Genade en Vrede

As die woord van God se genade vir Paulus ‘n groetwoord geword het, spreek dit vanself hoe belangrik genade vir hom was en hoe dringend dit op sy hart gelê is om God se genade aan mense bekend te stel en vir hulle aan te bied. Dit is hoe die evangelie vandag werk. Daar is nie plek vir prestasies van die mens nie. Daar is nie plek vir trots, roem en selfversekerdheid nie. Daar is nie plek vir selfvertroue, eie geregtigheid en geestelike meerderwaardigheid nie. Ons is almal begenadig en as sulks totaal verdiensteloos. As dit nie so was nie, sou ons Christus uit die prentjie kon weglaat. Nee, ons kan nie. Hy verpersoonlik alles wat die saligheid vir ons inhou. En daaruit volg dit dat die saligheid sonder Christus vir ‘n mens onmoontlik en buite bereik is. Daarom moet ons leer om onsself en ons eie lewe telkens te kruisig en uit die pad uit te kry sodat ons ons vertroue totaal op God en sy genade in Christus Jesus kan plaas.

Genade kweek vrede. ‘n Mens wat gedryf word deur prestasies, verdienstes en punte vir goeie gedrag, sal nooit vrede ervaar nie. Wanneer breek die dag tog aan dat ons in sorgelose vrede kan aftree en sonder enige bekommernisse of sorge met ‘n visstok langs die waters kan gaan sit en slegs die vrede en rus inadem? Breek so ‘n dag ooit hier op aarde aan? Maar vrinde, as jou geloof op die woord van God se genade gebou is, bring dit vrede. Onuitspreeklike vrede en dankbaarheid.

Bron: http://kolossense.bybelglo.com/2.html

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.