Die klere van die hoë priester (Deel 7 van 7)

Sommige beweer hulle was twee edel gesteentes wat saam met die ander 12 gesteentes in die Borstas gedra is. Party beweer dit was die 12 edel gesteentes self i.e. 6 Urim en 6 Tummim. Nie te min dit is nie van belang nie, wat van belang is, is wat was hulle doel? Die hoof doel van die Urim en Tummim was om God se denke/wil te ken/verstaan in enige gegewe situasie. Die volk het dit aan God oorgelaat om te onderskei en te oordeel, en deur die Urim en Tummim het hulle uitgevind wat God se besluit was. Dit is ook waarom die Borstas genoem is die Borstas van oordeel.
 

Dit was nie oordeel, soos die oordeel tot verderf nie, maar oordeel van onderskeiding waardeur God deur middel van die Urim en die Tummim die volk laat weet het wat Sy besluit was aangaande ʼn sekere saak.

Die woordeboek betekenis van die woorde is lig en volmaaktheid of skyn (soos ʼn lig wat skyn) en waarheid. N mens kan amper se deur middel van die Urim en die Tummim het God lig gewerp op die waarheid. In die Nuwe Testament aan die ander kant sien ons die Heilige Gees en die Woord van God. So die Woord van God of die Bybel is die waarheid, die perfekte en onfeilbare Woord van God wat deur die Heilige Gees aan ons openbaar word sodat ons dit kan verstaan in ander woorde die Heilige Gees is die lig wat skyn op die waarheid in perfekte Woord van God.
 

Daarom die Israeliete het die Urim en Tummim gehad, en ons het Heilige Gees en die Woord van God. N voorbeeld is; waar David die Hoe Priester gevra het om God te vra of hy moes oorlog maak of nie en deur die Urim en Tummim het God hom geantwoord.

Ons weet nie presies hoe hierdie goed gewerk het nie. Sommige Hebreeuse geskrifte dui aan dat iemand na die Hoë Priester sou gaan met ʼn versoek aan God. Die Hoë Priester het dan die Urim en Tummim uitgehaal en God gevra wat hulle moes doen. Die antwoord was dan gegee deur dat een van hulle begin skyn of gloei het. (die een het die negatiewe aangetoon en die ander die positiewe en afhangende van watter een geskyn het kon die priester sien wat God se besluit aangaande die spesifieke saak was).

Natuurlik is daar baie gevalle waar die Israeliete hulle eie kop gevolg het sonder om God te raadpleeg. Van dag het ons die Heilige Gees in ons en ons het die Woord van God wat ons kan raadpleeg in alles wat ons doen en as ons dit nie doen nie sal ons opeindig soos die Israeliete deur ons eie kop te volg.

 

Onder Klere (Ex 28:42-43)

Exo 28:42 Maak ook vir hulle linnebroeke om die vlees van die skaamte te bedek. Dit moet van die heupe tot by die dye wees.
 

Exo 28:43 En Aäron en sy seuns moet dit aanhê as hulle in die tent van samekoms gaan, of as hulle nader kom na die altaar om in die heiligdom te dien, sodat hulle geen skuld op hulle laai en sterwe nie. Dit is ‘n ewige insetting vir hom en vir sy nageslag ná hom.

 

Onder Klere is ook deur God voorgeskryf vir Aaron en sy seuns om te dra. Hier sien ons weereens dat dit gedra moes word om hulle naaktheid te bedek. As ons na al hierdie voorgeskrewe kledingstukke kyk sien ons dat dit feitlik die hele liggaam bedek het, net die noodsaaklike gedeeltes soos die gesig, hande en voete was nie bedek nie. So wanneer Aaron voor God gedien het, moes sy hele liggaam bedek wees, niks van sy naaktheid kon ontbloot wees nie.

Soos ons alreeds weet, was hierdie kledingstukke om glorie en skoonheid van ons Here Jesus Christus voor te stel, so wanneer Aaron dit aangetrek het, het hy Christus aangetrek om homself te bedek. Die les vir ons is, wanneer ons God dien as ʼn gelowige, moet niks van ons self “ons vlees” wys nie. Ons moet ons self met Christus bedek sodat wanneer mense ons sien en hoor, hulle nie vir ons hoor of sien nie maar die Here Jesus.

Ons moet minder word en Hy meer.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.