DIE JOODSE HUWELIKSTELSEL (Deel 3 van 6)

  1. b. Die Toepassing op die Bruid van die Messias

Die toepassing hier is die wegraping van die kerk. (Ek weet daar is baie Christene wat nie hierdie standpunt ondersteun nie en ek veroordeel hulle glad nie daaroor nie, of verwag nie noodwendig dat hulle moet dink soos ek nie, al wat ek net wil se is, dat dit my uitgangspunt is aangaande hierdie aangeleentheid) So volgens my is die kom haal van die bruid van die Messias die wegraping van die kerk en een van die menigte skrifgedeeltes wat my daarvan oortuig is 1 Thes 4:13-18 Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. 14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap saam met Hom bring. 15 Want dit se ons vir julle deur die Woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie. 16 Want die Here sal self van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoed in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

 

So die Messias kom vanaf Sy huis, die hemel, na die huis van die bruid, die aarde se atmosfeer, om sy bruid te kom haal. (Let op dat hier nêrens gepraat word van Jesus wat met sy voete op die Olyfberg kom staan nie.) As ons nou gaan kyk na Mat 25:13 Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net My Vader alleen – dan sien ons dat dit ooreenstem met die Joodse Huwelik Stelsel in dat die vader van die bruidegom besluit wanneer bruidegom die bruid moet gaan haal. Verder sien ons in beide Mat 25:13 en Mat 24:36 dat Jesus praat van die “dag en die uur” wat verwys na die Joodse Fees van Trompette. Dit was die enigste fees wat niemand geweet het wanneer dit begin nie. Die priesters moes aan die begin van die sewende maand elke dag die hemelruim dop hou en wanneer die eerste tekens van die nuwe maan gesien is, is die fees aangekondig. Hierdeur se ek nie ek weet wanneer Christus terugkom nie, ek se net dat as ons die tekens wat God vir ons gegee het (Sy profesieë) goed dophou, ons sal weet wanneer die tyd naby is. (Terloops die feeste van die Here is onder andere profesieë oor Christus. Die feeste wat reeds in Christus vervul is i.e. Pasga, Eerste Vrugte en Pinkster is tot die letter vervul en ek sal dus nie verbaas wees as dit ook die geval sal wees met die oorblywende feeste nie.)

Na die gaan haal van die bruid gebeur die reiniging en heiligmaking voor die Regterstoel van die Messias 1 Kor 3:10-15 Die hout en hooi word weggebrand en die goud, silwer en edelgesteentes word gereinig. Volgens 1 Kor 15:50-58 word die kerk inderdaad op daardie stadium verheerlik, verganklikheid sal met onverganklikheid beklee word en sterflikheid sal met onsterflikheid beklee word.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.