Gerusstelling

 

Baie dinge kan ons bedreig en baie dinge kan ons bangmaak. Die gelowiges in die Bybel het ook bang tye geken. So praat Dawid in Psalm 42:2-8 (Lewende Bybel): Ek roep hardop na die Here en smeek Hom en lê al my probleme voor Hom neer. Ek vertel Hom van al my moeilikhede. As my moed my begewe, weet Hy wat ek behoort te doen…As ek om my kyk, is daar niemand om my te help nie…en niemand gee vir my om nie… Here ek roep na U, want ek besef U is my enigste skuilplek. U is al wat ek in hierdie lewe het. Luister tog na my gebed, want ek is in ‘n verskriklike nood…Red my uit hierdie benoudheid, sodat ek U kan loof. Die gelowiges sal U saam met my prys omdat U my verlos het.”
 

“Here, vandag kyk ek op en ek weet U is by my”.
 

PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

Dit is Hy wat ons so liefgehad het dat Hy ons sondes met sy bloed afgewas het…(Op.1:5). Die grootste liefde wat ie­mand kan hê is om sy lewe prys te gee ter wille van sy vrien­­de (Joh.15:13). Hy het ons sondes op Homself geneem toe Hy die skuld daarvoor op die kruis gedra het.

Dit het Hy ge­doen sodat ons ook kan sterwe wat die sonde betref maar kan lewe in die regte verhouding tot God (1 Pet.2:24). Maar nou is julle sondes afgewas en julle behoort aan God. Jesus Christus en die Heilige Gees het julle saak by God reggemaak (1 Kor.6:11)….omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God gee, sodat julle ‘n offer kan wees wat Hom gewy is. Julle moet aan Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak.

Dit is die enigste manier om God werklik te dien (Rom.12:1). God het vir elkeen van julle be­son­de­re bekwaamhede gegee. Julle moet dit gebruik om mekaar het (1 Pet.4:10,11).

Bron:   kragvirvandag 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.