As dit voel of God Sy rug gedraai het


En dan op die koop toe kom die gevoel dat God nie meer hulle gebede hoor nie. Het jy ook al so gevoel? Of die Here so ver is, en so stil is, dat ons wonder of die Here besig is om ons te straf. Dis baie sleg, vernaam as vriende en familie dit ook nog moeiliker maak met stellings soos “ek het jou gewaarsku, en jy wou nie hoor nie”, of iets soos “jy het dit net oor jouself gebring.”

 

Inderdaad, pyn is nie lekker nie, en eensaamheid is sleg. En om te wag op die Here, klink soms so oppervlakkig.

Klaagliedere 3 : 1 – 13
1 Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn geslaan.
2 Hy het my die donker in gejaag, my laat loop op ‘n pad sonder lig.
3 Vir my stoot Hy gedurig weg, dag na dag.
4 Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek.
5 Hy het my toegebou met ‘n muur van gif en ontbering rondom my.
6 Hy maak die donker my tuiste, ek is soos dié wat lankal dood is.
7 Hy het ‘n muur om my gebou, ek kan nie uitkom nie, Hy het vir my swaar bronskettings aangesit.
8 Al roep ek en al smeek ek om hulp, Hy weier om my gebed te verhoor.
9 Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie.
10 Hy is soos ‘n beer wat my inwag, soos ‘n leeu wat my voorlê,
11 Hy het my eenkant toe gekeer en verskeur, my vermink laat lê.
12 Hy het sy boog gespan en my ‘n teiken vir sy pyle gemaak.
13 Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet.

Klink dit bekend? As dit voel of die Here sy rug gedraai het. Die vraag is “het die Here sy rug gedraai? Hoekom voel dit of my gebede net die plafon tref? Hoekom gaan dit soms so sleg met die Here se kinders?” Wel, slegte goed gebeur met goeie mense. Christene het nie net altyd ‘n “raw deal” nie. En as ons sou vra, “hoekom straf die Here my so?” Dan kan ek net sê, ek glo nie dat dit altyd straf is nie. Want die dade en besluite en aksies van ander mense, be-invloed ons verseker. Ander se sondes, en oortredinge, en verkeerde besluite, het dikwels ‘n reaksie. As jy deur egskeiding is, of ‘n lewensmaat verloor het, sal dit verseker ‘n invloed op jou lewe hê. En dis niks nuuts nie.

Ps 79 : 1 – 5
1 Heidene het u land binnegedring, o God, hulle het u heilige tempel ontwy en Jerusalem in puin gelê.
2 Hulle het die lyke van u dienaars aan die voëls gegee om te vreet, die vleis van u troue dienaars aan die wilde diere.
3 Hulle het die bloed van u dienaars rondom Jerusalem laat vloei soos water. Niemand het hulle begrawe nie.
4 Ons het ‘n bespotting vir ons buurvolke geword, ons word gespot en uitgejou deur almal rondom ons.
5 Hoe lank sal dit nog aanhou, Here? Sal u toorn dan vir altyd duur, u woede soos ‘n vuur bly brand?

En dan, hoeveel kan ons sê oor Job? Hoor sy woorde toe hy hoor dat hy alles verloor het, ook sy kinders.

Job 1 : 21 – 22
21 “Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here.”
22 Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyt nie.

Sjoe, kan dit wees? Prys die Naam van die Here.

Prys die Naam van die Here. Jy sien, in moeilike tye kan ons maklik vir Job aanhaal as die grootste lyer (lang y) van alle tye. Maar, ons ken die uiteinde. Ons weet dat God vir hom baie meer gegee het as wat hy verloor het. Punt is, toe Job sê, “Prys die Naam van die Here”, het hy ook nie die uiteinde geken nie. Hy het net vertrou. En nie vir God verwyt nie. En ons? Kan ons dit doen? Ek dink so, want ons ken Job se uiteinde. En dis dieselfde God waarmee Job te doen gehad het.

Klaagliedere 3 : 21 – 33
21 Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop:
22 deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie,
23 dit is elke môre nuut. U trou is groot.
24 Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.
25 Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra;
26 dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here;
27 dit is goed vir ‘n mens om sy las in sy jeug te dra.
28 Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het,
29 laat hy hom diep verootmoedig – miskien is daar hoop –
30 laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind.
31 Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie;
32 as Hy beproewing oor ‘n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot:
33 dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.

Daar is hoop in die Here, want die God van Job, en die een van Jeremia (wat Klaagliedere geskryf het), is gister, vandag en more, presies dieselfde. Die God wat hoop gegee het vir mense in die ou en nuwe testament, is presies dieselfde God wat vandag vir ons die uitkoms bring. En is net so een stappie beter af. Ons het nog vir Jesus ook as die Voorspraak, die Een wat by God vir ons pleit en intree. En daarom is dit nie ‘n moedswillige God wat ons met ‘n stok bykom vir alles nie. Goddank. Nee, Sy Seun Jesus is aan ons kant, en Hy pleit by die Vader. En benewens dit, dink ek Jesus huil dikwels saam met ons as slegte goed oor ons pad kom. Al voel dit of hy soms so ver is, en of ons so alleen is.

Hoe kom ons deur swaar tye?

1. Dink aan Job – al gehoor van Job se geduld? Swaarkry gaan nie altyd vir ewig aan nie.
2. Kyk om jou na mense wie ook lank terug in daardie bootjie was – en weet, dis dalk nie meer lank nie.
3. As dit nodig is om professionele hulp te kry, gaan kry dit – op die regte plek.
4. Moenie toelaat dat bitterheid jou vernietig nie. Dis tog net jy wat self daaronder gaan ly. Bitterheid is die kanker van die siel.
5. As jy iemand moet vergewe en vryspreek, doen dit. Vandag nog. Ja, selfs as die persoon wat jou ellende veroorsaak het, al dood is.
6. Gaan vra vergifnis as jy moet. Gaan maak reg, bely, pleit.
7. Aanvaar God se vergifnis as dit nodig is.
8. Omring jou met vriende, moenie die pad alleen probeer stap nie, dis nie nodig nie. Reik uit.
9. Staan ander mense by met wie dit ook sleg gaan, of gaan raak betrokke iewers, dit trek ook die aandag af van jou eie probleme.
10. Wag op die Here!! Wag op die Here. Klaagl. 3 sê “Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie”.

Soek die silwer randjie om die donker wolk, of sien dit net raak, dis in elk geval daar. Hou aan die Here vas, Hy sien die hele prentjie. Hy is oneindig lief vir jou. Soos die Ds gisteraand sê: “God is oneindig lief vir jou – en daar is absoluut niks wat jy daaraan kan verander nie.”

Bron:  heuning.co.za

Die Louwarm Christen4.
Louwarm mense wil nie werklik van hulle sonde verlos word nie; hulle wil net die straf van hulle sonde vryspring. Hulle haat sonde nie werklik nie en het nie ware berou daaroor nie; hulle is bloot jammer omdat God hulle gaan straf. Louwarm mense is nie werklik oortuig dat hierdie nuwe lewe wat Jesus bied, beter as hulle ou sondige lewe is nie. Joh 10:10, Rom 6:1-2.

5.
Louwarm mense word geroer deur verhale van ander wat radikale dinge vir Christus doen; tog doen hulle self niks nie. Hulle neem aan dat sulke dade vir ‘ekstreme’ Christene is, nie gemiddelde Christene nie. Louwarm mense bestempel dit wat Jesus van al sy volgelinge verwag, as ‘radikaal’. Jak 1:22, Jak 4:17, Matt 21:28-31.

6. Louwarm mense deel selde hulle geloof met hulle bure, medewerkers of vriende. Hulle wil nie verwerp word of ander mense ongemaklik laat voel deur privaatsake soos godsdiens te bespreek nie. Matt 10:32-33.

7. Louwarm mense meet hulle sedelikheid of ‘goedheid’ deur hulleself met die sekulêre wêreld te vergelyk. Hulle troos hulleself daaraan dat hoewel hulle nie so voluit vir Jesus leef soos sus-en-so nie, hulle nie naastenby so erg is soos die ou onder in die straat nie. Luk 18:11-12.

8. Louwarm mense sê dat hulle Jesus liefhet en Hy is inderdaad ’n deel van hulle lewe, hulle geld en hulle gedagtes, maar Hy word nie toegelaat om hulle lewens te beheer nie. Luk 9:57-62.

9.
Louwarm mense het God lief, maar nie met hulle hele hart, siel en vermoëns nie. Hulle sal jou gou verseker dat hulle probeer om Hom so lief te hê, maar dat daardie soort algehele toewyding nie werklik haalbaar is vir die gemiddelde mens nie; dit is net vir pastore, sendelinge en radikales beskore. Matt 22:37-38.

10. Louwarm mense het ander lief, maar net nie so lief soos hulle hulleself het nie. Hulle liefde vir ander is tipies gerig op diegene wat hulle terug liefhet, soos familie, vriende en ander kennisse met wie hulle ’n verbintenis het. Daar is min liefde oor vir diegene wat hulle nie terug kan liefhê nie, nog minder vir diegene wat hulle doelbewus minag, wie se kinders beter atlete as hulle eie is, of met wie gesprekke moeilik of ongemaklik is. Hulle liefde is uiters voorwaardelik en baie selektief. Matt 5:43-47. Luk 14:12-14.

11.
Louwarm mense sal God en ander dien, maar daar is perke aan hoe ver hulle sal gaan of hoeveel tyd, geld en energie hulle bereid is om af te staan. Luk 18:21-25.

12.
Louwarm mense dink meer gereeld oor die lewe op aarde as aan die Ewigheid in die Hemel. Die daaglikse lewe is meesal gerig op vandag se lysie van dinge om te doen, hierdie week se program en volgende maand se vakansie. Selde of ooit oorweeg hulle die toekomstige lewe in alle erns. Fil 3:18-20.

13. Louwarm mense is dankbaar vir hulle weelde en geriewe en oorweeg dit selde om so veel moontlik aan die armes te skenk. Matt 25:34, Jes 58:6-7.

14. Louwarm mense sal alles in hulle vermoë doen om te sorg dat hulle nie te skuldig voel nie. Hulle wil die volstrekte minimum doen om ‘goed genoeg’ te wees sonder dat dit te veel van hulle verg. 1 Kron 29:14, Matt 13:44-46.

15.
Louwarm mense is begaan daaroor om aan die veilige kant te bly; hulle is slawe van die god van beheer. Hierdie beheptheid om geen risiko’s te neem nie, weerhou hulle daarvan om opofferings vir God te maak en kanse vir Hom te waag. Matt 10:28.

16. Louwarm mense voel gerus omdat hulle kerk bywoon, op twaalf jaar oud ’n geloofsbelydenis afgelê het, gedoop is en uit ’n Christen-huis kom.

17. Louwarm mense leef nie in geloof nie; hulle lewens is gestruktureer sodat hulle nie geloof hoef te beoefen nie. Hulle hoef God nie te vertrou wanneer iets onverwags gebeur nie – daarvoor het hulle ’n spaarrekening. Hulle het God nie nodig om hulle te help nie – hulle aftredebeplanning is reeds gedoen. Hulle soek nooit werklik God se aangesig vir die lewe wat Hy vir hulle in gedagte het nie – hulle het die lewe uitgewerk en vooruit beplan. Hulle vertrou nie op ’n daaglikse basis op God nie – hulle yskaste is vol. Die waarheid is, hulle lewens sou nie veel anders gelyk het as hulle skielik sou ophou om in God te glo nie. Luk 12:16-21.

18.
Louwarm mense drink en vloek waarskynlik minder as die gemiddelde mens, maar afgesien daarvan verskil hulle nie veel van die tipiese ongelowige nie. Hulle stel hulle gedeeltelik gesaniteerde lewe gelyk aan heiligheid, maar dit is ver van die waarheid. Matt 23:25-28, Luk 14:34-35.

FRANCIS CHAN
is die outeur van ‘Crazy Love’. Hierdie artikel is ’n uittreksel uit sy boek. Vir meer inligting: www.crazylove.org

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Satan se Werk in die Gelowige

As Christene moet ons ons vyand ken: “Die bedoeling is dat ons nie deur die satan uit-oorlê word nie! Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie!” 2 Kor 2:11. Die volgende is sommige van satan se strategieë teen die gelowige kind van God:

Onkundigheid oor die Skrif
Satan wil God se Woord van die gelowige weerhou sodat die gelowige nie kan groei nie. Onkundigheid oor die Skrif is onkundigheid oor God se beloftes en Waarhede. Jesus het gesê: “…julle sal begryp wat die Waarheid beteken, en die Waarheid sal julle vrymaak.” Joh 8:32.

Tensy ons die Woord bestudeer en ons harte met die Waarheid vul, sal ons in geestelike duisternis en misleiding deur die satan vasgevang sit. “Hulle by wie die saad op die voetpaadjie val, staan vir die mense wat die Boodskap hoor, maar dan kom die satan onmiddellik en vat die Woord wat in hulle le-wens gesaai is, weg.” Mark 4:15.

Verdraaiing van die Skrif
Satan sal sy bes probeer om jou in ’n verdraaiing van die Waarheid geïnteresseerd te kry. Sy dryfveer is om elke goeie en mooi gawe van God te bederf (Gen 3:1).

Die duiwel kan ook die Skrif aanhaal, maar dit sal altyd ietwat verwring wees sodat jy van die waarheid van God se Woord en Wil vervreem word. Dit bring geen vreugde of oorvloed in die lewe nie.
Duisende belydende Christene ontken deesdae die akkuraatheid van die Skrif deur te sê dat dit nie geïnspireer is nie. Hierdie mense is van mening dat die Skrif slegs die Woord van God bevat, maar nie letterlik die Woord van God is nie. Dit staan as ‘liberale teologie’ bekend. Baie teologiese kweekskole waar die meerderheid predikante opgelei word, gaan van die standpunt uit dat die Bybel nie die finale gesag vir dogma en gedrag is nie. Wees versigtig wat jy lees! Verleiding is dikwels baie subtiel.

Huweliksprobleme/seks
’n Volk is net so sterk soos wat sy mees basiese bousteen, die gesin, is. Die huwelik is die oudste Godgegewe instelling. Indien ’n gesin verdeeld is, sal die volk ook verdeeld wees. Die huisgesin is deesdae ’n bron van kommer vir die Kerk. Die egskeidingsyfer is skokkend hoog en huweliksberading vorm ’n groot persentasie van die Christen-bera-der se werkslading.
Baie van hierdie probleme het as gevolg van die seksuele probleme wat tans binne die huwelik ondervind word, ontstaan. Dit is ’n feit dat indien ’n man en vrou nie hul seksuele verhouding kan geniet nie, hulle hele huwelik in gevaar is. En hierdie stelling is beslis nie ’n oorvereenvoudiging nie. Die seksuele verhouding is die kern van die huweliksverhouding. God is bewus hiervan – Hy het daardie seksuele aantrekkingskrag vir die huweliksmaat geskep. 

Dit is belangrik om hierdie aspek van die skepping as deel van God se meesterplan te erken. Jou huwelik kan die naaste aan hemels wees of dit kan ook hel op aarde wees. Satan sal sy allerbeste probeer om ’n seksuele wig tussen paartjies in te dryf. “Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die eggenoot behoort nie sy vrou seksuele intimiteit te ontsê nie. Dit is haar reg as getroude vrou. Net so moet die vrou ook nie haar man die intimiteit ontsê nie. Met die huwelik het die vrou medeseggenskap oor haar liggaam oorgedra aan haar man. Net so het die man medeseggenskap oor sy liggaam aan sy vrou oorgedra. Julle moet mekaar dus nie van seks beroof nie, behalwe as julle oor-eenkom op ’n beperkte tyd van onthouding sodat julle julle meer volkome aan gebed kan toewy.” 1 Kor 7:2-5.
Die duiwel is daarop uit om die huwelik te vernietig. Beskerm jou daarteen en indien jy hulp nodig het, praat met jou geestelike leier. Hulle het beslis al vantevore hiermee te doen gekry. Jy kan ook verryk word deur ’n hele aantal Christelike boeke oor hierdie onderwerp te raadpleeg.

Onvergifnis
“As julle hom iets vergewe, vergeef ek hom ook. Want as ek iets het om te vergewe, het ek dit reeds gedoen ter wille van julle, in die teenwoordigheid van Christus. Die bedoeling is dat ons nie deur die satan uitoorlê word nie! Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie!” 2 Kor 2:10-11.

Jou gedagtes
Jou gedagtes is satan se hoofteiken. Indien hy jou gedagtes kan oorwin, het hy jou oorwin. Jy is net so geestelik as jou gedagtes (Rom 8:5-7). “Bo alles, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen.” Spr 4:23.

Jy moet leer om jou gedagtes te beveg aangesien dit vestings in jou lewe kan word. Moenie verstandelike owerspel pleeg deur dit wat jy kyk, luister of dink nie. “Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente, asook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.” 2 Kor 10:4-5.

Louheid
Daar is niks wat die duiwel meer bevrediging gee as louheid nie. Satan weet dat die persoon wat dink dat hy goed vaar en dink hy doen eintlik meer as wat hy werklik doen, nie regtig ’n gevaar is nie. Jy kan ’n louwarm Christen net mooi niks nuuts vertel nie, want hy dink hy weet reeds alles. Jy kan ook nie vir hom vertel dat hy ingewortelde tradisies moet verander nie. 
Verskillende denominasies kan vergelyk word met ’n skildery van Jesus wat in verskillende rame geplaas word. Mense raak so vasgevang in argumente oor die rame (die teologie en dogma) dat hulle eintlik vergeet dit is dieselfde skildery. Jesus is werklik en persoonlik; laat ons dus op Hom fokus.
Jesus is besig om aan die deur van die Kerk te klop en Hy wil graag inkom (Op 3:15-16). Indien jou kerk Jesus nie passievol bemin nie, moet jy beslis daar uitkom. Die hel is werklik, net soos wat die Hemel werklik is. Jesus is werklik. Ons is opgeroep tot daaglikse aanbidders van die enigste ware God; ons is beslis nie duikboot-Christene (sigbaar op Sondae en onsigbaar die res van die week) nie.

Onbelyde sonde
Onbelyde sonde is die duiwel se geleentheid. Hoe langer jy sondebelydenis uitstel, hoe moeiliker word dit om te hanteer. Moenie jou sondebelydenis uitstel nie. Die oomblik wat jy sondig, bely dit en ontvang vergifnis. Glo baie vinnig, bely blitsig en vergewe blitssnel.
“As ons egter ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 1 Joh 1:9.

“Wys dus dat julle van God afhanklik is deur na Hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Kom nader aan God en Hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars, maak julle harte skoon, julle tweegesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Trane moet wys dat julle jammer is oor die verkeerde goed… Val voor die Here neer en wys dat julle van Hom afhanklik is, en Hy sal julle optel en aan julle aansien gee.” Jak 4:7-10.

Sondeversoeking
Sonde is die eiendom van die duiwel en ook sy voortdurende wapen om God se mense in rebellie en ongehoorsaamheid van Hom af weg te trek. Satan gebruik ons vlees en die wêreld om ons tot sonde te verlei. (1 Joh 2:15-17; Gal 5:19-21).
“In julle huweliksverhouding met God is julle ontrou! Besef julle nie dat vriendskap met die wêreld jou ’n vyand van God maak nie?” Jak 4:4.
Dit is nie sonde om versoek te word nie. “Wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê: ‘God mislei my’ nie. Ons weet mos God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie, en Hy verlei ook niemand nie. Ons eie natuurlike geneigdheid beproef ons, sleep ons saam en verlei ons.” Jak 1:13-14. Selfs Jesus is deur die duiwel versoek. Dit word egter sonde wanneer jy ingee en toelaat dat jy versoek word. God het belowe dat Hy nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie (1 Kor 10:13).

Onenigheid
Onenigheid is in trots gewortel (Spr 28:25 en 1 Kor 3:1-3). Ons lees die volgende in Spr 6:16-19 – “Daar is ses dinge wat die Here haat, nee, eintlik sewe dinge waarvan Hy ’n afsku het: oë vol hoogmoed, ’n tong wat lieg, hande wat onskuldiges dood-maak, ’n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop, ’n valse getuie wat leuens verkoop, en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers.”
God haat onenigheid! Christen-leiers behoort onenigheid baie vinnig te hanteer en die persone wat daarvoor verantwoordelik is, aan te spreek. Onenigheid moet daar en dan hanteer word omdat dit ’n kerk letterlik verskeur (Gal 5:15). Jou ore is nie vuilgoedblikke nie. Jou ore is bedoel om die Goeie Nuus te hoor!

Wees versigtig vir die smaaklike brokkies skindernuus en onenigheid 

(Spr 26:21-25). Moenie toelaat dat die valsheid van skinderstories en onenigheid jou liefde en respek vir ander besoedel nie. Wees veral versigtig vir skinderstories, veral wanneer dit die karakter van jou geestelike leiers aftakel (Rom 16:17-18, Spr 1:8-15).

Pas die Woord van God in jou lewe toe en jy sal nie vir die duiwel bang hoef te wees nie.

Kopiereg © Paul Daniel

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.