Jesus se finale woorde volgens Lukas (3#3)


Die intensiteit van die geestelike stryd kan uit die volgende afgelei word: in die vorige gedeelte moes die dissipels swaarde koop vir die stryd en in die volgende gedeelte probeer hulle vir Jesus veg met ‘n swaard. Tussenin kry die dissipels twee keer opdrag om te bid en tussen hierdie twee gebedsopdragte, bid Jesus so ernstig dat sy sweet soos bloed op die grond val.

Hoekom is hierdie laaste woorde van Jesus so spesiaal?
• Dit was die laaste keer wat Jesus alleen met sy dissipels gepraat het;
• Jesus se geestelike stryd het te doen met ons geestelike stryd; en
• Jesus se opdrag om te bid geld ook vir ons vandag.

Kom ons maak die sprong na vandag: daar is vandag ook ‘n geestelike stryd wat woed. Hierdie stryd is teen ons geloof in Jesus Christus gerig, dit is teen die kerk van Jesus, dit is teen alles wat van God af is! En ons veg met God aan ons kant in hierdie stryd deur lewende kontak met God te hou. Hierdie kontak hou ons met Hom wanneer ons bid. En wanneer ons bid, word ons meer en meer deel van God se daaglikse stryd teen die booshede van ons dag.

Soos Paulus ons herinner in Efesiërs 6:12, ons stryd is teen die bose magte van hierdie sondige wêreld. En die enigste manier om onsself te beskerm en deel van die wenspan te wees, is vanuit ‘n lewende verhouding met die oorwinnende Jesus wat vir my gekruisig was.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.