Ewige bouwerk aan my geestlike huis


Eerstens is dit krities belangrik dat ek baie goed sal begryp dat elke fasset van kwaliteit in my geestelike bouwerk, SLEGS van God af kan kom. Die ellendige sonde in elkeen van ons, veroorsaak soveel permanente skade aan my gees, dat daar geen manier is waarop ek dit self kan herstel nie. Hoe langer ek al leef in ‘n verhouding met my Here, hoe meer ontdek ek my eie onvermoë om die sonde in my te oorwin. Ek ontdek juis meer sondes en dit pla my al hoe meer. Ek besef dat ek self verantwoordelik is vir die gemors in my lewe. Ek is en bly in die moeilikheid by God.

Tweedens ontmoet ek en ontdek ek die volmaakte en almagtige werk van God in my. Sy Gees kom maak my eie brouwerk heel. Om die waarheid te sê, Hy begin heel voor. Hy lê eers ‘n nuwe fondament vir my geestelike huis. Hy laat my Christus Jesus ontmoet as my enigste Verlosser. In hierdie ontmoeting met Jesus (wat uit wedergeboorte en bekering bestaan), begin God se bouwerk in my. Jesus word vir my die enigste antwoord: deur Hom alleen leer ek God ken; Hy sluit die lewenspoorte vir my oop; ja, Hy sluit die hemelpoorte vir my oop; Hy word ‘n lewende werklikheid in my daaglikse lewe, al het ek Hom nog nooit gesien nie; Hy word die vertrekpunt, die fondament vir my geestelike groei.

Derdens kom vul Jesus self my geestelike huis met nuwe meubels, met nuwe inhoud. Die Gees van God woon en werk nou in die tempel wat ek vir Hom is. Die alledaagse tydelike lewe op aarde kry nou reeds nuwe betekenis en nuwe inhoud. Die oomblikke wat ek van Hom bewus raak, raak meer en meer intens. My prioriteite verander, my vriende verander, my familie verander, my gesondheid verander, my finansies verander … elke fasset van my lewe, my geestelike huis word deur God se Gees verander.

Laat God toe om te belê in bouwerk in jou!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.