Die siel van ‘n leier


Ek lees nou onlangs weer Matt 5:8 in The Message:

You’re blessed when you get your inside world — your mind and heart — put right. Then you can see God in the outside world.

Hierdie beweging van binne na buite kan nie ontglip word nie; soos ’n wyse dit stel “As within, so without.” Buite verwys na die uiterlike, publieke, sigbare JY. Dit sluit onder andere jou prestasies, werk en reputasie in. Binne dui op die innerlike JY asook jou innerlike lewe waar jou diepste geheime, hoop en wense aangetref word.

Dallas Willard het hierdie innerlike lewe soos volg beskryf:

 

“What is running your life at any given moment is your soul. Not external circumstances, not your thoughts, not your intentions, not even your feelings, but your soul. The soul is that aspect of your being that correlates, integrates, and enlivens everything going on in the various dimensions of the self. The soul is the life center of human beings. The soul seeks harmony, connection, and integration.”

Volgens John Ortberg is die siel die entiteit wat jou binnewereld bymekaar hou. Die siel integreer die wil (Intensies), jou verstand (Denke, Gevoelens, Waardes, Gewete), en jou liggaam (Gesig, Liggaamstaal, en aksies) in ’n gesonde lewe in. Met ander woorde; wanneer jy in verhouding met God en ander mense staan is jy besig om ’n gesonde siel te kweek. Die wonderlike geskenk is dat ’n gesonde siel tot gevolg kan he dat leiers, God in die buitewereld begin raak sien. Dit is ware geluk!

Aan die ander kant veroorsaak ’n gefragmenteerde, ongesonde siel dat leiers God glad nie in die buitewereld kan herken nie. Dit is ware ongeluk en ongelukkig waar!

Die goeie nuus is dat elke leier ’n rol kan speel om ’n gesonde siel te kweek: Gaan gerus alleen met vakansie. Wanneer jy alleen is sal jy herinner word dat Hy jou liefhet — jou siel sal weet dat daar iets aan hierdie lewe is wat dieper strek as alle verwagtinge, belangrikste rolle of enige prestasies van my uiterlike lewe. Die kans is goed dat jy God ook sal begin sien vir wie HY is.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.