Josef ‘n tipe van Jesus

JOSEF

JESUS SEUN VAN JOSEF

Josef gaan na Egipte gedurende n hongersnood.

Jesus gaan na Egipte gedurende n tyd van verdrukking.

Josef word verwerp deur sy broers en oorgehandig aan die heidene. God draai die hele aangeleentheid om en maak dit n manier om beide die Jode en die res van die wereld te red van n hongersnood.

Jesus word verwerp deur die Jode en oorgehandig aan die heidene. God draai die hele aangeleentheid om en maak dit n manier om beide die Jode en die res van die wereld te velos van hulle sonde.

Josef word verkoop vir 20 silwerstukke deur sy broer Judas.

Jesus word verloon vir 30 silwerstukke deur Sy dissipel Judas.

Josef se kleed word geskeur en met bloed bevlek.

Die soldate trek looitjies vir Jesus se kleed.

Josef se kleed word na sy vader gebring om te bewys dat hy nie in die put is nie.

Jesus se kleed word gebring om te bewys dat Hy nie in die graf is nie.

Josef word vals beskuldig deur Potifar se vrou en word in die tronk gegooi.

Jesus word vals beskuldig deur die Joodse owerhede en in die tronk gegooi

Josef word in die tronk gegooi saam met twee sondaars. Hy profiteer dat die een gered en die ander veroordeel/gedood sal word.

Jesus word tussen twee sondaars gekruisig. Hy profiteer dat die een gered en die ander veroordeel sal word.

Josef gaan van veroordeling na vereering binne eendag.

Jesus gaan van veroordeling na vereering binne eendag.

Josef se broers herken hom nie die eerste keer toe hulle hom sien nie, maar hulle herken hom die tweede keer.

Die Jode erken Jesus nie as hulle Messias met sy eerste koms nie, maar sal Hom herken met sy tweede koms. (Sag 12:10)

 

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.