God draai prentjies om!

Milanie Vosloo

 

Naomi het hierdie kleinkind met soveel liefde versorg asof hy haar eie kind was. Die buurvroue het toe gesê: “Uiteindelik het Naomi weer ‘n seun!” Rut 4:16-17a

 

Dis darem maar wonderlik hoe God die prentjies van mense se lewens teken! Soms lyk dit mos of daar stukkies van die legkaarte van ons lewes verlore is en of ons lewensprente maar net nie sin maak nie! En dan … op ’n dag plaas ons getroue God onverwags weer ’n ánder stukkie in die plek van die weg geraakte deel. En dan word gebroke lewens verrassend heel.

                                                                                                                            

Soos die Naomi-verhaal. Ons lees hoe sy haar man en albei haar seuns in die kwessie van ‘n paar jaar verloor het. Alleen en sonder ‘n heenkome trek sy na haar tuisland terug. En dis hier waar God haar prentjie begin heelmaak toe Rut, haar skoondogter met Boas trou. Dis dan wanneer ons lees hoe Ouma-Naomi se prentjie radikaal verander toe sy met haar kleinkind op haar skoot sit. Toe sy weer ‘n seun het … gelukkig is.

 

Ons aanbid ‘n God van Hoop wat die onmoontlike kan doen, enige situasie kan verander en die slegste omstandighede in ‘n wonderlike nuwe lewe kan verander. Ons aanbid ’n heelmaak-God wat stukkende lewens weer nuut kan maak.

 

God werk elke dag aan jou prentjie – selfs wanneer dit voel of alles nie heeltemal in plek is nie. Vertrou Hom daarmee. Onvoorwaardelik.

 

Here, dankie dat U die Een is wat my legkaartlewe bou. En dat U presies weet wat U doen!   

 

Net soos jy is – uitgegee deur CUM

Bron:ekerk.org

Hoe Moet Ons Hulle Eer?

Dit sou soveel makliker gewees het as God net van ons verwag het om ons ouers te eer as hulle gaaf, vriendelik en liefdevol is, maar die opdrag van Eksodus 20:12 is: “Eer jou vader en jou moeder,” punt.

Efesiërs 6:1 beveel ons om hulle te “gehoorsaam”. Daar is baie verwonde en beskadigde mense wat dit byna onmoontlik vind om hierdie gebod te gehoorsaam. Moet ons ouers wat ons mishandel en afkraak steeds eer en gehoorsaam? Waar trek ons die streep?

Innerlik geknak

Mishandeling kom in baie vorms voor. ‘n Kind kan grootword waar daar aan al sy fisieke behoeftes vir kos en klere voorsien word, maar nie aan die belangrikste behoefte – die behoefte aan liefde en goedkeuring nie. Hy is nooit fisiek aangerand nie, maar elke jaar verdor sy siel verder, soos ‘n plant wat verdor sonder reën; desperaat vir die geringste demonstrasie van liefde. Uiteindelik groei hy tot volwassenheid; alles blyk normaal te wees, maar hy is innerlik geknak deur sy ouers se onverskilligheid teenoor hom.

’n Kind kan ook op ’n jong ouderdom geknak word – selfs al word hy nie fisiek mishandel nie – deur voortdurend te hoor dat hy hopeloos en lomp is. Daar word smalende opmerkings gemaak oor alles wat hy aanpak, totdat hy niks meer wil doen nie. Omdat kindertjies van nature alles glo wat hulle ouers oor hulle sê, sal die kind wat hieronder deurloop, geleidelik in homself onttrek, agter ‘n onsigbare muur wegkruip en bloot bestaan, eerder as om voluit te leef.

Hierdie kinders word groot sonder om ooit fisiek aan die hande van hulle ouers te ly, maar is nietemin innerlik vermink. As grootmense, vind hulle dit moeilik om vriende te maak en is nie in staat om normaal met ander volwassenes om te gaan nie.

Uiterlike skade

Kindermishandeling kan dus baie subtiel wees. Daar is natuurlik ook die meer ooglopende tipe mishandeling – wanneer ‘n kind verwaarloos word, geskop en geslaan word en, erger nog, seksueel misbruik word. Die skade wat sulke mishandeling veroorsaak, kan ‘n leeftyd lank duur. Die groot vraag is nou: hoe kan ons God se gebod gehoorsaam om ouers, wat so wreed teenoor hulle kinders optree, te eer?

Diegene wat Jesus as hulle Verlosser vertrou, het ‘n ware Hemelse Vader wat net dit wat goed is vir hulle begeer en niks wat hulle kan benadeel nie. Hy is “die Vader van die wese”. Die Here sal alles gebruik, selfs verskriklike dade, om dit ten goede aan te wend vir diegene wat Hom liefhet. Wanneer ons oorgee en ons wil dit voor Hom neerlê, sal ons Sy handewerk in ons lewe sien. Om op God te vertrou kan onlogies of onmoontlik voel vir diegene wat nog nooit ervaar het wat dit beteken om lief te hê en te vertrou nie. Iemand in hierdie posisie hoef net een klein treetjie in God se rigting te neem en sê: “ Ek wil leer hoe om U lief te hê en te vertrou – help my asseblief.”

Jesus is “sagmoedig en nederig van hart”, en ons kan met vertroue na Hom toe gaan en ons probleme voor Hom uitstort, met die wete dat Hy ons sal hoor en antwoord. Dit sal nie lank wees voordat enige kind van God, wat bereid is om op Hom te vertrou, sal begin om die werking van die Heilige Gees in sy hart te voel nie. God sal die hart wat in klip, as gevolg van ’n mishandeling in jou kinderjare, vervang met een van vlees en emosie.

Bereid om te vergewe

Bereidwilligheid om te vergewe, is die volgende stap vir iemand wat mishandel is. Dit sal miskien heeltemal onmoontlik lyk, veral vir diegene wat die ergste vorme van mishandeling moes verduur. Bitterheid kan diep in hulle siel wortelskiet en hulle kan swaar daaronder gebuk gaan, maar daar is niks wat die Heilige Gees nie kan verlig en reinig nie. Vir God is alles moontlik. Ons Here verstaan ons pyn; Hy is “gekruisig in die swakheid van ’n mens, Hy leef uit die krag van God” (2 Kor 13: 4).

Jy hoef nie bang te wees om eerlik met God te wees nie. As jy dit moeilik vind om die bose gedrag van ‘n ouer te vergewe, vertel God daarvan. Dit is so dat onvergewensge-sindheid sonde is, maar net doelbewuste onvergewensgesindheid, waar jy jou hart verhard en sweer dat jy dit nooit eers sal oorweeg om diegene wat jou seergemaak het, te vergewe nie. ‘n Kind van God wat na Sy Vader gaan vir hulp met iets wat hy nie self kan doen nie, sal nie ’n grimmige, dreigende God aantref wat wag om hom te straf nie, maar ‘n Vader met ‘n hart vol liefde, deernis, genade en ‘n begeerte om te help.

Praktiese wenke

Wat beteken dit dan prakties om ’n ouer wat jou mishandel het te eer? Hier is ‘n paar praktiese wenke: bel jou ouers en luister na hulle, selfs al het jy dieselfde stories al herhaaldelik gehoor. Bly stil, eerder as om jouself te verdedig wanneer kwetsende dinge gesê word. Laat vaar verwagtinge dat jou ouer ooit die ouer sal wees wat jy wil hê hy of sy moet wees; vervang jou teleurstelling en hartseer met aanvaarding van wie die persoon is. Kweek ‘n gesindheid van deernis vir die dinge wat jou ouers wel reg gedoen het en spreek dankbaarheid uit vir selfs die geringste pogings om liefde te bewys. Weerhou jou daarvan om neerhalende aanmerkings oor jou ouer teenoor ander familielede te maak. Skep veilige grense sodat jy sondige versoekings vir jou en jou ouer kan beperk.

Disfunksionele gesinne

Een ding wat vergifnis en eer nié is nie, is ’n permanente onderdanigheid aan ouerlike gesag. Die Bybel beveel ons om hulle te eer, maar nie om ’n gevangene te bly in ’n disfunksionele gesin nie. Efesiërs 6: 2-3 beloof ’n lang lewe aan diegene wat hulle ouers eer, gebaseer op die ouers se vermoë om hulle kinders te leer hoe om ’n suksesvolle lewe te lei. Gesinne met ’n vernietigende kringloop van sonde is egter baie gevaarlik, en kinders wat wegbreek, moet veiligheid vind in die familie van God – wat elke Christen se ware familie is (Matteus 10:35-38). Disfunksionele gesinne is vol mede-afhanklikheid, verslawing, geweld, en ’n gebrek aan veilige interpersoonlike grense. Hierdie eienskappe sal soos ’n meulsteen om die nek wees en die kind meesleep na dieselfde sondige patrone. Dit is baie soortgelyk aan die oorkoming van verslawing; as iemand nugter wil wees, kan hy hom nie meer assosieer met mense wat dwelms misbruik nie.

Mishandeling deur ouers

In gevalle waar die kleinkinders blootgestel word aan die gevaar van fisieke of seksuele aanranding, is dit die volwasse kind se plig om hulle eie kinders te beskerm. ’n Mens hoef nie skuldig te voel wanneer jy jou afstand hou van ouers wat jou of jou kinders sal mishandel nie, solank die motief van die skeiding nie wraak is nie.

Jy kan jou ouers van ’n afstand af eer. Ongelukkig is dit waar dat sommige ouers nie genoeg waarde aan hulle verhouding met hulle kinders heg om die verhouding in stand te hou nie. Die leemte wat deur ‘n gebroke verhouding gelaat word, moet deur Christus gevul word eerder as om te hunker na ‘n verhouding met ’n ouer wat nooit bewaarheid sal word nie.

Deur te fokus op jou eie verhouding met Christus, kan jy ware genesing ervaar. Sonder om gered te word, is daar geen hoop nie, maar in Christus word ons nuut, in staat om enigiets te doen waartoe Hy ons roep. Dit is ook moontlik dat jou ouer berou sal hê en sodoende kan ’n nuwe verhouding gebou word op die grondslag van Christus se oorvloedige liefde en genade. Jy kan die lig wees wat jou ongeredde of geestelik verdwaalde ouer tot bekering en verlossing lei.

Genade en deernis

Net soos Jesus ons in ons sondige toestand liefgehad het, kan ons ‘n ouer wat ons mishandel het, eer. Dit behels om genade en deernis te betoon aan dié wat dit nie verdien nie, sodat God verheerlik kan word en jy as gehoorsame kind van God geseën en beloon word.

Onthou: “Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ’n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.“ Hebreërs 12:14. Die Here sal alles gebruik, selfs verskriklike dade, om dit ten goede aan te wend vir diegene wat Hom liefhet. Wanneer ons oorgee en ons wil voor Hom neerlê, sal ons Sy handewerk in ons lewe sien.

Bron:juig.co.za

Opstaan & Saamstaan

 

Wie is Arno van Niekerk en wat is sy boodskap?

Dr. Arno van Niekerk is ’n senior lektor en ekonoom aan die Universiteit van die Vrystaat en stigter van The Stand. Hy het ’n passie om God se wil in Suid-Afrika te laat seëvier en te sien hoe die land God se roeping vervul.

“Ek wil hê Christene moet in liefde opstaan vir God se waarheid; ons moet getrou bly aan God se Woord en genesing bring deur oor alle grense heen na mekaar uit te reik en hande te vat vir ‘n nuwe toekoms in Suid-Afrika. Sy Woord moet in alle sfere van die samelewing weer die hoogste gesag word. Opstaan en saamstaan is die antwoord vir die land om die regte rigting in te slaan.”

Arno het in standerd 6 radikaal tot bekering gekom. “Ek was een van die ouens wat die hele skool wou bekeer,” vertel hy. “Ek was onmiddellik roepingsbewus.” Daardie passie vir God en sy koninkryk het deur sy skoolloopbaan en universiteitstudies nie afgeneem nie en brand trouens nou net sterker.

Waar het die idee vir ‘Genoeg’ ontstaan?

Arno het verlede jaar in Salzburg gaan klasgee en het een middag in die woud gaan stap om hom af te sonder en tyd met die Here te bestee.

“Soms het ’n mens afstand nodig om perspektief te kry, ek het teruggestaan en na ons land gekyk,” vertel hy. “Ek het gevra: ‘Here hoe kyk U na hierdie land? Wat is op U hart vir die toekoms vir die land?’” Arno het Jeremia 1 van die Here ontvang. In hierdie Skrif sê die Here vir Jeremia dat die amandeltakkie wat hy sien, ’n teken is dat die Here gereed staan om te doen wat Hy gesê het. Suid-Afrika is soos die takkie wat begin bot – die begin van lewe is daar, maar die nasie moet stilstaan en hoor wat God sê.

Arno vat dít wat tans in menige Suid-Afrikaner se hart brand, so saam: “Die land ly aan disoriëntasie, alles voel so oorweldigend. Jy voel: Watter verskil kan ek nou maak? Jy voel geïsoleer: Waar is die ander wat nog staande bly? Die vyand gebruik juis sulke disoriëntasie om ons moedeloos te maak. Die diversiteit veroorsaak dat ons deur ‘gekleurde brille’ na mekaar kyk, ons hou mekaar skuldig. Ons raak besig met mekaar terwyl die vyand terugstaan en kyk hoe alles in duie stort.“

Wat is die doel van die boek?

“Die boek is ’n wekroep om weer te sién. Kom ons stel net eers weer die koördinate in. Waar bevind ons ons tans? Ek beskryf ook wat globaal aan die gang is. Dit bied insig in die postmoderne, sekulêr-humanistiese aanslag. Vroeër was dit maar net ‘n alternatiewe wêreldbeskouing, nou is dit dié wêreldbeskouing en die Kerk swig voor hierdie druk. “

In tipiese akademiese styl het Arno alle bronverwysings weergegee vir diegene wat meer wil weet of verder wil delf. Baie van die inhoud roer die tydsgees sonder omhaal aan en ontbloot die agenda daaragter sonder om spekulatief te wees, soos Arno dit stel “Ek is ’n ekonoom, ek werk met feite! Ek substansieer, verifieer en kwalifiseer! Dit is nie teorieë nie, maar die feite. “

Die geskiedenis van die nasie word vanuit ’n roepingsoogpunt beskou, nie vanuit die ou mentaliteit van ’n verbondsvolk en die uitverkorenes nie. En hierdie roeping kom herhaaldelik na vore.

Genesing vir ons land

Wat ’n mens dadelik van Arno tref, is sy passie vir ons nasie se genesing sodat ons daardie roeping kan vervul. Hy vertel ‘n roerende verhaal wat dit duidelik uitbeeld.

“Michael Cassidy het my genooi om as gasspreker by Tukkies se sendingweek op te tree. Ek het gevoel die Here lei my om by die Uniegebou en die Voortrekkermonument te gaan bid. By die Uniegebou het ek deur die tuine gestap en gebid en met die trappe tot bo gestap, maar die polisie het my daar voorgekeer. Hulle wou weet wat ek doen, waarop ek verduidelik het dat ek vir Suid-Afrika bid.

‘You must come pray for us. Pray for our families and for the police force, please sir,’ het hulle my genooi. Weet jy, ons begin bid, en die trane het geloop – God het hulle harte aangeraak. Dit is saad wat die Here in die grond sit vir later.”

Versoening by die Voortrekkermonument

“Daarna is ek na die Voortrekkermonument toe waar ek by die gelofte van Bloedrivier gestaan en bid het. ‘n Swart vrou tik my toe op die arm en vra: ‘Excuse me sir, I see it says here: God protect us against the enemy. Who is the enemy?’ Dit het soos ’n skoot yswater gevoel, want dit is waaroor die hele kwessie van die verlede gaan. Langs haar was daar ander swart mense wat ook wou weet en aan die hierdie kant staan daar wit mense en hulle draai ook, om my antwoord te hoor.

“Ek het geweet die Here het hierdie ‘n geleentheid geskep en ek antwoord: ‘Mam, in that context the Voortrekkers felt threatened by the Zulus attacking them, so they saw them as the enemy, like you would see somebody attacking you in your home. You don’t care what the skin colour is, at that moment that person is the enemy.‘ Toe sê ek: ‘But we know who the real enemy is. It is not people; the Bible says our battle is not against flesh and blood, but against the principalities.’ Ek kon sien dit het haar geraak. Ek het voortgegaan: ‘Mam, I want to ask your forgiveness, on behalf of my people. We have made that day a victory for our culture. I ask your forgiveness, we should have only celebrated that day as a day of God answering a prayer.’ Die vrou se oë het vol trane geskiet en sy het gesê: ‘Sir, this must go out to the nation, South Africa must hear this!”

Daar staan ons toe, 20 mense, swart en wit, en ons vat hande en ons bid en die trane loop. Dit is die krag van die Here se genesing! Daar is ’n krag in genesing wat hierdie land tot in sy fondament gaan skud.

Hoeveel keer moet ons nog vergifnis vra?

Oor genesing het Arno ook ’n interessante uitgangspunt. ’n Mens hoor dikwels mense wat vra: “ Hoeveel keer moet ek nog om verskoning vra? Hoeveel keer moet ek nou nog sê ek is jammer? Wanneer is dit nou genoeg?” Hy haal Jesus se geantwoord van “sewentig maal sewe keer” aan.

“As jou mikpunt is om jouself te ver-ontskuldig, dan is dit te verstane dat ’n mens sal wil weet hoeveel keer jy dit nog moet doen – daar is ’n beperking daarop. As jou mikpunt is om genesing te bring, sal jy sê: ‘Here, vir wie kan ek nog om verskoning vra sodat genesing kan plaasvind?” Dit is die sleutel. Die gene-sing moet intrek, dit moet diepgaande wees.”

En dít is die essensie van wie Arno van Niekerk is. Hy verwoord dit: “My roeping is om die Dawids, Joasuas, Kalebs en Esters op te rig, die tyd het aangebreek. Laat ons soos die seuns van Issaskar wees wat die tekens van die tye verstaan het en geweet het wat hulle te doen staan.”

DR ARNO VAN NIEKERK is ’n senior lektor en ekonoom aan die Universiteit van die Vrystaat en stigter van The Stand. Hy is beskikbaar as  gasspre-ker.  Die boek, ‘Genoeg!’ kos R120 (R100 plus R20 posgeld). Kontak hom by genoegSA@gmail.com  vir boekbestellings of om as gasspreker op te tree.

Foto’s deur: Francois Haasbroek. Gaan na www.francoishaasbroek.co.za

Bron:  juig.co.za

’n Tyd van wanhoop, of kuiertyd in God se skatkamers?

Ons voer dan daardie einste monster van wanhoop wat ons probeer beveg. Die apostel Paulus se roete is veel beter. Hy begin altyd in God se skatkamers. Vanuit hierdie hemelse oorvloed word sy eie tronkstraf en lyding ’n ligte las. Hy beleef gedurig God se oorstromende rykdom wat ons verander in begenadigdes, geseëndes en in nuwe mense.

Vir diegene wat dit nog nie begryp of beleef nie, bid Paulus dat die oë van hulle harte sal oopgaan. Dan sal hulle besef dat die opstandingskrag van Christus ook in hulle aan’t werk is.

Bron:ekerk.org

Met geloof en goeie verhoudings die onbekende in


Rut se skoonma, Naomi, se seuns is beide oorlede. Naomi wil terugtrek Betlehem toe. Sy moedig haar skoondogters, Orpa en Rut aan om agter te bly in Moab. Hulle was van Moabitiese herkoms. Orpa besluit om by haar familie agter te bly, maar Rut sê dan dat sy saam met haar skoonma gaan trek.

Om in Suid–Afrika te bly is ook soos om in ’n nuwe land te woon. Of jy nou emigreer of hier bly, jy bly in ’n nuwe land. Ons land het baie verander en dit is asof ons in ’n nuwe land woon. Elke dag gebeur iets nuuts. Ons land is in onseker tye. Dit bly terselfdertyd elke dag ’n uitdaging en ’n avontuur om hier te lewe.

Die enigste manier om te oorleef, is in goeie verhoudings. Rut leef haar lewe in verhoudings. Sy kies vir ’n verhoudingsgedrewe toekoms. Met die Here aan een kant en haar mooi verhouding met haar skoonma aan die ander kant, pak sy haar toekoms in die nuwe land aan. Wat ’n mooi voorbeeld is dit nie!

Die enigste manier hoe ons ’n sukses kan maak van ons lewe in Suid–Afrika, is deur verhoudings–gedrewe te lewe. Jou verhouding met die Here moet belangrik wees. Soos Moses moet jy ’n persoonlike verhouding met die Here hê. Soos Rut moet jy mooi familie verhoudings kweek. In Suid–Afrika het ons nodig om verhoudings te hê wat saak maak en ons land opbou, in plaas van afbreek.

Met mooi persoonlike verhoudings en ’n intieme verhouding met die Here, kan ons ons toekoms in Suid–Afrika aanpak en ’n sukses daarvan maak. Hoe lyk jou verhoudings? Bou jy op of breek jy af? Is die vyandskap die moeite werd of wen verhoudings in jou lewe?

Gebed

Here, ek kies vandag vir U en verhoudings soos Rut.

Amen

Bron:  ekerk.org

Genade slegs vir soekers

Ek weet nie wat is jou grootste stryd of mees intense krisis of wakker-lê-in-die-nag-bekommernis nie, ja, jou “doring in die vlees”! Dit kan enige iets wees wat jou moedeloos, magteloos, broos, gefrustreerd, swak, hooploos, kragteloos, onseker, of hoe ook al laat voel. Dis verseker iets in jou lewe wat jy nie self kan verander nie. Dit is waarskynlik iets waarvoor jy nie gekies het nie. Dit kan ook iets wees wat niemand anders van weet nie, of wat niemand anders sal verstaan nie.

Jy het al alles onder die son probeer om uit of deur of oor hierdie “DING” in jou lewe te kom. Jou planne is op, ander se raad is uitgeput, jy is in ‘n doodloopstraat, daar is geen lig in die tonnel nie. Moontlik is daar mense wat hier lees en redeneer dat dit nie vir hulle geld nie – sal ons sê, gelukkige hulle, of oneerlike hulle dalk? Verseker is daar baie wat ‘n “DING” het wat hulle mee loop, dag en nag.

Die harde werklikheid vir diegene wat wel ‘n “DING” het, dit staan lynreg en radikaal teenstrydig teenoor God se genade! Die botsende kontras is onverstaanbaar en onverklaarbaar. Die “DING” en genade bots so erg, dat ons slegs tot een gevolgtrekking kan kom: ons verstaan glad nie. In ander woorde sou ons kan sê, Jesus-mense behoort nie ‘n “doring in die vlees” te hê nie.

Tog is Jesus-mense die enigstes wie se “doring in die vlees” vir hulle hanteer word. Dis so eg deel van God se genadeplan vir ons op pad na volmaaktheid. Hoe meer ons ons eie magteloosheid besef, hoe beter is ons kans om genade raak te leef. Juis waar God se genade my enigste uitkoms is, waar ek totaal gestroop is van my eie bydrae om daaroor te kom, dan gebeur die onvoorspelbare en grenslose ingrype van God. Maar let wel, hierdie ingrype van God is op sy manier en tyd, ter wille van sy doel: Hy is met my op pad na volmaaktheid.

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/

Bemoediging In n Gevalle Wereld


Godsdiensvooroordeel
In Engeland het die BBC toegegee dat hulle die Christelike geloof anders behandel as hoe hulle ander gelowe sou benader. In ’n blog, ‘biased BBC’, is daar die volgende aanhaling:‘Die hoof van die BBC, Mark Thompson, het erken dat die uitsaaier die profeet Mohammed nooit sal bespot soos dit Jesus bespot nie. Hy het hierdie verbasende erkenning van gods-diensvooroordeel geregverdig deur te suggereer dat om Mohammed te bespot dieselfde ‘emosionele krag as groteske kinderpornografie’ mag inhou. Maar om Jesus te bespot is geoorloof, sê hy, omdat die Christendom breë skouers het en minder met etnisiteit verbind word.’

Bemoedigende woorde
Jesus Christus het Sy dissipels met hierdie woorde bemoedig: “In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Johannes 16:33. Die Apostel Paulus herinner gelowiges in Rome, waar dit net so gevaarlik en moeilik was om ’n Christen te wees soos vir baie Christene deesdae, dat God vir hulle is. Die feit dat Hy vír hulle is, kan gesien word in ’n paar groot en objektiewe waarhede waaraan gelowiges moet vashou en waarvolgens hulle hulle le-wens kan oriënteer.

God se beloftes is onveranderlik
Ek woon in Somerset-Wes in die Helderbergkom. Die dorp word aan die een kant deur Valsbaai begrens en manjifieke berge wat aan die anderkant uittroon. Wanneer die Kaapse winter posvat, is daar dae wanneer ons die berge nie kan sien nie. Hulle is toe onder die wolke. Maar ons almal weet dat hulle nie weg is nie. Wanneer die wolke lig, is hulle daar, so mooi soos altyd.
Wanneer die donderwolke van die realiteite, teenkanting, vervolging en dood-gewone wreedheid van die lewe dreig om die gelowige te ontmoedig, moet ons onthou dat die waarheid van God se beloftes nie verander het nie. Hulle is steeds daar, onveran-derlik, selfs wanneer die storm woed.
Romeine 8 herinner ons aan ’n aantal van hierdie onveranderlike waarhede:

Daar is die wonder van ons Verlossing
Romeine 8:1: “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” In ’n tipiese Bybelse onderbeklemtoning word ’n diepgaande waarheid gevier. ’n Entjie verder in die teks gaan Paulus voort deur te sê, om sondaars soos ons te red, het God “Sy eie Seun nie gespaar nie.” Romeine 8:32a.
Verlossing is nie ’n onbenullige gebeurtenissie nie, maar ’n ongelooflik liefdevolle onderneming deur die God van die heelal. Hy gryp by die mens se verlorenheid in en Hy hou niks terug nie, nie eers Sy Seun nie.
As God nie vir ons was nie, sou ons steeds in sonde vasgevang wees, steeds onder Sy gramskap, steeds sonder hoop. Maar, in die volheid van ons Vader se wil en tydsbereke-ning het Jesus in ons plek gesterf en soos die gesangeskrywer dit stel: “ ‘God looks at Him and pardons me.’ ”
In ’n wêreld wat toenemend teen ons is, herinner die wonder van ons verlossing ons daaraan dat God vir ons is.

Daar is die belofte van ons behoud
Miljoene van God se kinders lewe in ondraaglike situasies. Hulle besit niks, het alles verloor en het geen vooruitsig dat dinge sal verbeter nie.
Wanneer ek die beelde op die televisie sien van daardie reusagtige vlugtelingskampe waar mense doodeenvoudig probeer om elke dag te oorleef, is ek dankbaar vir alles wat ek het.
Tog spreek God se Woord tot selfs daardie gelowiges wat hulle in sulke uiterste situasies bevind. Die belofte is dat niks ons van Sy liefde kan skei nie. Hy sal ons behou en Hy gee ons ’n hoop en ’n toekoms. Gelowiges in moeilike omstandighede getuig deur die eeue heen van die wonderwerkende voorsiening van God.

Meer as oorwinnaars
In Romeine 8 raak Paulus al die hoofpunte aan
• Daar is diegene wat beskuldigings en aanklagtes teen God se kinders sal bring. Tog herinner hy ons daaraan dat dit God is wat regverdig maak (v 33)
• Daar sal diegene wees wat oordeel en veroordeel. Aan die regterhand van die Vader is Jesus wat vir ons intree (v 34)
• Wat van teenspoed en moeilikhede? Jy kan verseker weet dat dit sal kom, maar die belofte is dat ons meer as oorwinnaars is (v 36-37)
• Geïnspireerd vra Paulus, wat van gevalle engele en demone en magte en owerhede? Wat van die dood self? Is daar enigiets in die skepping wat ons van God se liefde kan skei?

Kyk na Sy verstommende antwoord:
Romeine 8:38-39: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”
God is vir ons en Hy sal ons nie verlaat nie, selfs wanneer ons die lewe se pynlike raaisels in die gesig staar en die ergste van menslike boosheid verduur. Hy is met sy kinders en niks kan ons van Sy liefde skei nie.

Daar is die versekering dat Hy vir ons intree
Romeine 8:34: “Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.”
Wanneer gevra word: “Wie sal ons veroordeel?” is die antwoord: “Baie”. Op ’n persoonlike vlak moet ons erken dat daar in ons almal se lewens nie ’n tekort aan bewyse is om ons voor ’n heilige God skuldig te bevind nie. Die vyand is daarop uit om ons te veroordeel.
Die wêreld veroordeel ons dikwels. Deur die eeue heen het Christene oordeel en veroordeling verduur. In plekke van onderdrukking en vervolging word onskuldige mense dikwels vir geen ander rede veroordeel as dat hulle volgelinge van Christus is nie. Op daardie plek van outoriteit, daar waar dit saak maak; waar die finale oordeel is en gemaak sal word, dáár sit Jesus ons Verlosser en Hy doen voorspraak namens ons. Selfs as die hele wêreld dus teen ons is, is ons verseker dat God vir ons is en op die lange duur, is dit wat saak maak.
Ons het ’n baie beperkte perspektief en verstaan maar min van die werklikhede wat ons omring, maar die Here van here sien alles en Hy doen vir ons voorspraak. Hy doen dit omdat Hy vir ons is, en nie teen ons nie.

Daar is die werklikheid van ons verheerliking
Romeine 8:16-18: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.”
Die vroeë gelowiges het mekaar met hierdie waarheid deur hulle beproewinge en teen-spoed bemoedig – “Hy kom binnekort.”
Die Apostel Paulus parafraseer die profeet Jesaja wanneer hy die Korintiërs met hierdie woorde bemoedig: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” 1 Kor 2:9.
Moeilikhede, teenspoed, vervolging, siekte en selfs die dood is nooit die laaste woord nie. Jesus het ’n plek vir ons voorberei en die Skrif se belofte is dat ons nie eens kan begin om ons die wonder en heerlikheid daarvan voor te stel nie. Geen teenkanting en vervolging, bespotting en verwerping kan hierdie werklikheid verander nie. Ons sal in Sy teenwoordigheid wees, die wonder van Sy heerlikheid sien, Sy kosbare stem hoor sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg…gaan in in die vreugde van jou Heer.”
Hierdie wonderlike waarhede is die gelowige se anker en gee hom hoop binne ’n wêreld wat geheel en al onverskillig teenoor God staan.
“God is vir ons wie kan teen ons wees?” Wat Paulus wesenlik sê, is dat as God vir ons is, ons dit in gedagte moet hou wanneer ons na die res kyk. ’n Vriend het my onlangs van die wiskundige vergelyking vertel – ‘neig na nul’. Dit beteken dat iets gewigtig mag lyk, maar wanneer dit met ander groter werklikhede vergelyk word, ‘neig dit na nul’. Dit is wat die Apostel sê. Daar is situasies en werklikhede wat te kragtig en gewigtig in die oomblik en tydens die moeilike seisoen mag lyk, maar wanneer dit in die perspektief van die Ewigheid gestel word, ‘neig dit na nul’.
Dit is nie om die werklikhede van mense se lewens gering te ag, of om die lyding van miljoene Christene ligtelik af te maak nie. Maar dit herinner ons daaraan dat God vir ons is. Dít is ons langtermyn hoop.

Bron:  juig.co.za

Ek dra hoop uit

4.       Laat die Gees toe om die voorbeeld van Christus jou hoogste motivering te maak, om ‘n draer van hoop na ‘n stukkende wêreld te wees.

5.       Laat die Gees-geïnspireerde-Skrif vir jou en ander standvastigheid en bemoediging bied. 

6.       Laat die Gees vir jou ‘n gesindheid van eengesindheid onder mede-Jesus-mense bewerk.

7.       Laat die Gees jou vul met lof aan ons enigste Bron van hoop, op so ‘n wyse dat ander Hom in jou kan sien.

8.       Laat die Gees toe om alle vooroordele teenoor alle ander mense te verwyder, want Christus aanvaar jou onvoorwaardelik.

9.       Laat die Gees van jou ‘n dienaar maak in belang van sy koninkryk, en nie jou eie koninkryk nie.

10.   Laat die Gees jou ‘n draer maak van die beloftes van hoop wat oor geslagte heen oorgedra is met ‘n vaste sekerheid in die Bron van hoop. 

11.   Laat die Gees vir jou egte vreugde gee in die uitdra van hoop. 

12.   Mag die Gees jou vul met ware Goddelike vrede, omdat jy ‘n draer van hoop is. 

Werk saam met die Gees om waarlik ‘n draer van hoop te wees!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Ek kan nie sonder hoop lewe nie


Paulus hou reken met die werklikheid waarmee ons elke dag gekonfronteer word: terneergedruk,  radeloos, vervolg, op die grond neergegooi, uiterlik besig om te vergaan. Ons sal hierdie redes tot moedeloosheid ook ander name kan gee: finansiële druk, spanning in verhoudings, gesondheidsprobleme, die bedreiging van misdaad in ons land, en al die uitdagings waarmee ons daagliks te doen kry. Hierdie is alles werklike of potensiële bedreigings wat ons hoop steel en ons rede gee om moedeloos te wees.

Maar so kry ons in die Woord van God die enigste oplossing vir ons hooploosheid (eie woord), naamlik “ons het dieselfde Gees wat geloof wek …” (2 Korintiërs 4:13). Alleen in ‘n definitiewe lewende verhouding met Jesus deur die inwonende werk van die Heilige Gees, glo ons in die nabyheid en teenwoordigheid van die onsigbare God in ons. Jesus het sy lewe vir ons redding gegee en daarmee kry ons deur geloof ‘n onlosmaaklike en onvoorwaardelike verbintenis met Hom. En alleen met hierdie verbintenis met die (weereens) onsigbare Jesus, kyk ons met ander oë na ons eie lewe en die sigbare uitdagings rondom ons.

Die Fondament vir hoop wat groei en groei, is Jesus self in ons. En om op hierdie Fondament te bou, is die enigste manier om hoop te vind en hoop uit te deel. Kom ons as Jesus-mense word kelners van hoop wat vir ander mense moed inpraat met die regte Vertrekpunt. Let wel hoofletter “V”, want dit kan nét ons Here in ons wees, wat die Bron van hoop is.

So baie mense vra moedeloos: “Is daar nog hoop vir my, Here?” En dan kom die antwoord in dieselfde vers: “U is my enigste hoop.” (Psalm 39:8)

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die Bron van my hoop


Terwyl dinge steeds hooploos is, dink hy terug aan die verloop van sy lewe. Hy dink aan die verlede en hoe hy na die Here gegaan het toe dinge moeilik was. Hy dink terug aan die tye wat daar fees gevier is en die redes vir die blydskap in sy lewe. En die verrassende ontdekking: hy het dit reggekry om fees te vier, al was daar storms. En dit voel asof “U het golf na golf oor my laat slaan.” (vers 8)
MAAR die Bron van hoop, is steeds sy helper en sy God …
… vir my en jou bly God steeds wie Hy is, niks of niemand kan dit verander nie: Hy is die lewende God, Hy is my helper en my God, my Rots, my skuiling!
Vandag leef ek Hom raak, al lyk dinge hoe sleg, want “tog sal die Here weer op ‘n dag sy trou laat blyk …” (vers 9). “Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing.” (vers 12)
Hier is die geleentheid vir elkeen wat hooploos voel: leef jou eie persoonlike Bron van hoop raak in jou eie unieke ellende, én vertel vir ander hooplose mense Wie Hy vir jou is! Raak eerstehands bewus van jou eie woorde om Hom te beskrywe, of praat die Psalmskrywer na in die woorde in sy Woord oor wie Hy vir jou is.
Laat die Gees op jou hart skrywe wie die Bron van hoop vir jou, in jou eie lewe is!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.