DIE JOODSE HUWELIKSTELSEL (Deel 1 van 6)

  1. b. Die Toepassing op die Bruid van die Messias.

Die toepassing op die bruid van die Messias is dat God die Vader, die Vader van die Bruidegom het die ooreenkoms gemaak en die bruid prys betaal. Die bruid prys was die bloed van Sy Seun Jesus. Dit kan gesien word in twee Skrif gedeeltes naamlik: Eph 5:25 Manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en Homself daarvoor gegee het. – en – Joh 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat niemand wat in Hom glo, verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daarom deur Sy Seun te gee en met die stort van Sy bloed aan die kruis, is die bruid prys betaal en die ooreenkoms in bloed geseel.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.