Hoe Die Media Jou Kinders Seksualiseer

Onrusbarende voorbeelde
’n Tekenaar se ‘naughty and nice’- advertensie het Christina Aguilera geklee as ’n skoolmeisie met vlegsels uitgebeeld, haar hemp oopgeknoop terwyl sy aan ’n suigstokkie lek. Bratz- en Barbiepoppe word verkoop in geseksualiseerde klere soos minirokkies, visnetkouse en veertjie-boas. Daar word slagspreuke soos ‘wink, wink’ op deurtrekkertjies vir sewe- tot tienjariges gedruk. T-hempies vir meisies vertoon slagspreuke soos ‘hot chick’ en ‘boyfriend material’.

Die boodskap in die media
Meisies ontvang herhaaldelik hierdie boodskap dat: Hoe ‘hot’ of ‘sexy’ hulle lyk, is wat van belang is. Dit word op televisie en op die internet vertoon. Jy hoor dit in lirieke en sien dit in musiekvideos. Jy sien dit in rolprente, elektroniese speletjies en in klerewinkels. Dit is ’n kragtige boodskap.
Die meeste van ons is bekommerd oor die mate waartoe pornografie elke faset van die samelewing binnedring; tog moet ons net so bekommerd wees oor die uitbeelding van meisietjies en vroue as koketterige seksobjekte wat die pornografie- en prostitusiebedrywe aanvuur.

Meisies in gevaar
Navorsing wat deur die Amerikaanse Psycological Association Task Force gedoen is, verbind seksualisering met drie van die algemeenste geestesgesondheidsprobleme van meisies en vroue: eetversteurings, lae selfbeeld en depressie. Gereelde blootstelling aan media-beelde wat meisies seksualiseer, het ’n uitwerking op hoe meisies vroulikheid en seksualiteit beskou. Meisies wat meer ge-reeld van hoofstroommedia gebruikmaak, neig om seksuele stereotipes wat vroue as seksuele objekte uitbeeld te aanvaar. Hulle plaas ook seksuele aantreklikheid in die middelpunt van hulle persoonlike waarde. Waarom het ouers hierdie seksueel onsedelike boodskappe wat aan hulle kinders bemark is, sonder teenstand aanvaar? Is ons dalk soos die spreekwoordelike padda wat in die stadig warmwordende pot water nie opgemerk het hoe onsedelik ons samelewing geword het nie? Het ons versuim om God se Woord te bestudeer en te gehoorsaam?

God se Woord
Wat sê God se Woord? ’n Vrou is allereers waardevol omdat sy na Sy beeld geskape is. ‘blywende skoonheid’ spruit uit ’n “sagmoedige en stille gees” 1 Petrus 3:4. “Uiterlike skoonheid hou nie, ’n mooi voorkoms is nie alles nie; as sy die Here dien, dán verdien ’n vrou om geprys te word.” Spreuke 31:30. Om Bybelse kinderjare terug te bring in ’n wêreld wat vroulikheid afkeur, moederskap gering ag en die skoonheid van ’n ware vrou van God afkraak, moet ons die moed hê om te glo dat die Bybelse visie vir meisies ’n pragtige visie is. Dit is ’n visie vir reinheid en tevredenheid, vir geloof en vasberadenheid, vir entoesiasme en vlytigheid, vir erfenis en die huis, en vir vreugde en vriendskap. Dit is ’n visie so helder en wonderlik dat dit vrymoedig verkondig moet word.

Wat jy kan doen
Leer jou dogter dat haar waarde lê in wie sy in Christus is, eerder as hoe sy lyk. Help haar om in te sien dat die beelde van vroue in die media gewoonlik onrealisties is. Moenie klere vir jou kinders koop wat seksuele konnotasies of slagspreuke het nie. As jy nie van ’n televisieprogram, CD, video, jeans, of ’n pop hou nie, sê waarom nie. ’n Gesprek met jou kind sal baie meer effektief wees as om bloot net te sê: “Nee, jy kan dit nie koop, of daarna kyk nie.” Ondersteun veldtogte, maatskappye, en produkte wat positiewe beelde van meisies uitdra. Lê ’n klagte by vervaardigers, adverteerders, televisie- en rolprentvervaardigers en by winkels wanneer hulle produkte meisies seksualiseer.

Bring Bybelse kinderjare terug
Ouers moet hulle seuns leer om meisies as vriende en susters in Christus te waardeer, eerder as seksuele objekte. Onthou, jou kinders sal hoe jý aantrek, namaak en sal kyk waarna jy kyk. Watter voorbeeld stel jy vir jou kinders? Kom ons bring Bybelse kinderjare terug. Voeg asseblief jou stem by Africa Christian Action deur te bid en saam te werk vir geregtigheid, regverdigheid en waarheid in Suid-Afrika. “Wie staan by my teen dié wat my leed aandoen? Wie help my teen mense wat my veronreg?” Psalm 94:16. 

HOE ADVERTEERDERS TIENERS TEIKEN

Die stroom hipergeseksualiseerde beelde waaraan seuns en meisies daagliks blootge-stel word, maak hulle God-gegewe gewete ongevoelig; moedig selfsugtigheid en wellus aan; en hervorm hulle seksuele begeertes en optrede op onsedelike, gevaarlike en selfs gewelddadige wyses. In ’n artikel, ‘Groomed to Consume Porn: How Sexualized Marketing Targets Children’, som Maggie Hamilton op hoe adverteerders tieners teiken:

 

 • Die metodes wat korporasies gebruik, is dieselfde as dié wat deur pedofiele  gebruik word om op niksvermoedende kinders toe te slaan, omdat hulle die kinders nougeset vir hulle eie oogmerke voorberei
 • Soos die seksuele oortreders, teiken korporasies hulle produkte op jong mense deur voor te gee dat hulle hulle vriende is
 • Hulle bied geskenke aan
 • Hulle vlei die kinders en praat met hulle in hulle ‘eie’ taal
 • Hulle verseker kinders dat die korporasie hulle ‘verstaan’
 • Hulle gebruik doelbewus geseksualiseerde inhoud omdat hulle weet hoe onweerstaanbaar seksuele materiaal kan wees
 • Hulle werk daaraan om afstand tussen ’n kinderslagoffer en sy/haar ouers te bewerk-stellig, wat die kind geïsoleer en kwesbaar laat
 • Mediakritikus, professor Mark Crispin Miller, stel dit so: “Die amptelike wêreldbeskouing van advertering is dat jou ouers irritasies is, onderwysers is vaalsiele en idiote, outoriteits-figure is belaglik, en niemand kan kinders verstaan behalwe die korporatiewe borg nie
 • Geseksualiseerde inhoud word so algemeen onder vervaardigers van tienerprodukte aangetref dat die meeste van ons glad nie eers daaraan dink nie
 • Wat ’n dekade gelede ondenkbaar sou wees, het vinnig ’n integrale deel van tienerlewens geword
 • Wanneer ’n kind in ’n ‘giftige’ seksuele omgewing grootword, is betrokkenheid by pornografie die natuurlike volgende stap.


TARYN HODGSON is die internasionale koördineerder van Africa Christain Action en is die medeskrywer van ‘Porndemic. How the Pornography Plague Affects You and What you Can do About it.’ Sy is beskikbaar as spreker by skole en jeuggroepe oor hierdie kwessies. Vir inligting: info@christianaction.org.za


Bron:www.juig.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Druk op die jeug

 

Oortuig van sonde
Ek het die winkel in gehaas met my kop omlaag sodat niemand my van die straat af kon herken nie. Toe ek die grafiese foto’s op die tydskrifte op die rakke sien, het ek amper flou geword van ’n kombinasie van adrenalien, vrees, naarheid en skuldgevoelens. Ek het ’n dun, goedkoop tydskriffie gekoop en letterlik by die plek uitgehardloop.
Toe ek uitkom, het my oog op ’n bufferplakker geval wat ek ’n paar maande gelede op my motor geplak het, ná besluite wat ek tydens ’n Baptiste-jeugvergadering geneem het. Dit het gelui: “Die verskil in my is Jesus.” Skielik het ek nog sieker op die krop van my maag gevoel. Ek was reeds van my seksuele sonde oortuig; nou het ek besef ek is ’n huigelaar. Ek wou net van daardie plek af wegkom. Voordat die dag verby was, was die tydskrif wat ek gekoop het, in die vullisdrom. Ek het ellendig gevoel.
’n Paar dae later, terwyl ek op ’n warm dag besig was om die gras te sny, het ek oor ’n Bybelvers nagedink wat ek al baie keer in die kerk gehoor het. Ek het nie die verwysing geken nie, maar ek kon die vers in my kop parafraseer. “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.” Matt 7:13-14.

Die breë en die smal weg
Ek het nog nooit tevore ’n visioen beleef nie, maar op daardie oomblik kon ek ’n vurk in die pad voor my sien. Ek het geweet dat ek ’n kruispad nader. Ek kon óf ’n toegewyde Christen wees, óf ek kon kies om ’n lewe van kompromie te leef. God was besig om my te wys dat ek die smal weg moet kies voordat ek verder enige tree in die verkeerde rigting neem. Ek is deur ’n skrikwekkende besef van die vrees van die Here oorweldig, maar ek het dit ook as Sy be-skermende liefde ervaar. Binne ’n paar dae het ek my lewe aan die heerskappy van Christus oorgegee. 
Ek het hierdie verhaal met ’n groep studente gedeel wat ek by ’n Christelike kollege toegespreek het. Ek het geweet dat baie van hulle ook voor ’n geestelike kruispad staan. Ek het ook geweet dat hulle in die hedendaagse kubersekswêreld nie meer na volwasse boekwinkels hoef te gaan om pornografie in die hande te kry nie. Die stem wat my in 1976 na die middestad van Atlanta gelok het, het nou selfs skaamteloos en aanvallend geword, deur pornografie 24/7 op die web, TV en selfs selfone beskikbaar te stel.

Bid vir die Millenniumgenerasie
Die jongmense van vandag (11-29) – die sogenaamde Millenniumgenerasie* is voortdurend onder aanslag van versoekings wat kinders in die 1970’s glad nie mee te doen gekry het nie. Die stryd om ’n generasie vir Christus te behou, is hewig. Gesinne is in ’n gemors. Baie kinders is vaderloos. Die media het ons sedelike waardes binne ’n paar jaar geheel en al herskryf. Onverskillige en geleentheidseks word as ’n ‘normale’ tydverdryf onder 14-jariges beskou. Baie tieners het geen blootstelling aan die Evangelie nie; dus is die kanse maar skraal dat hulle ’n Bybelversie uit hulle kinderdae sal onthou of die prik van ’n skuldige gewete sal voel, soos ek jare gelede ervaar het.
Dit is hoekom ek my lewe aan gebed wy vir ’n geestelike herlewing onder die jonger generasie. Die duiwel het vandag se jeug opgeëis, maar dieselfde God wat onheil in my lewe afgeweer het, kan dit ook in hulle lewens doen.

*Millenniumgenerasie: word gedefinieer as die kinders van die ‘Baby Boomers’, gebore ná 1980 – 2000. Hulle is neo-liberaal in hulle politieke en godsdienstige beskouings, en is tegnologies kundig. 

J. LEE GRADY het vir 11 jaar lank as redakteur van Charisma Magazine gedien en is tans ’n medewerker by die tydskrif. Jy kan hom op Twitter vind by: leegrady.

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Ouerskap

 

Job 1 : 1 – 5
1 In die land Us was daar ‘n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy.
2 Hy het sewe seuns en drie dogters gehad
3 en was ook die eienaar van sewe duisend stuks kleinvee, drie duisend kamele, vyf honderd paar trekosse, vyf honderd donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man.
4 Sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle drie susters genooi om saam met hulle fees te vier.
5 Ná so ‘n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig, en vroeg die môre het hy vir hulle almal ‘n brandoffer gebring, want, het Job gesê: miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Job het dit elke keer gedoen.
 

Hier lees ons van Job wat sy kinders se belange op die hart gedra het. Ek wil net so een en ander uit hierdie gedeelte haal oor Job as pa.

1. Job het so baie vir sy kinders se geestelike welstand omgegee, dat daar staan dat hy elke keer na partytjies hierdie reinigingsaksie uitgevoer het.
2. Job het sy kinders hulle genietinge toegelaat, maar hy was deel van hulle lewens, ook in hulle sosiale lewe.
3. Job was ‘n baie welgestelde man, maar het tyd gemaak vir sy kinders.
4. Job het sy kinders te lief gehad om hulle aan hulle eie genade oor te laat.
5. Job het seker gemaak dat hy alles moontlik doen vir hulle geestelike welstand.
 

Hoe vorder óns as ouers? Wat laat ons na in ons kinders? As iemand sou sê jou kind is nes sy pa, sal dit vir jou ‘n kompliment wees of nie?

Spr 17 : 6 “Kleinkinders is vir oumense ‘n trots; vaders is vir hulle seuns ‘n sieraad” Volgens die HAT is ‘n sieraad: “Voorwerp van edel metaal; ‘n verfraaiing; iemand wat uitblink; iets eervol.” Ja jitte, iemand wat uitblink – deesdae is die enigste blink wat ons kinders sien, die feit dat ons skitter in ons afwesigheid. Die gemiddelde kind, het net 10% van ‘n pa. Want die werk het 90%.

Spr 20 : 7 “Wie reg doen, en eerlik lewe, met sy kinders gaan dit goed.” Wat sien ons kinders by ons? Hoor hulle hoe jy ‘n ‘deal’ gekook het? Of suggestiewe taal uit jou mond uit? Of dalk so ‘n dubbele standaard. Nou só en by die kerk só?

Spr 29 : 17 “Gee jou seun ‘n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom, hy sal jou baie vreugde verskaf.” Nou vra ek jou in die lig van hierdie teks: kan jy jou Maltees oor e-pos leer om deur ‘n hoepel te spring? Of ‘n papegaai ‘n deuntjie leer fluit per SMS? Net so min kan jy jou kind ‘n opvoeding gee as jy nooit daar is nie. Dan leer hy die waardestelsel van die dagmoeder, onderwyseres, bediende, en dan uiteindelik van sy vriende. Al gehoor van kwaliteit tyd? Glo jy daaraan?

Hoe is ‘n steak in die restourant, perfek gaar gemaak, gegeur, supersag, rypgemaak, volmaak voorberei – en dis so groot soos ‘n vuurhoutjieboksie? Dis wat ons doen met ons kinders as ons hulle kwansuis kwaliteit-tyd gee. Hulle word ouerloos groot, en hulle is nie eens weeskinders nie. Baie van ons probeer om ons kinders te “koop” met te veel geld – dan het hulle darem iets van ons lang ure by die werk – skrikwekkend, nè!
 

1 Kor 13 – vir pa’s.
“Al sou ek die mooiste huis in die buurt hê en met die duurste BMW ry, maar my vrou en kinders geniet nie die weelde van my teenwoordigheid nie, dan is ek so waardeloos soos ‘n bankkrediet met ‘n nulbalans.

Al het ek die gawe van woorde sodat ek ‘n direksie met my argumente kan swaai, of skares na my preke kan laat stroom, en ek het nie die liefde om na my kinders te luister nie, doen ek meer kwaad as goed.

Al ken ek die geheimenisse van die Beurs en die Reserwebank, en al besit ek al die kennis van rugby- en krieketreëls, en al het ek al die geloof dat ons hierdie land met gebed kan verander, maar ek het nie die liefde om my kinders die gevare van baie geld te leer, langs die baan te staan as hulle speel of hulle te leer bid nie, dan het ek niks bereik nie.

Al gee ek ‘n dubbele tiende vir die armes, en al beroem ek my dat ek in elke liefdadigheidsraad op my dorp dien en vakansies my gesondheid opoffer om in malariagebiede sendingwerk te doen, en ek is te moeg om saans vir my kinders boeke te lees of naweke in die veld te gaan stap, baat dit my alles absoluut niks.

‘n Pa wat liefhet, is geduldig met kinders wat sukkel met wiskunde,
‘n Pa se liefde is vriendelik met ‘n kind wat nie wil rugby speel nie,
hy is nie afgunstig op pa’s met slimmer en mooier kinders nie,
hy is nie grootpraterig en verwaand oor sy kinders se prestasies nie,
‘n Pa se liefde handel nie onwelvoeglik met die ma van sy kinders nie,
soek nie sy eie belang sodat sy huismense laaste kom nie,
is nie liggeraak en nukkerig as ‘n kind bietjie ekstra aandag soek nie.
‘n Pa wat sy kinders liefhet, hou nie boek van hulle foute en peper hulle nie met verwyte nie.

‘n Pa verbly hom nie oor ‘n kind se foute met:
“Ek het jou gewaarsku maar jy wou nie luister nie”
Hy is verheug as hy sy kinders die waarheid hoor praat – selfs tot hulle eie nadeel.

Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek,
in hulle glo,
die beste vir hulle hoop,
en hulle kleredrag, klaery en kritiek verdra.
 

‘n Opregte drukkie en ‘n intieme gesprek van ‘n ouer bly lank in ‘n kinderhart. Maar die preek of toespraak wat ek liewer in die tyd wou skryf sal oormôre weer vergeet wees.
Vandag se noterings op die aandelemark is volgende week niks werd nie.
In die lig van die Volmaakte wat kom, word al my kennis en besittings gerelativeer.

Toe ek ‘n jong man was, was ek gesteld op my voorkoms, my motor en my geleerdheid,
maar noudat ek ‘n pa geword het, wil ek graag my kinders met liefde, balans en geloof grootmaak.
 

Nou kyk ek nog vas teen rebelse tienergesigte,
maar eendag as hulle groot is,
sal hulle verstaan wat ons hulle wou leer,
en wat God ons almal leer.
 

En nou:
Geduld, aanmoediging en liefde bly,
Maar die waardevolste hiervan is onvoorwaardelike liefde!”

Sjoe, is hierdie nie so waar nie. Hoe kan ons kinders heel agter staan teenoor alles anders? Dis eers wanneer ouers ‘n kind aan die dood afstaan, dat hulle besef wat die kind beteken het. ‘n Pa sê eendag dat hy so wens sy kind se kamer is deurmekaar, en sy huiswerk en skool punte nie heel bo in die klas nie, en die kind is tog net so ‘n bietjie rebels. Maar nou is die kind dood, en al sy lang ure by die werk het gemaak dat hy sy kind se lewe gemis het.

Bid vir jou kind, maar moenie bid vir dinge wat jy self moet doen nie.

Dis sinneloos.

DOEN wat jy moet doen!

Bron:  heuning.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.