Een-Saam


 

Die gemene delers in hierdie leegte is identiteit en self-waarde (dignity).

Met wie is die EEN-saam?

Henry Nouwen het geglo, na aanleiding van sy interpretasie van Jesus se afsondering in die woestyn, dat ons versoekings dieselfde as Jesus s’n sal wees. Die versoeking om een te wees met dit wat ons het, dit wat ons doen, en wat ander van ons dink.

Wanneer ons een word met dit wat ons het, doen of wat ander van ons dink, dan word ons hierdie einste dinge waarmee ons identifiseer. Thomas Merton het dit die vals self genoem.

Dan word ek vervreem van myself. Die pyn om nie by myself te wees, en te wees wie ek nie regtig is nie.

Die ekstrovertiese kultuur waarvan ons deel, help ook nie om hierdie leegte te vul nie. Ervarings is reeds “versadig” voordat dit eers ten volle ervaar kon word. Douglas Rushkoff stel dit so, “This is the moment we’ve been waiting for, but we don’t have any time in which to live it”. Ons word gedurig uit onsself getrek.

Paul Tillich het gereken dat eensaamheid ‘n gawe is en dat die oplossing van eensaamheid binne afsondering lê:“Loneliness” expresses the pain of being alone. And it has created the word “solitude” to express the glory of being alone. Ons behoefte om ons teen eensaamheid te beskerm word uitgedruk in ons skaamte. Ons is gewoonlik skaam wanneer ons dieper self, verstand of liggaam ontbloot word. Net soos Adam en Eva, strewe ons om altyd ons naaktheid weg te steek.

Voor die SAAM moet daar eers EEN wees.

Doen jouself ‘n guns. Gaan sit vir ‘n halfuur in stilte. Neem jou foon of bandopnemer en neem al die gedagtes wat jy dink op. Na ‘n halfuur, luister daarna. Jy sal die geraas en pyn van diskonneksie voel wat die ego met leë beloftes deur goed, titels en reputasie beloof.

Om weg te loop van hierdie stem(me) is ons genesing.

Deur onsself te vind kan ons ander vind, en betekenisvol saam met ander leef. Parker Palmer praat van ‘n ‘community of solitudes‘ – die veiligste plek op aarde…

Jesus se laaste woorde is bemoedigend: ‘Ek is MET jou’. Hy het nie gedink aan kerke, kommentare of komissies nie, want selfs dit kan my vervreem van myself. Hy het gedink aan bekering (beteken letterlik om ‘n nuwe kop te kry), waar ek gestroop word van al die gedagtes wat my wegvoer van die Christus wat reeds in my woon.

Bron:  http://www.invia.org.za/profiles/blogs/een-saam

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.