Die klere van die hoë priester(Deel 4 van 7)

 

Hierdie kledingstuk het die hele liggaam bedek en wys ons op die algehele reinheid en heiligheid wat van die Hoë Priester verwag was. Aaron as mens het natuurlik beperkinge gehad wat dit aan betref maar ons Nuwe
Testamentiese Priester, Jesus Christus het nie hierdie beperkinge gehad nie, Hy was ten volle rein en heilig innerlik en uiterlik.
 

Ons as Nuwe Testamentiese priesters onder ons Hoë Priester Jesus moet ook innerlik en uiterlik rein wees. Natuurlik het ons net soos Aaron beperkings, maar ons moet nogtans ten alle tye daarna streef om in reinheid te leef.

Die Rok was die kledingstuk waaroor al die ander kledingstukke aangetrek is. Die geestelike les hier is dat sonder innerlike reinheid en heiligheid ons nie uiterlike geestelike skoonheid kan hê nie, en dit is baie belangrik want God kyk nie na uiterlike skoonheid nie maar na die innerlike mens. As ons nie innerlik rein is nie, maak dit nie saak hoeveel uiterlike goeie werke ons doen nie, God sien dan nie ons innerlike geestelike skoonheid raak nie.
 

Gen 3:21 En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.
 

Ons lees in Genesis van die rokke van vel wat God vir Adam en Eva gemaak het na die sondeval in die tuin toe hulle tot die besef gekom het dat hulle naak is. Want hulle onskuld en die glorie van God wat hulle omhul het, het verdwyn en daarom het hulle bewus geword van hulle naaktheid.
 

Wat het hulle toe gedoen, hulle het vyeblare aanmekaar gewerk (vye blare in die Joodse tradisie is ʼn simbool van goeie werke) om hulle naaktheid te bedek, maar wanneer die son warm skyn verwelk die blare en val af. God maak toe vir hulle elkeen ʼn rok van vel om hulle naaktheid te verberg.

Om dit te doen, moes God ʼn dier doodmaak, wat beteken ʼn offer moes gemaak word. Die interessante ding is dat die woord wat gebruik word vir die rokke van vel wat God vir Adam en Eva gemaak het, is dieselfde woord as wat gebruik word vir die Rok van die Hoë Priester. Die Rokke van vel wat vir Adam en Eva gegee is, was daar om hulle “naaktheid” van sonde te verberg van die aangesig van God en hierdie kledingstuk is ook dieselfde as die klere van verlossing waarvan ons lees in:

Isa 61:10 Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.
 

Jesus Christus is ons klere van heil/verlossing. Voor ons gered was, was ons naak in ons sonde, maar na ons gereding, trek ons die klere van verlossing en die gewaad van geregtigheid aan, wat Christus is.

1Co 1:30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.

Ons is in Hom (Christus)en daarom sien God ons deur die geregtigheid van Christus.
 

Lev 16:4 Hy moet ‘n heilige linnerok aantrek en ‘n linnebroek moet oor sy vlees wees en met ‘n linnegordel moet hy hom gord en ‘n linnetulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere; en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek.

Wat ons hier sien is dat op die dag van versoening (Yom Kipur), moes Aaron slegs die wit klere aantrek. Die offerhande op die dag van versoening was vir die hele volk van Israel en spreek van ons Here Jesus wat vir die sondes van die wêreld aan die kruis gesterf het en opgestaan het tot verlossing van almal.
 

Deur die wit klere aan te trek op die Dag van Versoening, simboliseer volkome heiligheid voor God wanneer die offer gemaak was en spreek van die Here Jesus wat volkome heilig was toe Hy aan die kruis gesterf het. Maar Christus was altyd heilig waarom dan word Sy heiligheid aan die kruis uitgewys?
 

Heb 9:14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.
 

Ons kan hier sien dat Jesus sonder sonde was toe Hy na die kruis gegaan het. Die les hier is dat die dood, die gevolg is van sonde, wat beteken Jesus kon nie sterf nie want Hy het nie sonde gehad nie, maar tog het Hy gesterf.
 

Hy het aan die kruis gesterf – so Hy wat nie sonde het nie, het gesterf. Dit was nie Sy natuurlike dood nie, daarom volgens die Woord van God, het Jesus ons dood gesterf. Jesus het ons dood gesterf en het ons oordeel op Hom geneem sodat ons nou vrygespreek kan wees van die dood en die oordeel van God en dit is die betekenis van die dra van wit klere met die bring van die offer op die Dag van Versoening.
 

En daarom kan ons vandag dubbel seker wees dat ons vry gespreek is van die dood en die oordeel van God, want as Jesus ʼn natuurlike dood kon sterf sou ons nooit kon weet of Hy vir ons of Homself gesterf het nie, maar nou is ons seker want Hy het in ons plek gesterf.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.