Die Getal 3 Gedurende die Lyding van Christus

3 keer word Jesus se bloed vergiet

Hy sweet bloed in die tuin van Getsemane

Hy word geslaan deur die Romeinse soldate tot Hy bloei

Hy bloei aan die kruis toe hulle die spykers deur sy hande en voete slaan

 

Daar was 3 kruise

 

Daar was 3 simbole van bespotting

Die doring kroon

Die purper kleed

Die riet staf

 

Jesus word op die 3de uur gekruisig (die tyd wanneer die priester die oggend offer bring, n lam),

Hy hang 3 ure aan die kruis toe kom daar donkerte oor die aarde

en 3 ure later op die 9de uur (die tyd wanneer die priester die aand offer bring, n lam) sterf Jesus

 

3 dinge gebeur rondom die Kruisiging van Jesus

Donkerte kom oor die aarde vir 3 ure lank

Die dooies staan op uit die grafte

Die voorhangsel skeur

 

Jesus spandeur 3 dae in die graf en staan op met sonopkoms die derde dag die oomblik

toe die priester die gerf van eerste vrugte voor God waai.

Jesus was die vervulling van die eerste vrugte uit die dood

 

Met Sy dood manifesteer Jesus die 3 getuienisse in die hemel en op aarde

Gees – toe Hy Sy Gees aan God gee

Bloed – Sy bloed wat gestort is aan die kruis

Water – Die water wat uit sy sy gekom het toe die Romeinse soldaat hom in die sy gesteek het

1Jn 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;

1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

– Jasper van der Westhuizen 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.