Hy beplan vir jou die goeie

Milanie Vosloo

 

Ek weet wat Ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Jeremia 29:11

God se hart is só goed! Toe Hy ons gemaak het, het Hy net die heel beste in ons gesit. Toe ons daarna ons rug op Hom draai, het Hy sy eie Seun gestuur om ons weer heel en volmaak te maak. En wanneer ons as sy kinders soms verdwaal, roep Hy ons pleitend terug en aanvaar sy groot vergifnishart ons weer onvoorwaardelik terug. As ons na Hom roep, luister Hy onmiddellik, wanneer ons pyn, hou Hy ons vertroostend vas en terwyl ons stoei met die lewe, waak Hy onverpoos oor ons. Hoe groot is ons Vader se goedheid nie!

Noudat ons aan die einde van ons saamgesels-boekie gekom het, wil ek jou graag met die volgende beloftes uit die Skrif groet:

“Die Here sê vir hom (jou):
Ek gaan voor jou uit. Ek maak jou pad gelyk.
Ek breek koperdeure vir jou oop. Ek kap ysterslotte vir jou stukkend.
Ek gee vir jou die skatte wat in donker plekke bewaar word, die rykdom wat weggesteek word.
Ek doen dit vir jou sodat jy kan weet dat dit Ek, die Here, die God van Israel is wat jou geroep het om te regeer.
Ek het spesifiek vir jou geroep.” Jesaja 45:2-4a
Liewe vrou, jy is kosbaar in God se oë. Ja, Hy het jou lief asof jy sy enigste kind is. Daarom wil Hy jou so graag naby aan Hom hê. Hy wil elke dag met jou gesels, na jou luister en saam met jou die pad van die lewe loop. Meer as dit wil Hy jou lei, bewaar en met sy wonderlike goedheid seën. Al wat jy hoef te doen, is om jou tot sy beskikking te stel, jou hart oop te maak en elke dag te sê: Hier is ek, Here, Neem my en lei my.

Ons gaan mekaar almal eendag in sy hemel ontmoet. Wat ’n heerlike verwagting om na uit te sien. Tot daardie tyd kom, het ons drie belangrike dinge wat ons op koers moet hou: daar is die verhouding met God, ons sekerheid dat Hy sy beloftes sal hou en die liefde. En van hulle staan die liefde bo-aan die lys.
1 Korintiërs 13:13

Dierbare Vader, dankie dat ek U mag ken, dat U my ken …dat U my so onmeetlik liefhet. Dankie dat ek elke dag naby aan U mag leef en dat U elke oomblik daar is om my raad te gee, te troos, te lei en te dra. Hier is ek Vader, neem my en heilig my.

 

Bron:ekerk.org

Wat is jou nalatenskap aan ander?


Johan Geyser van die Mosaïek Gemeente het op ’n keer hierdie ander nalatenskap verduidelik (KA23/8/98). Hy het daarop gewys dat hoe ouer ’n mens word, hoe meer wonder jy oor die sin en betekenis van die lewe en oor wat jy in die lewe bereik het of nie bereik het nie. Salomo het met sy Boek Prediker ook hierdie vrae gevra en met ons sy vrese vir ’n doellose lewe gedeel.

Salomo bring hier iets uit wat die Here in almal van ons gesit het. Daar is ’n doel vir jou bestaan hier op aarde en dit is om ’n begeerte, ’n behoefte te hê om iets te beteken vir ander, om ’n impak met jou lewe op ander mense se lewens te maak. Om daardie behoefte in jou te ignoreer, kan jou siek maak en staan jy ’n kans om neuroties te word weens die sinloosheid en leegheid van jou bestaan. ’n Ware nalatenskap is iets wat vir altyd kan bly staan en wat jy nalaat om mense se lewens te verryk. Dis nie ’n groot gebou of ’n erfporsie of ’n sukses of prestasie nie, maar dit wat mense saam hemel toe kan neem. Daar is ’n groot verskil tussen ’n suksesvolle lewe en ’n betekenisvolle lewe, dis ’n keuse wat jy moet maak.

Daar is drie voordele van ’n nalatenskap:

Eerstens bring dit vervulling. Salomo het vervulling gesoek in wysheid en kennis, plesier, arbeid en rykdom en selfs godsdiens maar dit het alles vir hom tot niks gekom nie en was dit net ’n gejaag na wind (Prediker 1 en 2). Al hierdie dinge was nie vervullend vir hom nie want dit het gedraai alles net om homself, dit het gedui net op eie plesier en eie geluk. Dis nie hoeveel jy kry nie maar hoeveel jy gee; nie hoe lank jy lewe nie, maar hoe goed jy leef. Dit lê daarin dat jy iets kan beteken vir ander mense.

Tweedens bring dit ’n beloning. Hierdie lewe is net ’n kleedrepetisie van wat voorlê. Die eintlike rede waarom mens geskape is sal ons eers later uitvind. Die eintlike lewe kom nog. In Mat. 25:40 staan dat Jesus gesê het dat wat jy aan mense gedoen het, dit maak nie saak aan watter mense dit is nie, jy gaan beloon word asof jy dit aan Jesus self gedoen het. Jy gaan hoor: ”Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde” (Mat. 25:21). Ons moet nie net lewe om in die hemel te kom nie, maar om skatte in die hemel bymekaar te maak wat daar aan ons oorhandig sal word.

Derdens bring dit hoop in jou lewe. (Die hoop vir die ewige lewe.) Mense wat reg is om dood te gaan, is die mense wat nie hulle lewe gemors het nie en wat sê dat hulle vrede in hulle gemoed het en reg is om te gaan. Mense wat nie reg is om te gaan nie sê dikwels dat hulle wens hulle kon nog ’n ruk langer lewe omdat hulle nie seker is dat hulle lewe op aarde vir iemand anders iets beteken het nie of om eers met iemand te gaan regmaak.

Kies jou nalatenskap

Dit gaan daaroor om iets na te laat wat jou die beste verteenwoordig en jy wil met hierdie nalatenskap die wêreld ’n beter plek los as wat jy dit gekry het. Gebruik die talente en vermoëns waarmee God jou geseën het. Jou keuse van ’n nalatenskap sal bepaal word deur die omstandighede waarin jy jouself bevind op daardie stadium in jou lewe. Is jy ’n student, of is jy ’n persoon op die kruin van jou beroep of is jy ’n inwoner van ’n aftree–oord? Elke omstandigheid bied sy eie geleenthede.

Begin by die area waar jy ’n verskil kan maak en begin met wat jy het. Dikwels lê jou keuse by jou huis of jou wyer familie. ’n Ouma kan aanbied om bedags na haar dogter wat as medikus werk se twee skoolgaande seuntjies te kyk en met hulle skoolwerk te help.

Jy kan ’n vrywillige werker in ’n bediening by ’n kerk word waarin jy jou tyd, energie en talente kan gebruik om ander mense te help en waarmee jy ’n ewige verskil in mense se lewe kan maak. Jy kan dit ook buite ’n kerk doen soos deel te wees van Die Gideons wat Bybels uitplaas in plekke soos skole en hotelle.

Waar jy nie van jou tyd kan gee nie, wees ’n donateur en stel ander mense in staat om die werk te doen.

Vestig jou besigheid as ’n koningkryksbesigheid waarmee jy die besigheid bestuur volgens Bybelse beginsels. Talle professionele mense soos prokureurs, advokate, dokters, tandartse en argitekte maak ’n aantal ure per week van hulle tyd gratis beskikbaar vir diens aan mense wat dit normaalweg nie kan bekostig nie.

Is jy ’n inwoner van ’n aftree–oord waar die inwoners afhanklik is van mekaar se liefdevolle, en hulpvaardige ondersteuning, wees verseker jy het ’n belangrike rol om te speel in die besoek van siekes en van eensames, van aanbieding van sosiale en ontspanningsaktiwiteite en van leiding gee in betoon van afhanklikheid van God se beskerming en leiding.

Bron: ekerk.org

Kry jou taal reg


Van familietaal gepraat, dink net hoe sal jou huweliksmaat voel as jy heeltyd in toekomstaal of hipotetiese taal oor hom of haar praat? As jy gedurig vir almal dinge sou sê soos jy staan op ’n klomp beloftes wat hy of sy vir jou gegee het, sal dit vreemd op hulle oor val. Net so as jy om elke hoek en draai vertel jou huweliksmaat het pas weer drie of vier versoeke van jou laat waar word. Sal ander mense regtig dink jy is ernstig oor jou verhouding met jou huweliksmaat as jy net gedurig deurbrake en antwoorde van hom of haar verwag?

Kry asseblief jou geloofstaal reg. Hoe? Wel, besef opnuut jy is regtig deel van God se nuwe familie omdat jy met jou hele lewe in Jesus Christus glo (1 Johannes 3:1–2). Begryp dat God regtig jou Hemelse Vader is wat vir ewig by jou en al sy ander kinders is. Sy teenwoordigheid, sy liefde, sy nabyheid — dis al wat regtig saakmaak! As jy dit verstaan, sal jou taal God nie langer verskraal tot ’n blote verskaffer van bepaalde religieuse dienste nie. Dan sal jy nie meer op stereotiepe maniere oor Hom praat nie, maar vars, opreg en ook met groot respek! Ware geloofstaal maak jou diep bewus van God se Vaderhart. Dit maak jou nederig.

Laai aanhoudend nuwe familietaal op jou lippe, daardie soort wat vertel dat jy God liefhet met jou hele hart, siel en verstand. Praat groot oor ons groot God. Vertel op kreatiewe maniere van al sy groot dade. Laat jou woorde wys dat sy Gees besig is om jou van heerlikheid tot heerlikheid te verander (2 Korintiërs 3:18). Onthou asseblief die regte geloofstaal is verhoudingstaal. Dis die taal van Goddelike liefde, nabyheid, versorging en omgee. Dis die taal van verwondering, dankbaarheid en tevredenheid. Oefen dit in. Praat gedurig met God as een van sy geliefde kinders. Dan sal jou woorde weer magneties raak in die hemel en op aarde.

Bron:ekerk.org

Gelukkig om vervolg te word


Teen die agtergrond van Jesus se geheime tot geluk in Matteus 5, gaan dit oor ‘n vorm van geluk wat vreemd is in ons daaglikse leefwêreld. Jesus se geluk gaan oor ‘n totaal ander lewenswyse. Hemelse en aardse, sienlike en onsienlike kom hier bymekaar. Dis asof die hemel op die aarde neergedaal het, sodat mense ware geluk op aarde kan ontdek, beleef en geniet. Daarom word ons “geseëndes” genoem, “drie maal gelukkiges”, “welgeluksaliges”. Jesus se koms deur sy Gees in jou, keer jou hele lewe om: jou “eie ek” sterf om te kan lewe, jy gee om te kan ontvang, jy verloor om te kan wen …

Geheim 8 se geluk in vervolging het dan te doen met ‘n ervaring dat jy as Jesus-mens al hoe meer soos ‘n vreemdeling voel in die wêreld van vandag. Jy voel net nie meer tuis tussen mense wat geluk in verkeerde goed soek nie. Jou dieper dimensie wat God raak leef, beteken dat jy ander standaarde het vir reg en verkeerd. Die geestelike word belangriker as die materiële, die ewige word belangriker as die tydelike, die innerlike word belangriker as die uiterlike, wat God wil hê word belangriker as wat mense vereis …

… en so word “vervolg” ‘n ervaring van “ek is in die minderheid, die meerderheid voel nie soos ek nie”, “ek wil liewer minder besit, as om nog bymekaar te maak”, “aardse pret is leeg en sonder betekenis”.

En op hierdie ewigheidspad na God se volmaakte heerlikheid, leef ek as Jesus-mens al hoe meer binne die ervaring van God se wil. Vanuit ‘n diep innerlike geluk, vind ek ‘n kalmte binne in my wat na buite sigbaar word vir ander. Al hoe meer word God alles in my en word my eie dinge minder belangrik. So word ek al hoe meer eg deel van “die koninkryk van die hemel.”

Jesus se geheim tot geluk is SLEGS in God!!!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Hoe sien God oud word en ’n lang lewe by Sy kinders?

Jy moet aan jouself erken dat jy nie meer soos in die verlede sulke steil bulte so vinnig met jou fiets kan uittrap nie, nie die kleinkinders met net een arm op jou skouers maklik kan optel nie, en nie al die mense met wie jy ’n geselsie aanknoop se name kan onthou nie. Dis geen rede om ongelukkig daaroor te raak nie want God verseker ons in Jesaja 46:4: ”Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra.

Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.” Jy hoef die ouderdom nie te vrees nie, want Hy wat jou gemaak het, weet dat jy swakker van liggaam en gees gaan word soos wat jy ouer word maar dat Hy jou nooit sal oorlaat aan jou eie kragte nie. Ook sê die psalmdigter in Psalm 73:26: ”Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd… Dit is vir my goed om naby God te wees.”

Ouderdom bring wysheid

God laat nie net toe dat ons minder fisiese krag nodig het om by te kan bly by die eise van die lewe in ons oudag nie, maar ook dat die kosbare ervarings en kennis wat ons in ons lewe opgedoen het nie verlore sal gaan nie en ons dit kan aanwend in die vorm van raad en leiding aan kinders en kleinkinders, oud-kollegas en vriende wanneer hulle daarom vra, soos geskryf staan in Job 12:12 — “Wysheid kom in die gryse ouderdom en insig na baie jare”.

Prag van grys hare kom met ouderdom

Wat is mooier as ’n bejaarde met pragtige wit of grys hare of ”grys op die slape” soos wat die jare aanloop? Dit is nie nodig om ’n naambordjie met jou ouderdom op te dra nie want jou hare spreek dit duidelik. Buiten dat die hare ’n aantreklike hooftooisel is, is dit ’n versekering dat met sekerheid aanvaar kan word dat dit ’n persoon van baie wysheid is. Spreuke 16:31 noem dit: “Ouderdom is ’n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe”, en Spreuke 20:29 — “Die trots van jongmanne lê in hulle krag; die versiering van oumense is hulle grysheid”. Gaan kyk in die spieël — kyk verby die plooie en sien jou pragtige hooftooisel raak!

Jare gaan snel verby

Geniet hierdie geseënde jare van jou oudag want dit gaan snel verby. Job het opgemerk: ”My dae skiet vinniger as ’n naelloper verby … hulle gaan vinnig by my verby soos papirusbote, soos ’n arend wat afskiet op sy prooi” (Job 9:25-26), en in Psalm 90:9-10 lees ons “Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos ’n gedagte. Ons lewe maar sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig … Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.” Wanneer die einde vir elkeen van ons aanbreek, weet ons nie, net die Hemelse Vader weet, want Hy het die getal van ons jare bepaal en kan ons niks doen om ons sterfdag te verhaas of te vertraag nie (Job 14:5). As jou verhouding met jou Skepper reg is, sal jy geen vrees vir die dood hê nie.

Hê respek vir jou ouers

God heg soveel waarde aan ouer vaders en moeders dat Hy hulle kinders beveel om respek vir hulle ouers in hulle oudag te hê: ”Wees gehoorsaam aan jou vader en moeder, jy is hulle kind; en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie” (Spreuke 23:22).

Om lank te lewe vereis gehoorsaamheid aan God

In Sy Woord belowe God ons ’n lang lewe wanneer ons Hom volg en aan Hom gehoorsaam is. So verwag Hy van ons ten volle eerlikheid: ”Jy moet billik en regverdig afweeg en afmeet. Dan sal jy lank leef in die land wat deur die Here jou God aan jou gegee word” (Deut.25:15). Ook verwag Hy van Sy kinders om hom te dien: ”Wie die Here dien, lewe lank; wie sonder Hom lewe, se lewensjare is min” (Spreuke 10:27). Kwaadpraat en leuens is vir Hom ’n euwel: ”Daar staan geskrywe: As iemand die lewe liefhet en ’n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens” (1 Petrus 3:10-11). Volg die weg van die regverdiges deur vrygewig te wees: ”Ek was jonk en het oud geword, maar nooit het ek ’n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan” (Psalm 37:25-26).

Waar kry bejaardes vrede en vreugde?

Bejaardes wat geseën is met ’n lang en gelukkige lewe, skryf hulle vreugde en vrede hoofsaaklik daaraan toe dat hulle hulle kinders en kleinkinders kon sien grootword, dat hulle ’n huweliksmaat, familie of vriende het wat vir hulle lief is, bystaan en versorg, hulle ook kon uitreik na ander en dat hulle God beter uit Sy Woord kon leer ken, kon groei in hul geloof om meer soos Jesus te word.

Bron:  ekerk.org

29000 Kerse


Wie ken u gramskap beter? Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as dié waarin U ons verdruk het, soveel jare as dié waarin ons gely het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe: hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand.

 

Vers 3 –  U laat die mens sterwe: U sê net: “Word weer stof!

Vers 10 – Ons lewe maar sewentig jaar, of, as ons baie sterk is, tagtig, en dié is vol swaarkry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.

Is dit nie so ongelooflik waar nie? Ons sê mos gereeld: “Die kinders word groot en ons word oud”. 
En… “Sjoe, waar vlieg die tyd heen?” of… “Dit voel soos nou die dag dat ek sus of so verjaarsdag gevier het”.

Die mens lewe tussen 25500 tot 29200 dae, aldus Psalm 90 (LW dit is die woorde van Moses)

Hoe werk hierdie lewenspad wat die Here vir ons uitlê? Dalk een van drie maniere:-

– Die Here steek dag vir dag een kersie aan, en die kersie se lewe is beperk tot een enkele dag
– Die Here steek vooraf presies  (sê nou maar) 26200 kersies aan, wat die eksakte hoeveelheid dae verteenwoordig wat jy gaan lewe.
– Daar brand meer kersies as wat die mens kan lewe, sê nou maar 36500 dae, wat 100 jaar verteenwoordig, en iewers deur jou lewe blaas Hy die oorblywende kersies uit.

Ons weet nie hoe die Here presies werk nie, maar weet verseker dat Hy die kersies aan die brand steek en weer uitblaas.

Daar is egter ‘n belangriker vraag as presies hoe dit werk. Eintlik twee vrae:-

– Wat maak jy met elke kersie wat brand? Leef jy ‘n sinvolle lewe?
– Waarheen lei jou kersies se pad? Hemel toe, of nie?

Vraag 1: Wat maak jy met elke kersie wat brand?

Ons gaan almal deur fases in ons lewens…

– Kinders geniet die lewe, elke dag. Dink aan ‘n kind van 5 jaar. Hy hardloop die hele dag rond, speel met alles, speel met die hond, skop bal, spring op en af. En baklei tot die dood as hy in die aand moet bed toe gaan. Slaap is tog immers net ‘n vreeslike mors van tyd, of hoe?

– Tieners gaan deur hierdie “slim” fase, waar niemand hulle niks kan vertel nie. Hulle daag die lewe uit, maak hulle punt hard en duidelik en staan vir niks terug nie.

– Jong volwassenes wil die wêreld oorwin, studeer om die hoogste sport te bereik en sien uit daarna om die wêreld te verower. En om dit wat hulle ouers opgemors het, reg te ruk.

– Jong getroudes klim die leer in hulle loopbane, kry kinders en maak hulle groot vir die uitdagings van die lewe. Natuurlik op die mees moderne metodes denkbaar, om die nuutste tegnologie goed te gebruik en dan in hulle suksesvolle spore te volg. YUPPIES! En hulle mik om op 40 af te tree!

– En dan, iewers in die middeljare, begin die loopbane, die druk van die wêreld en die aanhoudende gejaag sy tol te eis. Spanning en uitbranding maak dat die lewe sy glans verloor, sommige mors hulle lewens totaal op, ander drink al wat oor is weg en depressie tref mense by die duisende. Egskeidings, bankrotskap, slegte verhoudings en teleurstelling maak dat die lewe net te veel raak. Dis ook op hierdie ouderdom wat selfmoord na ‘n goeie opsie lyk, want die lewe het te swaar geword. Mense verwens elke dag se kersie en wonder hoe lank dit nog gaan band.

– Eventueel breek die laaste jare aan en die mens begin liggaamlik regtig swaar te kry. Soos wat die liggaam agteruitgaan, besef die mens hoeveel hy self bygedra het om die Tempel van God te verniel en te verwaarloos. Interessant genoeg begin die mens dan verbete vasklou aan elke dag se kersie wat hom nog gegun word. Krampagtig hou die mens vas aan hierdie kersie, sodat hy tog net nie een nag vanself uitblaas nie. Hoe swaar die liggaam ook al kry, sal die mens voel dat daar hoop is solank daar lewe is. Ongelukkig verval sommige in verwoestende bitterheid en ongelukkigheid.

Dis min of meer die siklus van die lewe, en ons sal dit almal min of meer in hierdie trant ervaar.

Ps 90:10 som dit goed op. “En dié is vol swaarkry en leed”. Mense verleer om te lééf en veg net om te bly bestaan.

Hoekom verloor die lewe sy glans? Hoekom hou ons op met droom? Hoekom skep ons vir onsself ‘n lewe met ‘n vervaldatum? Ons laat dit toe, tot die dag wat dit lyk of die kersie al hoe korter brand, DAN wil ons die lewe skielik weer omhels.

Miskien moet ons onsself betyds begin programmeer om die beste van elke kersie te maak, want ons kry dit in elk geval net uit genade.
Vers 14 “ Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees”.

Kan jy dit doen, of het jy die kuns om te LEEF verloor?

Vraag 2: Waarheen lei jou kersies se pad? Hemel toe, of nie?

Openb 1 : 9-18
Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my, so hard soos die geluid van ‘n trompet, ‘n stem hoor sê: “Skrywe wat jy sien in ‘n boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes: Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia en Laodisea.” Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe Iemand soos die Seun van die mens. Hy het ‘n lang kleed aangehad en ‘n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geelkoper wat in ‘n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van ‘n groot watermassa. In sy    regterhand het Hy sewe sterre gehad, en ‘n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uit gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek Hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: “Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste en die Laaste, die Lewende. Ek was dood en, kyk, Ek lewe tot in alle ewigheid; en Ek het die sleutels van die dood en die doderyk.

Ek wil graag eendag sien wat Johannes hier gesien het, en ek wil ook graag eendag voor die Seun van God staan, en ek wil in die volgende lewe (die ewigheid) by Hom deurbring. Tot in alle ewigheid.

Is die hemel vir jou ‘n werklikheid? Glo jy dat dit vir jou beskore is? Weet jy dat geloof in Christus die enigste sleutel is tot hierdie ontsagwekkende tuiste wat vir jou en my wag? Toe Jesus sterf, het die voorhangsel oopgeskeur, en nou het ek en jy volle toegang tot die troonkamer van God. Die swaar van hierdie lewe kan hoegenaamd nie opweeg teen dit wat vir ons daar voorlê nie.

‘n Paar punte om aan te dink:-

– Die hemel is ‘n werklikheid, of jy dit glo of nie. Die hel ook.
– Jesus wil jou by Hom he, of jy dit glo of nie.
– Dit is ‘n ONGELOOFLIKE plek. “Out of this world”
– Geen pyn, geen smart, geen trane, geen hartseer en geen droefheid.
– Geen teleurstellings

As my laaste kersie die dag op hierdie aarde uitdoof, sal ek graag twee vrae wil kan antwoord, nl:

– Het ek ‘n sinvolle lewe gelei?
– Het ek die Here geken?

As ons as mense positief op hierdie twee vrae kan antwoord, kan dag 29000 maar aanbreek.

Bron:  heuning.co.za

As more nie kom nie

 

Hierdie boodskap kan of ‘n bietjie fatalisties klink, of dit kan jou by ‘n besluitneem-punt bring. Verseker leef ons as Christene met ‘n verwagting vir more, en omdat ons kinders van die Here is glo ons in ‘n toekoms. Maar more kan dalk nie aanbreek nie, ons weet nie.

Kom ons speel gou ‘n bietjie “sê nou maar…”. Sê nou maar vandag is jou laaste dag op aarde…

 • wat het jy gedoen wat jy nie moes doen nie?

 • wat moes jy doen, wat jy nie gedoen het nie?

 • waaroor sou jy spyt wees?

 • wat kan jy vandag nog doen?

 • is daar nog iets wat gesê moes word?

 • wat sou jy met jou geld en jou besittings doen?

 • hoe sou jy jou gesin hanteer?

 • wat sou jy op jou laaste dag by die werk doen?

 • sou jy dalk nog ‘n goeie klompie lewe uit hierdie 24 uur kon druk?

Lees hierdie woorde van die Nickelback liedjie “If today was your last day”

My best friend gave me the best advice
He said each day’s a gift and not a given right
Leave no stone unturned, leave your fears behind
And try to take the path less travelled by
That first step you take is the longest stride

If today was your last day
and tomorrow was too late
Could you say goodbye to yesterday?
Would you live each moment like your last?
Leave old pictures in the past
Donate every dime you have?
If today was your last day

Against the grain should be a way of life
What’s worth the prize is always worth the fight
Every second counts ’cause there’s no second try
So live like you’ll never live it twice
Don’t take the free ride in your own life

If today was your last day
and tomorrow was too late
Could you say goodbye to yesterday?
Would you live each moment like your last?
Leave old pictures in the past
Donate every dime you have?
Would you call old friends you never see?
Reminisce of memories
Would you forgive your enemies?
Would you find that one you’re dreamin’ of?
Swear up and down to God above
That you finally fall in love
If today was your last day

If today was your last day
Would you make your mark by mending a broken heart?
You know it’s never too late to shoot for the stars
Regardless of who you are
So do whatever it takes
‘Cause you can’t rewind a moment in this life
Let nothin’ stand in your way
Cause the hands of time are never on your side

If today was your last day
and tomorrow was too late
Could you say goodbye to yesterday?

Would you live each moment like your last?
Leave old pictures in the past
Donate every dime you have?
Would you call old friends you never see?
Reminisce of memories
Would you forgive your enemies?
Would you find that one you’re dreamin’ of?
Swear up and down to God above
That you finally fall in love
If today was your last day

As vandag jou laaste dag was … dis moeilik om daaraan te dink, maar miskien is dit nodig om so bietjie daaroor te peins.

Kom ons begin by geld en besittings. Sou die waarde wat jy aan geld heg eensklaps verander? of nie? Hoeveel sou jy uitdeel? Sou jy hierdie laaste 24 uur kyk hoeveel jy vir oulaas kan maak? Of hoeveel jy vir oulaas kan weggee? Daai ou wat jou R500 skuld, sou jy hom vir oulaas gaan wurg, of sou jy die skuld afskryf? Of nog ‘n moeiliker vraag: sou jy jou beskikbare kontant gebruik om jou skuld af te betaal, of sou jy sê: ag nee wat, vergeet van hom, hy sal nou in elk geval niks meer aan my kan doen as ek nie betaal het nie. Ek dink nogal hierdie vrae toets ons waardes so ‘n bietjie. Geen wonder dat God praat van Mammon nie, en dit as ‘n god – geld en goed neem so maklik die Here se plek in ons lewens in. Miskien moet ons net gou bietjie stilstaan en ons eie posisie teenoor geld en besittings in oënskou neem. In die Onse Vader – gebed lees ons: “gee ons vandag ons daaglikse brood”, nie ons weeklikse, of jaarlikse brood nie. Sou jy gelukkig gewees het as jy net brood vir een dag gehad het? Baie mense het nie eens dit nie. Maar … ek vra weer: sou jy gelukkig kon wees? Lyk my dit hang net af hoeveel dae jy oor het. Lyk my geld is ‘n tyd-ding.

Voordat mens op ‘n lang vakansie of ‘n sakereis gaan, is daardie laaste dag ver by mal verby. Alles moet gebeur – paspoort, visa, padkos, admin, ens ens, Alle sake moet in orde kom, alles moet reg gelos word by die huis. Maar, as dit nou die laaste, laaste dag op aarde was – sou jy dalk vir oulaas vir ma of pa in die outehuis gaan kuier het? Sou jy dalk ‘n paar verhoudinge gaan regmaak het? Daardie wat jy nou al so lankal uitstel. Jy wil tog nie die aarde verlaat terwyl mense sleg van jou dink nie? As vandag jou laaste dag is, sou jy eerder ekstra tyd aan verhoudinge spandeer het, of sou jy nog bietjie goed wou opgaar? Sou jy gaan ekskuus sê, vir oulaas ‘n tydjie saam met iemand gaan spandeer? Sou jy tyd saam met die Here gaan deurbring? Dalk nog iemand van die Here gaan vertel, terwyl daar nog tyd is? Eenvoudig gestel: sou jou laaste dag oor jouself of oor ander gaan?

Onthou: jy HET nog vandag. Wat gaan jy daarmee maak?

As vandag jou laaste dag was … hoeveel tyd het jy nodig om regtig te lewe? As jy weet jy het nog 20 jaar, is dit maklik, mens kan nog baie doen. 10 jaar is ook nog okei, selfs miskien 5 jaar kan nou nog lank klink. Ek kry soms die idee ons dink ons lewenskwaliteit moet afneem hoe minder dae ons oorhet. Ek sien dit nogal by bejaardes – hulle voel die lewe kan nou maar stop en klaarkry. Dis verkeerd. Dink liewer saam met my hoeveel ware lewe kan jy nog inpas in 24 uur se lewe, of in 10 minute se lewe. As mens nie tonne kwaliteit kan inpak in een dag se lewe nie, sal jy geen kwaliteit kan inpak in ‘n honderd jaar nie.

Hou op sterf, want jy lewe nog! Moenie leef om te sterf nie, leef totdat jy sterf.

As vandag jou laaste dag was…. sorg dat daar geen slegte verhoudinge of onafgehandelde sake is nie, sorg dat daar balans en kwaliteit in elk dag se lewe is! As jy dit vir één dag kan regkry, en dan vir nog ‘n dag, en nog ‘n dag ….. leef een dag op ‘n slag.

Ps 118:24 “Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees”

Bron:  heuning.co.zaNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Hoe kom ek aan die anderkant?


Tog vertel die Johannes-evangelie dat die oorkant reeds deurgebreek het na ons kant toe. Jesus het God se nuwe lewe al die pad hierheen gebring. Hy het die onoorbrugbare pad van die anderkant af eiehandig na ons toe oorgesteek. O ja, Hy alleen is ook die pad terug soontoe.

 


Ons hoef nie tot by ons dood te wag om die anderkant bereik nie. Daardie soort lewe wat in ewigheid nooit sal ophou nie gebeur vandag reeds. Oor en oor sê Jesus in die Johannes-evangelie dat elkeen wie in Hom glo nou al die ewige lewe het. Jesus Self is die lewe. Geloof in Hom is die sleutel tot nuwe lewe wat tot ’n ewigheid anderkant die dood sal aanhou. Geloof ontsluit die deure na daardie ewige Oorkant wat reeds in Christus hier tussen ons aangebreek het. Hy is God se groot Kersgeskenk aan ons almal.

Bron: ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die Godstad: perfekte ewige blyplek


Gemeet met ‘n goue meetstok, só kosbaar is jy! Simbolies beteken dit dat jy aan God behoort en dat Hy sy eiendom sal beskerm. Die Godstad, jy as Jesus-mens, word ewig die mees beskutte blyplek vir God self! Hy kom maak jou sy eiendom om in te woon deur sy volledige Gees en dan beskerm Hy op hierdie manier self sy verhouding met jou.

Die stad se lengte, breedte en hoogte is dieselfde, dit is ‘n kubus-vorm soos Salomo se tempel se allerheiligste: “Die binneste heiligdom was tien meter lank, tien meter breed en tien meter hoog.” (1 Konings 6:20). ‘n Volmaakte vorm van letterlik 2 220 km in elke rigting om die volmaakte woonplek vir die Inwonende Een te wees en waarin daar geen beperkte ruimte is nie. Simbolies die allerbeste en gerieflikste en luuksste blyplek vir Hom, wat sy heerlikheid in jou aan die verlore wêreld wil wys.
Die getal 12 000 is die 12 stamme van Israel, die volk van God, in die volkomendheid (1000 maal) daarvan.

Die volle getal van Jesus-mense van alle tye, sal die volkomendheid ervaar binne hulle inwoning in en deur die volheid van die Gees van God.
Die dik muur (144 x 22cm) wys simbolies na die beskerming vir die inwoners, veral om die bose uit te hou. Die see, as blyplek van die bose, het reeds verdwyn (Openbaring 21:1), maar nou is die inwoners ook beskut teen enige moontlike aanslag van die bose en watter slegte invloede daar ook mag wees.

Jesus-mense het genoeg veilige blyplek vir altyd, naamlik in Hom self!

Laat ons soekend lewe met die woorde: “Meester-Bouer, dankie vir die volmaakte huis wat ek vir U is.”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (4 van 5)

 

Liefde Verflou/Verkoel.

ABORSIE

Volgens die World Health Organisasion is daar jaarliks meer as 40 000 000 aborsies wêreld wyd (Dit is net die “wettige” aborsies wat hulle van weet). Sedert 1973 toe lande soos die VSA aborsie wettig begin maak het, is daar meer as 1 000 000 000 (een biljoen) kinders vermoor deur middel van aborsie en die wêreld is nie eens meer geskok nie, dit haal nie eens meer die nuus nie. Hierdie liberale sosiale wêrelds filosofie het die natuurlike liefde van die mens vernietig, en dit wat oorgebly het “charity” is vals, dit is net daar vir sekere mense om hulle self te laat goed lyk en vir die wat nog ʼn bietjie van ʼn gewete oor het, te sus. Ware liefde in hierdie wêreld is daar vandag weinig van oor.

 

Eze 16:20  Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie, Eze 16:21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het? Eze 20:26 En Ek het hulle verontreinig deur hulle offergawes, omdat hulle deur die vuur laat deurgaan het alles wat die moederskoot open; sodat Ek hulle kon vernietig, dat hulle sou weet dat Ek die HERE is.

 

Wie hulself hieraan skuldig maak en nie tot bekering kom en die vergiffenis van God ontvang nie, sal eendag ten duurste betaal vir hulle dade. Daar is geen verskil tussen wat Israel hier gedoen het en die aborsie van vandag nie, dit is ʼn groot gruwel voor God. Aborsie oor die laaste 40 jaar, is die grootste massa moord in die geskiedenis van die mens!

 

Die Evangelie Vir Al Die Nasies

Mar 13:10  En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Mat 24:14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

 

Hier moet ons nie die fout maak om te dink dat dit beteken dat alle mense tot bekering gaan kom nie, nee dit beteken presies wat dit hier sê, aan al die nasies sal dit verkondig word sodat niemand wat gedurende hierdie tyd leef ʼn verskoning sal hê, dat hulle nie van beter geweet het nie. God gaan almal tot verantwoording hou, almal wat eendag voor Sy Regter Stoel gaan staan.

 

 1. 1800: die Bybel in 70 tale.
 2. 1830: die Bybel in 175 tale.
 3. 2012: die Bybel in meer as 2700 tale
 4. 2012: Bybel boodskappe in meer as 5900 tale en dialekte.
 5. Radio uitsendings dwars oor die wêreld.
 6. Toeganklikheid van die Bybel as gevolg van die internet.

 

Hierdie ongelooflike toename in die verspreiding en verkondiging van die Woord van God gebeur ten spyte van die geweldige afname in die getalle van belydende Christene dwars oor die wêreld. Wanneer God ʼn wonder werk doen, doen Hy dit ordentlik, Hy doen dit op so ʼn manier dat jy nie anders kan as om te besef dat die woord wonder werk die enigste beskrywing is vir dit wat besig is om te gebeur nie, of wat reeds gebeur het nie.

 

Afsluiting

Indien daar nog enige iemand is wat onder die indruk is dat ons nie in die einde van die  tyd leef nie en dat die wêreld besig is om ʼn beter plek te word, leef so ʼn persoon onder ʼn valse illusie. Weet dat:

 

Hierdie vervulde profesie bewys dat ons wel in die einde van die tyd leef en dat; God bestaan, en Hy hou die hele wêreld en my persoonlike lot in Sy hande, die Bybel is die Woord van God en is geloofwaardig, lees ʼn gedeelte daarvan elke dag om uit te vind van Sy boodskap vir jou persoonlik, bekering is die enigste manier om met God verenig te word en om dit te bewerkstellig het Jesus vir ons almal se sondes aan die kruis gesterf.

 

1Jn 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

 

Sonder om te besef dat ons sondaars is, ons sondes te bely en Jesus as ons persoonlike verlosser te aanvaar, kan Sy kruisdood nie vir ons werk nie, maar as ons tot hierdie stap oorgaan is daar geen sonde te groot vir Hom om te vergewe nie. Vir die wat die liefde van Christus weerstaan is daar ʼn waarskuwing. (2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,)

 

 

Al wat nou nog oorbly is die Wegraping, die Groot Verdrukking en die Wederkoms van ons Here. In die brief aan die gemeente van Filadelfia belowe Jesus dat hy sy kinders sal bewaargedurende die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom.

 

Rev 3:10  Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

 

1Co 15:51  Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

1Co 15:52  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

1Th 4:13  Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.

1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

1Th 4:15  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

1Th 4:16  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

1Th 4:17  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

1Th 4:18  Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

 

Baruch Abba Bashem Adonai!

Nota: Die profesieë wat hier behandel is, is nie naastenby al die eindtyd profesieë wat reeds vervul is nie, hierdie is slegs ʼn gedeelte van die vervulde profesieë ter illustrasie van die feit dat ons vandag in die eindtyd leef.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.