Die soeke na selfverwesentliking

Wat sleg is

Van die slegte goed wat die Prediker noem, en wat jy moet vermy, is darenteen die volgende:

 • Afpersing, want dit laat mense dwaas optree – 7:7
 • Omkoopgeskenke, want dit vernietig goeie oordeel – 7:7
 • Om gou kwaad te word, want dit is dwaas – 7:9
 • Om die “ou dae” te verheerlik asof dit beter as die hede is … want dit is nie (die Prediker het dit eerste gesê!) – 7:10

Wat baie erg is

Van die slegte goed wat die Prediker noem, en wat net te erg vir woorde is, is die volgende:

 • Regverdiges wat onder gaan, al doen hulle reg – 7:15
 • Goddeloses wat ‘n lang lewe geniet, al doen hulle verkeerd – 7:15
 • Dat God die mense goed en opreg gemaak het, maar hulle hulle besig gehou het met allerlei slimmighede – ‘n baie ontstellende maar raak beskrywing van die menslike toestand – 7:29.

Daaroor kan ‘n mens eintlik maar net ween … en weereens vasgryp aan die Paasboodskap van Jesus Christus wat juis hiervoor gesterf en opgestaan het, om ons nuwe mense te maak!

Eerlikheid en verstandigheid

Die manier om sulke dinge te hanteer, veral as jy diep bewus raak van die wispelturigheid van die lewe, is om jou nie anders voor te doen as wat jy is nie.  Daar is in elk geval niemand wat net goed doen nie en nie sondig nie (7:20).  Maar, dit beteken darem ook om verseker nie aan te hou om verkeerd te doen nie (7:17)!  Dit is eintlik die diepste dwaasheid, sê die Prediker, omgoddeloos en onverstandig op te tree (7:25), veral om jou deur bekoorlikheid te laat vang en met ongeoorloofde verbintenisse te sondig (7:26-27).

Erken God

Tussendeur is daar die werklikheid van God se teenwoordigheid, wat erken en in berekening gebring moet word:

 • God is sterker as ons, só om met Hom in ‘n stryd te raak – miskien dink hy aan persone soos Job in hierdie wêreld –  is van die begin af gedoem – 6:10.
 • Wat Hy krom maak, kan ons nie reguit maak nie – 7:13.
 • Die betekenis van wat gebeur, lê buite bereik, baie diep; wie kan dit vind – 7:23-24.

‘n Stukkie lewenswysheid:

 • Moenie jou steur aan alles wat gesê word nie … goeie raad – 7:21

 

Bron:  http://www.bybelskool.com/prediker/prediker-610-729-die-soeke-na-selfverwesentliking/#.T5Y9z6vLia8 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.