Doen die Bybel in drie sinne


Kos speel ’n groot rol in God se roete met mense. Jesus het nie ’n kans laat verbygaan om saam met mense te eet nie. Jean LeClerc sê tereg: “Jesus ate good food with bad people!” Rondom etenstafels het Hy sondaars met oop arms ontvang en hulle in die koninkryk van God ingeëet. Vra maar vir Levi in Lukas 5, of vir daardie sondige vrou van Lukas 7. Jesus se vreemde eetgewoontes het die godsdienstiges gedurig ontstel. Hulle kon dit nie vat dat Hy saam met sulke onrein mense eet nie. In elk geval, etenstafels is kosbare plekke om koninkryksdiens te doen.

Jesus was bereid om saam met enigiemand te eet. Hoekom doen sy volgelinge dit dan nie meer nie? Hoekom volg ons nie Jesus se instruksies in Lukas 14 deur ’n slag die armes, kreupeles, lammes en blindes te bederf met koningskos nie? Of om gedurig saam met twyfelaars, nie–gelowiges en vergetenes brood te breek nie? Hoekom is kos en kuiers nie deel van ons planne om die wêreld met Christus se goeie nuus te deurtrek nie? Hy was bereid om ’n hele dag lank saam met die twyfelende egpaar na Emmaus toe terug te loop net om hulle oë rondom ’n eenvoudige ete oop te maak (Lukas 24:13–35). Hoekom volg ons nie gereeld in sy voetspore en stap, gesels en eet mense terug op God se pad nie? Kom ons leer by ons Heer dat Lewe gebeur rondom etenstafels ook. Maar dan moet Jesus elke keer ons Eregas en Gasheer wees. Dan moet Hy mense op sy eie maniere hier ontmoet en nader trek met sy genade.

Bron:  ekerk.org