Die evangelie is nie bedoel vir kamertemperatuur nie

 

Miskien is die grootste “afkoeling” van Jesus se boodskap die terugdwing hiervan in stagnante godsdienstige sisteme. Dit het sedert die vierde eeu begin gebeur toe die Christendom die staatsgodsdiens geword het. Toe het kerkleiers verander in priesters; die Sondag het weer ‘n Sabbat geword; kerkgeboue het verander in heilige geboue, en die samelewing is afgegrens in terme van “ons” en “hulle” – kerklike terrein en die gewone wêreld.

Hoe anders was die nuwe werklikheid nie wat Jesus tot stand gebring het nie. Hy het God sesjalom uitgedeel aan sondaars, vreemdelinge, randfigure, vroue, kinders… Hierdie hemelse vrede het gerealiseer binne herstelde verhoudings met God en mekaar, en nie deur slaafse betrokkenheid binne ‘n formele godsdienstige kultus nie. Die nuwe verhaal wat Jesus voorgeleef het, ken geen aparte godsdienssisteem ver verwyderd die regte lewe met amptelike personeel en lewensvreemde gebruike nie.

Jesus het geweet dat God se nuwe koninkryk hier en nou in die regte lewe inbreek. Hierbinne ontplooi God ‘n nuwe beweging van voltydse navolgers van Jesus wat om elke hoek en draai tekens van hulle Vader se koninkryk oprig deur hulle wyse woorde, liefdevolle dade en lojale verhoudings. Binne die Jesusbeweging gaan dit oor onderlinge liefde en uitwaartse diens ter uitdrukking van God se missie in die wêreld. Hier seëvier momentum, nooit monumente nie!

Te veel menslike termostate peuter vandag met die Jesus verhaal en koel dit vanaf vuurwarm tot kamertemperatuur af. Dit gebeur wanneer “slim” godsdienstiges meen dat hulle met post-mortems op die Bybel as ‘n uitgediende dokument besig is, of wanneer mense leweloos voortstrompel van die een stagnante godsdienstige byeenkoms na die ander. Die evangelie funksioneer teen kamertemperatuur as dit geen helende effek meer op die omringende wêreld het nie.

Om Jesus reg na te volg, is om brandende én wyse harte te hê wat daagliks grond raak in ‘n wêreld in nood. Hoor net hoe stel Peter Rollins (How [not to] speak of God, 2006) dit: “Orthodoxy as right belief will cost us little; indeed, it will allow us to sit back with our Pharisaic doctrines, guarding the ‘truth’ with the purity of our interpretations. But orthodoxy, as believing the right way, as bringing love to the world around us… That will cost us everything.”

Bron:  ekerk.org