Die gawe van die skepping

God se vrygewigheid

Van meet af toe God die aarde geskep het, leer ken ons die ware hart van God. Nadat Hy die mens uit die stof van die aarde gemaak het, gee Hy letterlik sy eie asem aan die mens en skenk aan hom goddelike eienskappe. Trouens, Hy maak hom in sy eie beeld.

 

“Toe het God gesê: Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” Genesis 1:26

Daarna skenk God die skepping aan die mens met die opdrag om alles daarin ʼn naam te gee, daarvoor te sorg en besit te neem van die geskenk wat God aan hom gee. Terselfdertyd put Hy oneindige genot uit die geselskap van Adam en Eva, soos hy hulle genoem het. Al wat Hy van hulle vra is gehoorsaamheid.

 

Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.” Genesis 2:16-17

 

God gee sy volle seën aan die mens

God stel sy vertroue in die mens wat Hy geskep het met die opdrag om die aarde te ontgin en daaroor te heers.

 

Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.” Genesis 1:28

 

God se belofte van redding

In hierdie onselfsugtige daad van God, het God dalk in sy hart gehoop dat sy liefde beantwoord sou word. Ongelukkig slaag die mens daarin om die paradys deur sy vingers te laat glip deur ongehoorsaamheid. God kan dit egter nie oor sy hart kry om die mens af te skryf nie. Baie eeue later sou Hy sy grootste geskenk – die gawe van sy Seun – aarde toe stuur om aan sy geliefde kinders die ewige lewe te bied.

 

God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het … Johannes 3:16a

 

Gebed: God, in hierdie seisoen wanneer ons herinner word aan die U gawe aan die mensdom, leer ons om niks te vra behalwe ʼn rein hart en ʼn ruimhartige gees wat ons in staat sal stel om as kanale van u goedheid en genade te dien. Amen

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.