Die sleutel tot egte godsdiens


Hoe kan ek weet dat ek ‘n egte Jesus-mens is? Eers moet ek baie goed besef dat ek nie self kan verander nie. Net God maak my deur sy Gees sy eie kind. Dit voel meer gereeld vir my dat hoe harder ek self probeer om ‘n oulike kind van Hom te wees, hoe meer stel ek teleur – is ek oor myself teleurgesteld. Ek dink nie dat Hy so baie in óns teleurgesteld is nie, óns is dan sy handewerk en sy liefdeswerk en sy vernuwingswerk en sy beeld-draende-lofrede! Hy verstaan ons gesukkel met onsself 100% en help 100% met die 100% oplossing: Jesus! Ja, selfs Jesus ín my!

Mý opinie: valse godsdiens het tot binne-in die kerk gekom deur die klem op gehoorsaamheid en my eie verantwoordelikheid om goed te lewe. Die gevolg is ‘n wavrag skuldgevoelens wat getroue kerkmense met hulle saam dra. My eie gesukkel om self rein te kan lewe en vry van enige wêreldsgesindhede te wees, het my laat ontdek dat die antwoord vir ‘n vrygemaakte lewe iewers anders is. Die kerk met sy valse leraars het dit so in ons koppe ingeprent dat ons nie “heilig” genoeg lewe nie, dat ons net nie vry kom van ons alewige “ek”-pogings nie.

Kom ons praat dan eerder van egte Jesus-mense, mense soos ek en jy wat die Sleutel van die lewe hét, wat op die smal pad by die smal deur ingaan, vir wie die hemel reeds wawyd oopstaan, wie se leefwyse deur die Gees van God bepaal word …
Egte godsdiens? Is daar so iets? Is dit nie juis die probleem nie? Godsdiens het soveel valsheid in die kerk ingedra. Daar is so baie goeie kerkmense wat erg godsdienstig is, maar dit sonder die Lewe, sonder die lewende Jesus!

“Span al julle kragte saam om by die smal deur in te gaan.” (Lukas 13:24)

Die sleutel tot egte godsdiens

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.