Die onvergeeflike sonde

 

Daar is net een onvergeeflike sonde waarteen Jesus ons waarsku.

Sommige skrifgeleerdes het beweer dat Jesus van Beëlsebul (Satan) besete is en dat Hy met die hulp van Satan bose geeste uitdrywe. Jesus werp hulle argument omver. Watter sin het dit om die krag van die Bose te gebruik om die bose uit te dryf? Hoe kan die Satan die Satan uitdrywe? Nee! Jesus word deur die Heilige Gees bemagtig.
 

Indien ons God wil dien, moet die Heilige Gees in ons harte en aksies wees. Indien ons nie kan onderskei tussen die aksies van die Heilige Gees en Satan nie, dan kan ons ook nie reg of verkeerd onderskei nie. Om die Heilige Gees te verwerp en nie in ons harte toe te laat nie is die een onvergeeflike sonde doen ons dit verloën ons God.
 

Elkeen van ons het dus ‘n keuse en miskien moet jy vandag, soos Josua van ouds, die uitdaging aanvaar en die keuse maak: “…kies dan vandag wie julle wil dien: …Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” (Joshua 24:15)
 

Gebed: Almagtige God deur tekens en wonders het u Seun u heerskappy en krag geopenbaar. Skenk aan ons die krag van die Heilige Gees sodat ons U kan dien en deur ons aksies die Naam van Jesus verheerlik. Amen

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.