Dwaalpredikers beledig Kerk en teoloë openlik

Ook word daar deur hom beweer dat die kerk vals lering oor die eintyd verkondig en dat die wederkoms van Jesus reeds in die jaar 70nC plaasgevind het. Hy het ook in Mei 2011 weer soortgelyke geskrifte gepubliseer in die Vaal Weekblad. 

Gelowiges moes ook nog onlangs verwar word deur ‘n ander voorspelling van die Wederkoms op 18 Mei en die einde van die Aarde op 21 Oktober 2011. Wie is nou op die dwaalweg, die kerk of die dwaalpredikers? 

Die Preteriste is is maar ‘n baie klein persentasie van Christengelowiges in die wêreld, maar net een siel op die dwaalspoor is een te veel. Ongelukkig gebruik hulle net sekere skrifgedeeltes en verklaar dat al die profesieë reeds vervul is. 

Dit wil voorkom of die Christelike Kerk swyg. Is daar dan geeneen van ons bekende teoloë wat kans sien om die dwaalleer te ontrafel vir dit wat dit is nie? Daar kom geen stem na vore vanuit die geledere van ons teoloë nie!. My versoek aan die pers is: Gee ons, die Christen-gelowiges ook ‘n regmatige geleentheid om op te staan vir God se waarheid en dit te verdedig soos wat dit in die volle skrif geopenbaar word.

Bron: http://www.rapport.co.za/MyRapport/Briewe/Dwaalpredikers-beledig-Kerk-en-teoloe-openlik-20110702 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.