Ek dra hoop uit

4.       Laat die Gees toe om die voorbeeld van Christus jou hoogste motivering te maak, om ‘n draer van hoop na ‘n stukkende wêreld te wees.

5.       Laat die Gees-geïnspireerde-Skrif vir jou en ander standvastigheid en bemoediging bied. 

6.       Laat die Gees vir jou ‘n gesindheid van eengesindheid onder mede-Jesus-mense bewerk.

7.       Laat die Gees jou vul met lof aan ons enigste Bron van hoop, op so ‘n wyse dat ander Hom in jou kan sien.

8.       Laat die Gees toe om alle vooroordele teenoor alle ander mense te verwyder, want Christus aanvaar jou onvoorwaardelik.

9.       Laat die Gees van jou ‘n dienaar maak in belang van sy koninkryk, en nie jou eie koninkryk nie.

10.   Laat die Gees jou ‘n draer maak van die beloftes van hoop wat oor geslagte heen oorgedra is met ‘n vaste sekerheid in die Bron van hoop. 

11.   Laat die Gees vir jou egte vreugde gee in die uitdra van hoop. 

12.   Mag die Gees jou vul met ware Goddelike vrede, omdat jy ‘n draer van hoop is. 

Werk saam met die Gees om waarlik ‘n draer van hoop te wees!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.