Die Lewe “IS”!

• Die tweede evangeliese waarheid oor die “lewe” het te doen met sterwe: sonder Jesus is alle sondaars verdoem tot die ewige dood, waar daar geen Lewe (geen God), sal wees nie. Nadat die mens van nature, dit is uit eie vrye wil waarmee elke mens gebore word, van die boom van die lewe in die tuin van Eden geëet het, sal elke mens fisies sterwe: “Stof is jy, en jy sal weer stof word.” (Genesis 3:19c) Om hierdie gegewe waarheid wat vir alle mense van alle tye op aarde geld, om te keer, was dit nodig dat ons Jesus eers ter wille van ons Lewe, sterwe aan die kruis: Hy IS daarom weer en enigste Lewe/lewe.

• Jesus het nodig gehad om die hemelse heerlikheid as ware God te verlaat, steeds volledig God te wees en ter wille van ons sonde-verdoemenheid op aarde mens te word vir ons, sodat Hy die Lewe/lewe vir ons kan wees: Hy IS Lewe, ter wille van óns! Hierdie eerste waarheid oor “lewe” het vir my met tyd te doen: Jesus lewe as Beginlose van ewigheid af; as Lewende Een kom Hy as mens aarde toe vir die dood-veroordeelde mens; SLEGS deur Jesus se sterwe aan die kruis én direk gekoppelde opstaan uit die dood, IS Hy Lewe in elke Jesus-mens vandag; én Hy sál alleen Lewe bly tot in ewigheid!

Jesus lewe vandag hier op aarde waar Hy mens geword het en gesterwe het; Jesus lewe vandag deur sy Gees in elke Jesus-mens vir wie Hy aan die kruis gesterwe het; Jesus IS LEWE vir jou en vir my!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/


NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.