Die Tabernakel (8#10)

N tafel soos hierdie stel voor voedsel, rus, gemeenskap en bevrediging. Die brode, 12 in totaal is verteenwoordigend van die stamme van Israel en is geplaas in twee rye van 6 elk. Hierdie brode is vars daar geplaas elke Sabbatdag. Die twaalf ou brode wat weggeneem is, was vir Aaron en sy seuns om te eet, met ander woorde vir die priesters. Hierdie brood, vir ons, wys na die voedsel/Woord van God vir die Nuwe Testament priesters of gelowiges. Ons word gevoed deur die Woord van God om geestelike voedsel te kry vir ons daaglikse lewe en ons geestelike groei. En wanneer ons, ons self voed met die Woord van God, is dit dan, dat ons rus en vrede vir ons siele ondervind sowel as om gemeenskap met God en ander gelowiges te hê.
 

Heb 5:12  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
 

Heb 5:13  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.
 

Heb 5:14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.
 

Voedsel word benodig om te kan groei, as ons nie eet nie sal ons nie groei nie, maar vir ons om te wil eet, moet ons honger wees. Dit mag dalk eenvoudig klink, maar daar is baie gelowiges wat nie honger na die Woord van God nie. Daar is baie Christene wat enige iets onder die son sal lees behalwe die Woord van God. Kom ons toets ons self ʼn bietjie, en ek is ook net so skuldig, hoeveel bladsye sogenaamde Christelike boeke lees ons in vergelyking met die hoeveelheid bladsye van die Bybel wat ons gedurende die selfde periode lees, baie, baie meer as wat ons die Bybel lees.

As ʼn persoon nie geestelik honger is nie beteken dit dat so ʼn persoon geestelik siek is en ʼn “dokter” nodig het – die dokter is Jesus – en so ʼn persoon moet dan op sy of haar knieë gaan en Hom om hulp vra.
 

Ons moet egter onthou dat wanneer ons kos eet moet ons dit goed “kou voor ons dit sluk en verteer” in ander woorde ons moet dink oor wat die Woord van God vir ons sê (en baie belangrik)in die lig van God se Woord self en nie wat ander se opinie van die Woord is of wat ons self op droom nie, want God se Woord verduidelik homself. Die verdere betekenis hiervan is dat ons die Woord moet inneem en dit uitvoer. Ons moet die Woord van God leef.
 

Ons moet dus die Woord lees, ons moet daaroor dink en God vra om dit aan ons te openbaar deur Sy heilige Gees en as ons werklik ernstig is om te leer van die Woord van God, sal Hy dit aan ons openbaar en ons sal verbaas wees oor die rykdom van Sy Woord wat voor ons ontvou.
 

Laastens was die brood genoeg vir al die priesters wat diens gedoen het en net so is die Woord van God ook genoegsaam vir ons vandag die Nuwe Testament gelowiges/priesters. Ons het niks meer nodig nie.
 

Num 11:8  Die volk het rondgeloop en dit versamel en in handmeule gemaal of in vysels gestamp, en hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke.

 

Hierdie spreek van die lyding van die Here Jesus, manna simboliseer Christus en die brood war die Woord van God is (Jesus – die Woord wat vlees geword het). Deur die fyngemaal van die manna, die water en die vuur (die lyding van Jesus), het Hy die Brood van die Lewe geword.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.