Die enigste pad na die ware God


Jesus Christus is ook die enigste waarheid ten opsigte van verlossing. Hy onderskei alle Christene se ware God van al die ander gode wat deur ander godsdienste aanbid word. Al is daar ander godsdienste wat Jesus as profeet erken, is dit slegs die Christelike geloof waar Jesus tegelyk as God en mens aanbid word. Hierdie waarheid, naamlik dat Jesus waarlik God is, kan nie bewys word nie, dit kan net geglo word.

So is geloof in Jesus dan ook die enigste manier om te lewe. Die sonde bring die dood vir elke mens op aarde, maar Jesus se sterwe vir elke gelowige uitverkorene se sonde, beteken lewe vir ons. So word Jesus die Lewegewer in ons, Hy gee nie lewe nie, Hy ís die lewe in ons. “Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy die lewe ook aan die Seun gegee om dit in Homself te hê.” (Johannes 5:26)

Kies nou, kies weer, kies beslis: KIES JESUS – die enigste weg en die enigste waarheid en die enigste lewe!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.