Evangelisasie in Sy naam

Hoeveel mense poog nie om ‘n geestelike dors te les deur middel van die fisiese nie? ‘n Gebrek aan vrede en genoegsaamheid veroorsaak ‘n soeke na ‘n verskeidenheid van “plaasvervangers” – dwelmmiddels, verhoudinge, geld, roem, sukses, alkohol, besittings, seks – die lys is legio.  Dit is soos ‘n plaag waarmee die mensdom worstel, die oneindige soeke na ‘n fisiese oplossing vir die gapende wond van diepgesetelde, rustelose leegheid. Natuurlike lewe is nie moontlik sonder natuurlike water nie. Net so is geestelike lewe en die vervulling daarvan, onmoontlik sonder die lewegewende, geestelike waters wat deur Jesus Christus, die Seun van God, oor ons uitgestort word. Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Sonder Hom is die nagevolge niks anders nie as geestelike verstorwenheid. Moenie die wêreldse dinge najaag om die leegheid binne-in jou te probeer bevredig nie. Hardloop na Jesus, want Hy alleen kan daardie innerlike dors les!

Die getuienis hierby is van ‘n jongman met die naam van Neo. Geestelik verdor en verdroog, rusteloos en onvergenoegd, het hierdie jongman toegelaat dat Jesus sy innerlike dors kom les. Mag u geseënd wees by die lees hiervan en nuwe moed skep om nader aan Jesus te beweeg as ooit van te vore in u eie lewe.

Warm groete
Tamryn Klintworth
Evangelis

‘N VERLOSSINGSWONDERWERK

Hier by In His Name lééf ons om te aanskou hoe dat God Sy mense aanraak. Terwyl wonderwerke van liggaamlike genesings altyd ‘n skouspelagtige belewenis is, is daar ‘n wonder wat alle gebeurtenisse by verre oorskry in ewige waarde en met lewens-veranderende gevolge. Eenvoudig gestel, die wonderwerk van verlossing.

Op een van ons onlangse veldtogte in Bophelong, Suid-Afrika, was ons weer eens oorweldig deur die honderdtalle mense wat na vore gestroom het om hul lewens aan Jesus te kom oorgee. Neo Ramotsoanyane was een van ‘n menigte wat Christus as Verlosser aangeneem het gedurende die vyf dae-lange veldtog. Stylvol, gemaklik geklee in ‘n helder geel baadjie en mus op die kop, het hy verduidelik hoe dat hy op ‘n jonger ouderdom alreeds sy lewe aan Jesus gegee het, maar dat die druk van die wêreldse sisteem hom geleidelik begin verswelg om terug te keer na sy vernietigende gewoontes en lewenswyse.  “Ek het egter onlangs weer die stem van God begin hoor in die nag en ek het geweet dat dit tyd geword het vir my om terug te keer na Hom toe,” het Neo gesê. “Dit het tyd geword om my lewe opnuut aan Jesus toe te wy.”

Hy het verby die tent gestap waar die In His Name veldtog in volle swang was, en Neo is oorweldig deur die teenwoordigheid van God. Sy hart het in sy binneste opgespring. Hierdie was die aand, hierdie was die plek, hierdie was die geleentheid vir hom om terug te keer na Jesus Christus toe. Terwyl hy die plek betree, het hy gretig na die Evangelie boodskap geluister en ook vorentoe begin beur om sy lewe aan Christus te gaan gee, toe die uitnodiging gerig word.

“Terwyl die Evangelis ons gelei het in die gebed tot bekering,” verduidelik Neo, “kon ek voel hoe dat my laste van my af opgehef word.”  Na vele rustelose nagte, getreiter deur vreesaanjaende drome, was hy nou finaal terug in die vredige arms van Jesus. “Ek is so gelukkig! My laste het verdwyn en ek voel lig en vol lewe.”  Al borrelende van opgewondenheid, kon Neo net nie ophou om te glimlag nie.

‘n Lewe is gerestoureer, ‘n verlore skaap het teruggekeer na sy Herder toe. Ere aan die Here vir die wonderwerk van verlossing!

Bron:  http://www.juig.co.za/article.php?id=171

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.