Ontdek ware vryheidPersoonlike beproewinge bemoedig ander
Dit was ook nie die laaste keer dat Beth na die Here moes draai vir genesing nie; sy en haar man, Keith, moes hulle aangenome seuntjie ná sewe jaar weer aan sy biologiese moeder teruggee toe sy hom opgeëis het. Beth het ook haar moeder aan kanker afgestaan en moes haar dogter bystaan wat aan ’n eet-steurnis gely het. Moore se gewilligheid om oor hierdie persoonlike beproewinge te praat, het talle vroue al gehelp om hulle uitdagings te bowe te kom.

’n Liefde vir Sy Woord
Dit was tydens haar ervaring as ’n Sondagskoolonderwyseres dat sy besef het haar Bybelkennis skiet te kort. Sy het vir ’n teologiese klas by die kerk ingeskryf met die verwagting dat dit uiters vervelig gaan wees, maar die kursusaanbieder het die klasse met soveel liefde vir die Skrif aangebied dat dit haar aangespoor het. “Ek het twee dinge gebid,” onthou sy. “Ek het gebid dat ek God meer as enigiets anders in my lewe sal liefhê, en dat ek ’n liefde vir Sy Woord sal ontwikkel.” En dit is presies wat Hy begin doen het.

Gewilde Bybelstudies
Met hierdie nuutgevonde honger na God se Woord het Beth Bybelstudiehandleidings begin skryf en met ander vroue gedeel. Toe-
nemende versoeke vir haar materiaal het daartoe gelei dat sy in 1995 Living Proof Ministries gestig het. Wêreldwyd geniet vroue van elke denominasie haar Bybel-studiereekse.
In haar gewildste Bybelstudieboek, ‘Breek Vry’, gebruik Moore haar persoonlike erva-ring ter verduideliking hoe gelowiges uit die valstrik van sonde en pyn verlos kan word en vreugde en vryheid in Christus kan beleef. Hier volg ’n uittreksel uit hoofstuk 1…
Jesaja 61:1-4: “Die Here het my gesalf om goeie nuus te bring vir arm mense. Hy het my gestuur om dié wat hartseer is, te troos, om vir die gevangenes vryheid aan te kondig, en vrylating vir dié in die tronk…Maar almal wat treur, troos Hy, die dag wanneer Hy vir dié wat in Sion treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer…”
As jy wonder of hierdie studie vir jou bedoel is, kyk net of jy in een van die kategorieë val. Dié studie is bedoel vir dié wat arm is, dié wat hartseer is, dié wat gevange gehou word. Is jou hart gebreek? Word jy deur iets gebind? Rou jy oor iets of iemand? Ervaar jy wanhoop? As daar enigiets in jou lewe is wat jou weghou van die oorvloedige lewe wat Christus Jesus jou wil gee, is hierdie studie vir jou.
Geen ander boek in die Bybel sê vir ons meer oor vryheid en die bevryding vir die gevangenes as Jesaja nie. Jesaja 9:3 verduidelik hoe God die juk van die gevangene breek: “God sal die kettings wat Sy volk vasbind en die sweep waarmee hulle geslaan is, stukkend breek. Hy sal maak net soos op die dag toe Hy Midian verslaan het.” God sal die juk wat so swaar op baie van ons druk, breek soos Hy die Midianiete se juk op Sy volk Israel gebreek het. Wat het gebeur toe God Midian verslaan het?
Blaai na Rigters 6:1: “Die Israeliete het weer begin doen wat verkeerd is in die oë van die Here.” Uit die woord “weer” kan ons sommer baie leer; ook ons moet “weer” bevry word. Ek het jare lank in die bande van my “weer” geleef. Ek was binne-in die put, dan weer vry, maar elke keer het ek maar weer in die put beland. “Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is…Daarom het God hulle sewe jaar lank aan die Midianiete onderwerp”. Sewe is die getal van voltooidheid. Dit kon dalk letterlik sewe jaar gewees het, maar vir ons vandag sê die Here: “Ek gaan jou net lank genoeg hieraan oorgee totdat jy na My om hulp roep en sê jy is nou klaar daarmee.”

Christene kan ook onderdruk word
Ek het aangeneem iemand wat in Christus is, is outomaties vry. Ek het egter ontdek dat wanneer die Bybel van gevangenes praat, dit meestal oor God se volk gaan, oor mense wat deur God vrygemaak is, maar wat weer in slawerny verval het. Wat is hierdie gevangenskap in ons lewe? Dit is enigiets wat jou keer om die volheid wat God vir jou beplan het, uit te leef.
Dit kan enige vorm aanneem – vrees…verslawing, minderwaardigheid…woede, ens. Kom ek vertel jou wat ons opsies is. Ons kan onder die juk gevange bly of ons kan vrygemaak word. God wíl jou vry maak. Al wat ek van jou vra, is: Gee God ’n kans. As daar dinge in jou lewe is waarvan jy vry moet wees, vra ek jou om Hom deur hierdie studie ’n kans te gee. Laat God jou denke vernuwe.

Doel van die onderdrukker
Kom ons keer terug na Rigters 6. Ons sien die doel van die onderdrukker is eerstens om ons onproduktief te maak…Elke keer as die Israeliete iets geplant het, het die Midianiete dit vernietig. Die Hebreeuse woord wat hier met ‘vernietig’ vertaal word, is ‘shahat’. Dit beteken ‘om te ruïneer’, ‘te verloor’, of ‘te vermors’. Die onderdrukkers het enige vrug van die Israeliete se arbeid geruïneer. Johannes 15:8 sê: “Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my dissipels is.” Nie ’n bietjie vrugte nie, baie vrugte. Jy moet vrugte in oorvloed dra. Wat staan in die pad hiervan? Onderdrukking.

Tweede doel: Om ons plat te slaan
Die tweede doel van die onderdrukker is om ons plat te slaan. Rigters 6:6 lui: “As gevolg van die Midianiete was die Israeliete totaal teen die grond. Die Israeliete het toe by die Here om hulp begin smeek.” Die Hebreeuse woord wat hier met “totaal teen die grond” vertaal word, is ‘dalal’. Dit beteken ‘om moedeloos te maak’, ‘om leeg te tap’…’om te misluk’. As die vyand jou laat dink jy is ’n mislukking, word jy onderdruk. As enigiets jou selfbewus en nie opgewasse vir jou taak laat voel nie, staan jy onder ’n juk van onderdrukking. Maar, ons gaan hierdie juk breek.

Soek jy skuiling of vryheid?
As ons nie vryheid soek nie, sal ons skuiling soek. Ons kan aangaan om soos gevangenes onder ’n juk te leef of ons kan na God toe draai en vrygemaak word. Die Midianiete het die Israeliete só sleg behandel dat hulle in grotte gaan wegkruip het. Gideon het in ’n parskuip koring uitgeslaan. Dit is glad nie die plek vir koring uitslaan nie. Die Midianiete het die Israeliete laat wegkruip. Dit is presies wat elke keer met ons sal gebeur. Die vyand se onderdrukking sal ons isoleer en verwoes. Selfs ons verhoudings met mense kan die vyand se vestings in ons lewe versterk. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie vriende hê wat die kettings in my lewe versterk nie.

Van swakkeling na magtige stryder
Lees nou Rigters 6:7-13. God sal verheerlik word wanneer Hy die onwaarskynlikste mense in magtige stryders verander. Ons voer elke dag ’n oorlog, en ons moet leer hoe om die goeie stryd te stry. Gideon het gesê: “Verskoon my, Meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasse. Ek is die onbelangrikste lid in my pa se familie”. Is dit wat ek en jy ook sê? Ons is te swak, te onbelangrik?
2 Korintiërs 10:4 sê ons het “die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig”. Daar is geen vesting van die vyand wat voor Sy krag kan staande bly nie. Ons moet net leer hoe om Sy krag en gevegstoerusting te gebruik. Dit is waaroor hierdie reis gaan: om te leer hoe om God se Woord te gebruik om elke vesting van die vyand in ons lewe af te breek.

Plaas dit op die altaar
Lees nou Rigters 6:17-24. Gideon het vir ’n teken gevra. Hy kon nie glo God het hom gekies om die volk te bevry nie. Jy sal nie ’n teken nodig hê wanneer hierdie reis verby is nie. Ek twyfel nie een oomblik dat Jesus Christus nié kragtig in my werk nie. Dit is die een waarheid waaroor ek en jy nooit hoef te twyfel nie. Net God kan ons vrymaak. Nadat Gideon sy twee te-kens ontvang het, het hy vir die Here ’n altaar gebou.
Wat ons ook al op die altaar neersit, sal God volkome aanvaar. Niks waaraan ons so vasklou, is die moeite werd nie. God sal jou seën wanneer jy dit opoffer. Hoe moeilik dit ook al vir jou sal wees, offer alles wat jy in God se plek geplaas het. Wanneer ons hierdie dinge op die altaar neersit, sal God self die vuur stuur. Ek hoop jy het die humor in vers 23 raakgesien. Die Here het vir Gideon gesê: “Dit is alles in orde. Moenie bang wees nie! Jy sal nie sterf nie!” Ons slawerny, die kettings wat ons boei, sal ons nie doodmaak nie, al dink ons soms so.

Die doel is ’n lewe in oorvloed
Die doelwit van hierdie reis is nie om jou dood te maak nie, maar om jou vry te maak sodat jy die lewe in oorvloed kan leef. Moenie bang wees vir wat hierdie reis jou gaan kos nie. Wees eerder bang dat jy sal misloop wat God vir jou wil gee. God kom nie na jou toe om jou dood te maak nie, maar om jou die lewe in oorvloed te gee. Soms besef ons eers hoe onderdruk ons was wanneer ons werklik vrygemaak is.
Dit is tyd vir ’n waaghalsige ontsnapping. Watter soort toekoms wil jy hê? Wil jy oud word en onder jou juk sterf? Of wil jy vry wees? Vandag is die dag. Die dag van God se guns. Die dag om vry te wees.

BETH MOORE is ’n outeur, evangelis en Bybelleraar. Hierdie is ’n uittreksel uit haar boek, ‘Breek Vry’. Vir meer inligting oor Beth en Living Proof Ministries, besoek www.lproof.org

Bron: juig.co.za