Druk op die jeug

 

Oortuig van sonde
Ek het die winkel in gehaas met my kop omlaag sodat niemand my van die straat af kon herken nie. Toe ek die grafiese foto’s op die tydskrifte op die rakke sien, het ek amper flou geword van ’n kombinasie van adrenalien, vrees, naarheid en skuldgevoelens. Ek het ’n dun, goedkoop tydskriffie gekoop en letterlik by die plek uitgehardloop.
Toe ek uitkom, het my oog op ’n bufferplakker geval wat ek ’n paar maande gelede op my motor geplak het, ná besluite wat ek tydens ’n Baptiste-jeugvergadering geneem het. Dit het gelui: “Die verskil in my is Jesus.” Skielik het ek nog sieker op die krop van my maag gevoel. Ek was reeds van my seksuele sonde oortuig; nou het ek besef ek is ’n huigelaar. Ek wou net van daardie plek af wegkom. Voordat die dag verby was, was die tydskrif wat ek gekoop het, in die vullisdrom. Ek het ellendig gevoel.
’n Paar dae later, terwyl ek op ’n warm dag besig was om die gras te sny, het ek oor ’n Bybelvers nagedink wat ek al baie keer in die kerk gehoor het. Ek het nie die verwysing geken nie, maar ek kon die vers in my kop parafraseer. “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.” Matt 7:13-14.

Die breë en die smal weg
Ek het nog nooit tevore ’n visioen beleef nie, maar op daardie oomblik kon ek ’n vurk in die pad voor my sien. Ek het geweet dat ek ’n kruispad nader. Ek kon óf ’n toegewyde Christen wees, óf ek kon kies om ’n lewe van kompromie te leef. God was besig om my te wys dat ek die smal weg moet kies voordat ek verder enige tree in die verkeerde rigting neem. Ek is deur ’n skrikwekkende besef van die vrees van die Here oorweldig, maar ek het dit ook as Sy be-skermende liefde ervaar. Binne ’n paar dae het ek my lewe aan die heerskappy van Christus oorgegee. 
Ek het hierdie verhaal met ’n groep studente gedeel wat ek by ’n Christelike kollege toegespreek het. Ek het geweet dat baie van hulle ook voor ’n geestelike kruispad staan. Ek het ook geweet dat hulle in die hedendaagse kubersekswêreld nie meer na volwasse boekwinkels hoef te gaan om pornografie in die hande te kry nie. Die stem wat my in 1976 na die middestad van Atlanta gelok het, het nou selfs skaamteloos en aanvallend geword, deur pornografie 24/7 op die web, TV en selfs selfone beskikbaar te stel.

Bid vir die Millenniumgenerasie
Die jongmense van vandag (11-29) – die sogenaamde Millenniumgenerasie* is voortdurend onder aanslag van versoekings wat kinders in die 1970’s glad nie mee te doen gekry het nie. Die stryd om ’n generasie vir Christus te behou, is hewig. Gesinne is in ’n gemors. Baie kinders is vaderloos. Die media het ons sedelike waardes binne ’n paar jaar geheel en al herskryf. Onverskillige en geleentheidseks word as ’n ‘normale’ tydverdryf onder 14-jariges beskou. Baie tieners het geen blootstelling aan die Evangelie nie; dus is die kanse maar skraal dat hulle ’n Bybelversie uit hulle kinderdae sal onthou of die prik van ’n skuldige gewete sal voel, soos ek jare gelede ervaar het.
Dit is hoekom ek my lewe aan gebed wy vir ’n geestelike herlewing onder die jonger generasie. Die duiwel het vandag se jeug opgeëis, maar dieselfde God wat onheil in my lewe afgeweer het, kan dit ook in hulle lewens doen.

*Millenniumgenerasie: word gedefinieer as die kinders van die ‘Baby Boomers’, gebore ná 1980 – 2000. Hulle is neo-liberaal in hulle politieke en godsdienstige beskouings, en is tegnologies kundig. 

J. LEE GRADY het vir 11 jaar lank as redakteur van Charisma Magazine gedien en is tans ’n medewerker by die tydskrif. Jy kan hom op Twitter vind by: leegrady.

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.