Duisend Bid Vir Herstel

Die 2016 Karoo Mighty Men Konferensie (KMMC) het onlangs weer in Middelburg plaasgevind.  Dit was ’n naweek waartydens verhoudings op die horisontale en vertikale vlak herstel, hernu of vir die eerste keer geskep is en 2 000 mans tot bekering gekom het.

Dr. Arno van Niekerk, die spreker vir die Vrydagaand, het met ’n swaard en skild in die hand op die verhoog verskyn met sy tema – Mighty Men Arise!  

 

KMMC moet SA beïnvloed

Hy het beklemtoon dat die MMC ’n uitwerking in die land moet hê en dat dit nie bloot by die opwinding en inspirasie van die naweek kan bly nie.  Dawid se magtige stryders het in die krag van God verbasende dade vermag en dr.  Van Niekerk het die MMC-manne uitgedaag om soos Dawid se dapper stryders in die krag van God vir waarheid te staan, met die Woord (die Swaard) sentraal in elkeen se lewe.

Dr.  Van Niekerk het ook met sy arm om pastoor Africa Mhlope verklaar dat hierdie man sy broer is en dat hulle die Here saam dien – dat daar geen plek vir rassisme in Suid-Afrika is nie.  Een van die swart Christene het ná die tyd vir Arno gesê dat hy nog nooit ’n wit man so eerlik oor rassisme hoor praat het nie.

Versoening en trane

Saterdagoggend was Josua Lwere, die hoofpastoor van Grace Assembly Church in Kampala, aan die woord.  Hy het Jaffar Amin, die seun van Idi Amin, aan die gehoor bekendgestel.  Jaffar is betrokke by versoeningsbediening in Uganda waar hy na dorpies gaan en namens sy pa slagoffers om vergifnis vra vir die vergrype wat tydens Idi Amin se bewind plaasgevind het.  

Pastoor Lwere het oor versoening gepraat en die noodsaaklikheid om eerlik te wees – dat rassekwessies hanteer moet word sodat genesing in ons land kan plaasvind.  Op sy uitnodiging het diegene in gebroke verhoudings na vore gekom, of dit nou tussen pa’s en seuns was of tussen swart en wit.  Manne, swart en wit, het ’n kosbare tyd van genesing en versoening ervaar, met mans wat in mekaar se arms gehuil het.

Bid vir gesonde gesinne en gemeenskappe

Pastoor Louis Els het Saterdagaand oor die koninkryk gepraat en Sondagoggend was oom Angus aan die woord met ’n boodskap oor die noodsaaklikheid van gesonde gesinne.  

Met Jannie Moolman wat ’n wit vlag op die verhoog gewaai het, het duisende manne gekies om “oor te gee” en hulle lewens ten volle in die Here se hand te plaas en beheer aan Hom te oorhandig.

Mag die invloed van hierdie naweek ’n daadwerklike verandering in die verhoudings in gesinne, gemeenskappe en die Suid-Afrikaanse samelewing tot gevolg hê!

 

Bron:juig.co.za