Die drie getuienisse in die Hemel en op aarde

Die getuienis van die Gees (Die skeppende Gees)

1. Die skepping (God se Gees beweeg oor die water en bring voort die skepping)

2. Die geboorte van Israel (God se Gees in die wolk wat Sy volk persoonlik gelei het..
3. Die bou van die Tabernakel (Die eerste keer dat mense vervul word met die Heilige Gees toe hulle die Tabernakel begin bou.)
4. Maria verwag Jesus (Die Heilige Gees het oor haar gekom en sy het n kind verwag.)
5. Jesus se doop (Die Heilige Gees kom oor Hom in die vorm van n duif.)
6. Die totstandkoming van die Kerk (Die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag.)
7. Maranatha (Aan die einde van die tyd roep die Gees en die Bruid “Kom Here Jesus kom”.)
 

Die getuienis van die Water
1. Die aarde is geskep uit Water (Die Gees beweeg oor die water – die aarde was gevul met water en deur die Woord van God het alle dinge tot stand gekom.)
2. Die land is geskei van die Water.
3. In die tyd van Noag is die aarde verwoes en herstel deur Water.
2Pe 3:6 waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. 2Pe 3:7 Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van di
goddelose mense.)
4. Moses is gered deur die Water (in n mandjie of ark) om Israel te red uit Egipte.
5. Israel kom deur die Water(die Rooi See) oppad na die Beloofde Land.
6. Jesus begin Sy roeping na Sy doop.
7. Die Kerk word gebore uit Water (die doop)


(Alle mense en diere groei en dryf in water in hul moederskoot tot geboorte. Volgens wetenskaplikes was die eerste vorm van materie, waterstof en boonop dat water die voorvereiste is vir lewe.)

 

Die Getuienis van die Bloed
1. Toe Israel voorberei om Egipte te verlaat moes hulle die Bloed van die Pasga Lam aan die deurposte verf sodat die Engel van die Here hulle verby sou gaan.
2. Met die sluit van die verbond by Sinai, sprinkel Moses die mense met Bloed.
3. Die gelowige en die Kerk word gereinig deur die Bloed van Christus.
4. Jesus aan die kruis bevestig al drie die getuies:

  • Die Gees (“Vader in U hande laat Ek my Gees”)
  • Die Bloed (Die Bloed wat Hy gestort het aan die kruis)
  • Die Water (Toe die Romeinse soldaat Jesus in die sy steek met die spies kom daar bloed en Water uit Sy sy en toe die Romein al hierdie dinge sien se hy “waarlik dit is die Seun van God”.)


Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.