjie, ‘n truspieëltjie om te sien wat agter my is. Hierdie truspieëltjie is baie belangrik, maar die voorruit is baie belangriker. Want dis al waaraan ek iets kan doen. Daarom moet die voorruit groot wees en die truspieëltjie klein. Die groot voorruit is nodig om betyds ‘n handeling te kan neem, maar die truspieëltjie is klein, want dit is net ter inligting van wat agter my is. Dit bepaal nie waarheen ek gaan nie, dit wys net waar ek was. En so is dit ook in ons lewens. Die voorruit is groot in ons lewens, want dit gee ‘n visie op die toekoms. Maar steeds beperk, want die Here gee vir ons net genoeg visie om ver genoeg te sien om ‘n rigting te kry en te hou. Om te fokus. Die truspieëltjie in ons lewens hoef nie groot te wees nie, want dit lê agter ons. Fil 3 : 13 en14 Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie.

Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. 14 Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Met Christus kan ek my losmaak van wat agter is. Jy sien, die satan het net op een manier ‘n houvas op ons, en dis ons verlede. Want as ek en jy vrygemaak is deur Jesus Christus, is die mag van die verlede gebreek. Dan is ‘n baie klein spieëltjie nodig. Wat gebeur as die truspieëltjie in ons lewens te groot is? 1. Die verlede hou ons vas in slawerny. Slawerny beteken dat ons nie self beheer het oor ons toekoms, of ons denke, of ons optrede nie. 2. Wat agter lê, rem ons. Toe ek baie klein was in die laerskool, het ek so paar keer probeer resies hardloop in atletiek. Maar omdat ek gewoonlik amper laaste was, het ek heeltyd oor my skouer gekyk of die outjie agter my nie dalk gaan verbykom nie. En dit het gemaak dat ek soveel spoed verloor het, dat ek nie kon probeer om die outjies voor my verby te gaan nie. 3. Die verlede maak dat ons net ou koeie raaksien en dit kom dan in ons dag tot dag lewe na die oppervlak toe, ook in ons gedrag. 4. Dit maak dat ons alle hoop vir die toekoms verloor. Dat die lewe nie meer die moeite werd raak nie.

So asof ons dan sê dat niks in die toekoms beter kan wees as die verlede nie. So asof daar nie ‘n Jesus staan en wink nie. Watse houvas het jou verlede op jou toekoms? 1. Moet ons enigsins ‘n truspieëltjie hê? Verseker, solank hy klein is. Deur terug te kyk, kan ons sien hoe ons gegroei het, as ons dit agterlaat. Jy sien, as jy die verlede agter jou laat, beweeg jy weg van die probleme af. Dan sal jy in die truspieëltjie sien hoe dit geleidelik in die niet verdwyn. Maar as jy dit saamsleep soos ‘n sleepwa, dan bly dit by jou. Ons noem dit bagasie. Dan kyk jy heeltyd agter jou omdat jy hierdie ding vrees. Want hy kom en kom. 2. ‘n Ander rede vir terugkyk, is om te leer uit die foute van die verlede. Om te kan sien wat ek nie in my eie huis moet doen nie. Sodat ek nie die sleepwa, wat nou nog swaarder gelaai is, aangee na my kinders nie. 3. Om in oorwinning en dankbaarheid te kan leef. Ek het al vertel van my suster wat regtig kan sê “been there, done that”, wat vir dekades gestoei het en deur alles denkbaar gegaan het. Sy het eendag gesê, “Ek sal weer deur elke enkele ding gaan, van voor af, as ek net weet ek sal vir Jesus ontmoet.” Sy het totale oorwinning gekry. Nou hoe lyk die voorruit?

Hoekom is hy nodig? Wel, die Here is soos my en jou voorruit. Hy gee vir ons visie vir die toekoms. Hy gee genoeg visie dat ons in vertroue, voluit, vooruit kan beweeg. Die voorruit neem nie die spieëltjie in ag nie. Die voorruit het nie die spieël nodig nie. Jy sien, die voorruit is deursigtig, hy wys toekoms, maar die spieëltjie kan net reflekteer wat was, wat reeds gebeur het. Die voorruit is van dik sterk glas gemaak, om ons te beskerm, die spieëltjie van dun glas wat maklik breek Want die spieëltjie is nie veronderstel om ‘n gevaar in te hou nie. Deur deur die voorruit te kyk, kan ek sê, “Met die oog gerig op Jesus, kan ek vorentoe gaan”.

Jesus staan voor ons en wink en sê: “Kom, almal wat vermoeid en belas is”. Jy sien Hom nie in die spieël en wuif nie. So asof Hy sou sê: “Gaan, en o ja, good luck”. Ps 119 : 105 U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. My vriend, al die antwoorde vir probleme van die toekoms, is in die Woord van God. ‘n Toekoms saam met die Here, gee hoop. Verander jou toekoms deur gebed. Gaan pleit by die Here vir oorwinning oor die verlede, gaan gryp Hom vas. Hy is 100% getrou. Gaan maak klaar met wat agter is. Haak daardie waentjie wat net swaarder en swaarder word, los, moenie daardie bagasie saam met jou neem nie. Kry ‘n vriend, ‘n vertroueling om jou te help.

Iemand wat saam met jou kan bid en jou bemoedig. En as die satan jou herinner aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms. Kom ons leef in oorwinning.

Bron:  heuning.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Hoekom lewe ek?


 

• “Die Gees is die waarborg van ons erfdeel… “ Die antwoord van die ware lewe lê volledig buite onsself. Die lewe is slegs in God te vind, geensins in onsself sonder God nie. Ja, met God se Gees wat net in my inkom, begin ek eers waarlik lewe, dan is Hy die volledige lewe in my. En met Hom in my, is Hy vir altyd verseker in my. Die vastigheid en die sekuriteit dat Hy in my is, is in Hom alleen en van Hom alleen afhanklik. Hy besluit hoe Hy in my is, hoe Hy die lewe in my is, Hy is die ware sin van die lewe in my.

• “… vir die bevryding van God se eiendomsvolk …” God is besig met sý doel met elkeen van ons op aarde. En dit doen Hy op sy manier, op sy tyd … en teen hemelse spoed en op onverklaarbare Goddelike werkswyses, maak Hy sy kinders bymekaar. En slegs sy kinders ontdek ware vryheid en is die enigstes wat betekenis in die lewe vind. Want om ‘n Jesus-mens te wees wat waarlik sinvol lewe, is jy vrygemaak van al die inspanning om heilig te lewe. Die ware vryheid is slegs te vind in die Heilige Een in jou as Jesus-mens.

• “… tot lof van sy heerlikheid.” Ons het ‘n uiters jaloerse God, Hy soek geen kompetisie nie. Hy soek al sy eer vir Homself. En daarom kom lewe Hy slegs in Jesus-mense, in wie Hy al die lof vir die lewe vir Homself vat. Hy sorg self vir die resultaat van sy kragtige Gees-werking in sy ewige erfgename. En die enigste resultaat van ‘n sinvolle en betekenisvolle lewe, is die heerlikheid van die enigste ware lewende God self!

Hoekom lewe ek? Dat God self alleen volledig in en deur my alle eer ontvang!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Popcorn Teologie


Presies dieselfde gebeur wanneer brood bak, maar natuurlik net teen ‘n baie stadiger tempo. ‘n Gespringde mielie se volume neem tot vyftigvoudig toe, en is dadelik eetbaar. Gooi sout op en geniet!

 

Joh 3:1-8
Daar was ‘n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was ‘n lid van die Joodse Raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat u ‘n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.”

Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Nikodemus vra Hom toe: “Hoe kan ‘n mens gebore word as hy al ‘n ou man is? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?” Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

Wedergeboorte. Hoe werk dit? Is jy verbaas dat baie mense nie verstaan wat met jou aangaan as jy sê jy is wedergebore nie? Vra sommer volgende keer vir so iemand of hy weet hoe werk popcorn.

Nikodemus het ook gesukkel om te verstaan. Jesus sê vir hom: “As jy nie uit water en Gees gebore word nie, kan jy nie in die koninkryk van God kom nie”. Paulus bevestig ook hierdie punt:

1 Kor 2:14-16
Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe: “Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?” Maar ons, ons het die Gees van Christus.

Sien jy dat die geestelike dinge vir jou onsin sal wees as jy nie die Gees in jou het nie? Sonder die Gees is jy nog soos daardie springmieliepit – al die elemente is daar, die volle potensiaal om ‘n springmielie te wees is daar, maar daar kort nog “iets” voordat jy kan … wel …. ont-”pop”! Nou kyk, die springmielie-pit-bevolking van hierdie wêreld na die ge-“popte” springmielies, en sê: “julle is gek”. Ons lees in Hand 2 met die uitstorting van die Heilige Gees hoe mense oombliklik verander het, in tale begin praat het, en die mense is verbáás! Almal weet iets het gebeur; daar staan egter in Hand 2:13: “Maar party het gespot en gesê: Hulle is dronk” Jy sien, ‘n ongespringde springmielie weet self nie wat binne-in hom aangaan nie, en daarom is gespringde springmielies vir hom vreemd en onsinnig. Hy sien hierdie springmielies, hy sien hoe hulle nét ten goede probeer optree, hy sien hoe hulle springmielie bakke volmaak (kerke, stadions, kampe. ens), hy hoor hoe hulle anders praat en dink. Maar dan sê hy: “Nee, dis onsin”. Nikodemus kon nie snap wat Jesus bedoel toe Hy sê jy moet weergebore word nie. Dit het nie vir hom sin gemaak nie.

… maar toe “pop” hierdie springmielie, en daar gebeur ‘n buitengewone ding! Hierdie klipharde pit, wat vir niks goed is nie, word oombliklik hervorm in iets nuuts. Hierdie klipharde lagie wat alles bymekaar hou, swig onder die druk van die werking van die Heilige Gees, onder daardie geklop wat Openb 3:20 van praat. Daardie sondelaag wat die volle potensiaal van die mens inmekaardruk, en die mens keer om sy skeppingsdoel te bereik, gee mee en iets onbeskryfliks gebeur: bekering vind plaas, wedergeboorte. Onmiddellik, net daar, op die oomblik! Hoewel die proses van heiligmaking begin nadat bekering plaasgevind het, is jy reeds gered, reeds ten volle “popcorn”.

Watter kleur is ‘n springmielie wat klaar gespring het? Spierwit. Ja, so wit en skoon is jy ook gewas na jy ge-”pop” het. Jou sonde is vergewe. Nou is jy nuttig en jy kan jou potensiaal bereik. Die harde lagie is weg. Hoewel jy nog sulke geel stukkies in die binnekant sien (wat die oorblyfsels van jou onvolmaaktheid simboliseer), is jy ‘n nuwe mens. Dit is wel so dat party mense oor ‘n lang tydperk tot volle geloof en oorgawe kom – soos brood wat uitrys – maar ander “pop” soos “popcorn”.

Voordat ‘n springmielie gespring het, is hy niks werd nie. Hy is klein en hard. Maar boeta, as hy deur daardie verhittingsproses gegaan het, is hy ‘n nuwe skepsel. Hy lyk anders, proe anders, het ’n ander nut …

Het jy ook al gehoor dat mense sê hulle wil nie nóú tot bekering kom nie? Hulle wil eers nog bietjie jol en die lewe geniet. Weet jy, jy kan verduidelik tot jy blou word oor die wonderlikheid van wedergeboorte, maar as die Heilige Gees nie deel is van hierdie proses nie, bly ‘n mens maar net ‘n droë, klipharde pitjie. Al die potensiaal bly opgesluit, toegevou in die sonde-doppie. ‘n Springmielie spring teen 230ºC, en so moet ons ook maar soms eers ‘n bietjie warm kry voordat ons ont-“pop”. Die warm kry is sleg, en soms bitter seer en onaangenaam, maar dit wat daaruit voortvloei, is iets buite hierdie wêreld. Só kan baie mense getuig.

‘n Wonderlike ding van ‘n gespringde mielie is dat geen twee dieselfde lyk nie. Ons as Christene moet vir mekaar ruimte gee om verskillend te lyk, te voel en te redeneer, om verskillend te aanbid, en verskillende dinge te beklemtoon in ons Geestelike lewe. “Tolerance” is só nodig. Paulus sê mos ons byt en verskeur mekaar – heeltemal onnodig.

Ek hoop jy het al ge-“pop”…. Dis pret!

Bron: heuning.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Kinders van Abraham en kinders van die duiwel

 

8:42 Hulle aanspraak word egter verwerp. As God hulle Vader sou wees, sou hulle dadelik erken het dat Jesus van God af kom, deur God gestuur is, en Hom liefhê in stede van Hom te haat. Jesus beklemtoon weer dat Hy nie uit sy eie na hulle toe gekom het nie, maar deur God gestuur is. As hulle God se Gestuurde haat en wil doodmaak, verwerp hulle God ook, en kan hulle geensins geestelike kinders van God wees, ten spyte van hulle daaglikse belydenis van hulle verbintenis aan een God. Hulle verhouding teenoor Jesus loën hulle belydenis.

8:43 Hulle verstaan nie wat Jesus met hulle praat (lalein) nie, dit bly vir hulle net woorde, sonder dat hulle die betekenis van Jesus se boodskap (logos) kan  aanhoor/verstaan, omdat hulle dit nie in geloof aanvaar nie. Hulle ongeloof het hulle sinne so verhard dat hulle onbekwaam daarvoor is (Jesus is die Woord –logos – van God!).

8:44  Hulle verhardheid en moordplanne wys duidelik dat hulle nie kinders van God is nie, maar kinders van die duiwel. Hulle voer gewillig die ‘begeertes’ van hulle vader  uit, veral om dood te maak, want: (i) hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af (vgl. Gen 2:16; 3:4-5; 4:6-8; Rom 5:12); (ii) hy is ‘n leuenaar, wat nou van God se openbaring in Jesus ‘n leuen probeer maak en nie aan die kant van die waarheid staan nie, omdat hy nie in die waarheid staan nie; (iii) hy is die vader van die leuen, deur ‘n leuen te maak van God se waarskuwing aan Adam en Eva (Gen 3:3,4). Dieselfde oordeel  word oor die Jode gevel in Openb.2:9.

[In 2:24 van die apokriewe boek Die wysheid van Salomo’, geskryf in 40 v.C., staan bv. ‘deur die duiwel se jaloesie het die dood in die wêreld ingekom’].

Lynreg daarteenoor staan Jesus en sy werke. Hy het gekom (i) om vir die wêreld die lewe te bring (6:47,68); (ii) om die waarheid te openbaar (8:40); (iii) om die mensdom in staat te stel om deel te word van dié lewe en die liefdeskrag daarvan, deur Jesus lief te hê (8:40,42) . Soos die duiwel die woorde en werke van Jesus teenstaan, so is die Joodse teenstanders van Jesus gewillige instrumente van die duiwel, spesifiek in hulle pogings om  Hom dood te maak. God se openbaringswerk in Abraham en Moses en Christus is aan mekaar verbind. As jy jou van een van hulle losmaak, het jy uit God se openbaringsplan gestap, en jou van God en die waarheid losgemaak.

8:45  Juis omdat Jesus die waarheid praat oor God, God se verlossingsplan, oor Homself, oor die mens en oor God se skepping glo die Jode Hom nie, want hulle word deur die begeertes van die duiwel gelei – hy begeer die dood van Jesus, wat vir mense die ewige lewe bring. Die Jode val in by die duiwel se aard en begeertes: moordgedagtes en verwerping van die waarheid wat Jesus verkondig.

8:46 ‘Wie van julle kan my berispe/teregwys oor sonde?’ Wat het Jesus gesê of gedoen wat die dood verdien?  Sy lewe en sy woorde is dieselfde – Hy lewe die waarheid van God wat Hy verkondig. Waarom glo hulle Hom dan nie? Die regverdigheid van Jesus word aan die Joodse leiers duidelik uitgespel deur niemand minder nie as Pilatus (18:38b; 19:4-6), en deur die eeue aan ons deur die Heilige Gees wat bewys dat die reg aan sy kant is (16:8-10). Met sy uitdaging het Jesus ook iets oor Homself geopenbaar: Hy het aan die mens gelyk geword, maar sonder sonde (Hebr.4:15).

8:47 ‘Wie uit God is, hoor die woorde van God’ soos Jesus uit God is en alles doen wat sy Vader sê. Daarom is Hy sonder sonde; dit geld ook diegene onder sy hoorders wat uit God is (wat weer/van Bo gebore is, 3:3; uit die Gees gebore is, 3:8); hulle hoor die woorde van God. Maar die Jode gee hulleself oor aan die vader van leuens, verhard hulleself teen die waarheid, en wys so wie hulle vader is (1 Joh 4:4-6). Daar moet ‘n geestelike verwantskap met God bestaan voordat iemand die woorde van God kan aanvaar en gehoorsaam. Die Jode luister nie omdat hulle  nie kinders van God is nie. Met dié beskuldiging roep Hy hulle weereens tot bekering, om te besef waarmee hulle besig is.

Bron:  bybelkennis.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.