Gebed laat God groter word

Ware gebed laat my by die dag kleiner krimp sodat ek al hoe meer begin opkyk na God. Hierdie kleiner–word roete op die pad van gebed herinner my aan die verhaal van Aslan die leeu (wat Christus verteenwoordig) in C. S. Lewis se bekende kinderverhaal, Prince Caspian.

As die dogtertjie Lucy hom na ’n wyle raakloop sê sy: “Aslan, you’re bigger”. “That is because you are older, little one,” answered he. “Not because you are?” “I am not. But every year you grow, you will find me bigger.”

Wat ’n aangrypende les! Groei in my gebedslewe beteken dat die groot God van hemel en aarde al hoe groter word in my lewe.

Hy word al hoe meer en ek al hoe minder, soos wat Johannes die Doper in Johannes 3:30 oor Jesus sê.

bron:  ekerk.org