DIE VIER PORTRETTE VAN JESUS

Gen 49:17 Laat Dan ‘n slang wees op die weg, ‘n horingslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroorval

 

Ahiezer, hoof van die stam van Dan gedurende daardie tyd, wou nie dien onder die simbool van n slang as vaandel nie en kies die arend, “die vernietiger van die slang” as die nuwe simbool op die vaandel van Dan.

 

Die vier Wesens Voor die Troon van God

Eze 1:10 En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van ‘n mens; en al vier het die gesig van ‘n leeu gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van ‘n bees aan die linkerkant; ook het al vier die gesig van ‘n arend gehad.

 

Rev 4:7 En die eerste lewende wese was soos ‘n leeu, en die tweede lewende wese was soos ‘n kalf, en die derde lewende wese het ‘n gesig gehad soos ‘n mens, en die vierde lewende wese was soos ‘n arend wat vlieg.

 

Die Vier Uitsprake van Jesaja en Sagaria

Isa 40:10 Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.

 

Isa 42:1 Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.

 

Zec 6:12 en sê vir hom dit: So spreek die HERE van die leërskare: Kyk, daar kom ‘n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van die HERE bou.

Zec 12:8 In dié dag sal die HERE die inwoners van Jerusalem rondom beskut, en die struikelende onder hulle sal in dié dag wees soos Dawid, en die huis van Dawid soos ‘n hemelse wese, soos die Engel van die HERE voor hulle uit.

 

In hierdie vier beelde sien ons die vier aspekte van Jesus.

Die Arend – Jesus as Godheid.

Die Leeu – Jesus as Priester en Koning

Die Man – Jesus as Mens

Die Os – Jesus as Dienaar. (Suffering Servant)

Die Vier Evangelies

Mattheus skryf oor Jesus as Koning

Markus skryf oor Jesus as die Dienaar (Suffering Servant)

Lukas skryf oor Jesus as die Mens

Johannes skryf oor Jesus as God

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.